Στη Τράπεζα Κύπρου οι ασφαλιστικές της Λαϊκής Τράπεζας με την CNP Assurances


Στα χέρα της Τράπεζας Κύπρου πέρασαν οι συμμετοχές της Λαϊκής Τράπεζας στις ασφαλιστικές που κατείχε σε συνεργασία με το Γαλλικό Ασφαλιστικό όμιλο CNP Assurances.

Πιο ειδικά αναφέρεται ότι οι ασφαλιστικές εταιρείες Λαϊκή Ασφαλιστική και Λαϊκή Cyprialife, που ανήκαν κατά 49,9% στη λαϊκή Τράπεζα και κατά 50,1% στον γαλλικό, ασφαλιστικό κολοσσό CNP Assurances μετονομάζονται σε CNP Ασφαλιστική και CNP Cyprialife αντίστοιχα.

Παράλληλα, η μετοχική συμμετοχή της Λαϊκής Τράπεζας στις ασφαλιστικές εταιρείες πέρασε στα χέρια της Τράπεζας Κύπρου, γεγονός που δημιουργεί διάφορα ζητήματα μεταξύ άλλων και προστασίας ανταγωνισμού αφού οι ασφαλιστικές εταιρείες Eurolife και Γενικές Ασφάλειες είναι θυγατρικές της Τράπεζας Κύπρου.

Η εκλογή νέου Δ.Σ. από τους καινούργιους μετόχους της τράπεζας Κύπρου θα ξεκαθαρίσει το ζήτημα σε σχέση με τις ασφαλιστικές της πρώην Λαϊκής. Πληροφορίες του INBusinessNews αναφέρουν ότι ο γαλλικός όμιλος της CNP δεν επιδιώκει εξαγορά και του υπόλοιπου ποσοστού στις Cyprialife και Ασφαλιστική (μέσω της εταιρείας CNP Cyprus Holdings), αλλά αντίθετα θα αναζητήσει στρατηγικό εταίρο, που θα προέρχεται από τον τραπεζικό τομέα.
Πηγή : Sigmalive.com

Post Comment

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ *