Στην υποχρεωτική διαμεσολάβηση διαφορές για τροχαία με υλικές ζημιές

Στην υποχρεωτική διαμεσολάβηση διαφορές για τροχαία με υλικές ζημιές

Στο σχέδιο νόμου του υπουργείου δικαιοσύνης με θέμα “μεταρρύθμιση του θεσμού της διαμεσολάβησης” [http://www.opengov.gr/ministryofjustice/?p=9004] που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση και πρόκειται σύντομα να εισαχθεί για συζήτηση στη Βουλή, προβλέπεται μεταξύ άλλων η υποχρεωτική επίλυση από την διαμεσολάβηση των διαφορών για τροχαία ατυχήματα που έχουν μόνο υλικές ζημίες.
Ειδικότερα στο Άρθρο 05 του προτεινόμενου νόμου προβλέπεται μεταξύ άλλων η υποχρεωτικότητα της υπαγωγής στην διαδικασία της διαμεσολάβησης, για διαφορές που αφορούν απαιτήσεις αποζημίωσης οποιασδήποτε μορφής για ζημίες από αυτοκίνητο, ανάμεσα στους δικαιούχους ή τους διαδόχους τους και εκείνους που έχουν υποχρέωση για αποζημίωση ή τους διαδόχους τους, όπως και απαιτήσεις από σύμβαση ασφάλισης αυτοκινήτου, ανάμεσα στις ασφαλιστικές εταιρείες και τους ασφαλισμένους ή τους διαδόχους τους, εκτός αν από το ζημιογόνο συμβάν επήλθε θάνατος ή σωματική βλάβη.Post Comment

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ *