Στην ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση και ψήφιση για το Solvency II

Σε μία συνεδρίαση θα ολοκληρωθεί σήμερα στη Βουλή η συζήτηση και ψήφιση της ενσωμάτωσης της κοινοτικής οδηγίας για το Solvency II που διαμορφώνει το νέο κανονιστικό πλαίσιο για την ασφαλιστική αγορά και την ιδιωτική ασφάλιση και έχει τεθεί σε ισχύει από τις αρχές του 2016.
353252

Σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη της Bουλής η συνεδρίαση θα αρχίσει στις 10.00 το πρωί. Και συγκεκριμένα :

Μπες στο κανάλι μας στο youtube για μια νέα εμπειρία στην ασφαλιστική ενημέρωση

Μόνη συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομικών «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα ΙΙ), στα άρθρα 2 και 8 της Οδηγίας 2014/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 σχετικά με την τροποποίηση των Οδηγιών 2003/71/ΕΚ και 2009/138/ΕΚ, και των Κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009, (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 και (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, όσον αφορά τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (εφεξής ΕΑΑΕΣ) και της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών, καθώς και στο άρθρο 4 της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Νοεμβρίου 2011, σχετικά με τη συμπληρωματική εποπτεία των χρηματοπιστωτικών οντοτήτων που ανήκουν σε χρηματοπιστωτικούς ομίλους ετερογενών δραστηριοτήτων και συναφείς διατάξεις της νομοθεσίας περί της ιδιωτικής ασφάλισης».
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Ιωάννης Θεοφύλακτος και Άννα-Μισέλ Ασημακοπούλου.Προτεινόμενα Άρθρα

Συντάκτης: News Team

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *