Στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής το σχέδιο νόμου για τo Solvency ΙΙ


Ολοκληρώνεται σήμερα στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής η συζήτηση για το σχέδιο νόμου που αφορά την κύρωση από την Ελλάδα της κοινοτικής οδηγίας Solvεncy ΙΙ για την ιδιωτική ασφάλιση και ενσωμάτωση στη νομοθεσία της χώρας.

0938121
Μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας στην πιο πάνω επιτροπή το σχέδιο νόμου θα εισαχθεί για συζήτηση και ψήφιση στην ολομέλεια της Βουλής :
Το σχέδιο νόμου αφορά :
Προσαρμογή της ελληνικής Κατατέθηκε 4.1.2016. νομοθεσίας στην Οδηγία Εκκρεμεί στη διαρκή 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού επιτροπή οικονομικών Κοινοβουλίου και του υποθέσεων. Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα ΙΙ), στα άρθρα 2 και 8 της Oδηγίας 2014/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 σχετικά με την τροποποίηση των οδηγιών 2003/71/ΕΚ και 2009/138/ΕΚ, και των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009, (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 και (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, όσον αφορά τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (εφεξής ΕΑΑΕΣ) και της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών, καθώς και στο άρθρο 4 της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Νοεμβρίου 2011, σχετικά με τη συμπληρωματική εποπτεία των χρηματοπιστωτικών οντοτήτων που ανήκουν σε χρηματοπιστωτικούς ομίλους ετερογενών δραστηριοτήτων και συναφείς διατάξεις της νομοθεσίας περί της ιδιωτικής ασφάλισης.Προτεινόμενα Άρθρα

Συντάκτης: News Team

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ *