Στις 12.000 οι «άφαντοι» συνταξιούχοι του ΙΚΑ ΕΤΕΑΜ


Αισθητά μειωμένος, αλλά όχι και αμελητέος, είναι ο αριθμός των συνταξιούχων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που δεν εμφανίστηκαν να απογραφούν , σε σχέση με τον αριθμό που εμφάνιζαν τα στοιχεία από την απογραφή στις τράπεζες .
Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΙΚΑ τα στοιχεία φυσικής απογραφής συνταξιούχων έως τις 5/11/2012 δείχνουν ότι παραμένουν χωρίς φυσική απογραφή:

1. 8.389 περιπτώσεις κύριων συντάξεων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
2. 6.852 περιπτώσεις επικουρικών συντάξεων του ΕΤΕΑΜ, εκ των οποίων 3.300 περιπτώσεις ταυτίζονται στο ίδιο πρόσωπο δικαιούχων κύριων συντάξεων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
3. 59 περιπτώσεις κύριων συντάξεων του ΤΑΠΙΛΤ
4. 788 περιπτώσεις κύριων συντάξεων του ΤΑΠ-ΟΤΕ

Με βάση τα ως άνω στοιχεία, δεν έχουν προσέλθει για καταγραφή 12.788 δικαιούχοι κύριων και επικουρικών συντάξεων.
Για όλες αυτές τις περιπτώσεις, η τελευταία ημερομηνία απογραφής στα Υποκαταστήματα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με δυνατότητα απόδοσης της σύνταξης την ίδια ή την επόμενη ημέρα από το Υποκατάστημα λήγει οριστικά στις 26/11/2012.

Από την 27/11/2012 και εφεξής σε περίπτωση εκπρόθεσμης απογραφής η οποία και θα διενεργείται στο Υποκατάστημα, η σύνταξη δεν θα καταβάλλεται από το Υποκατάστημα αλλά μόνο μέσω της Τράπεζας μετά την ενημέρωση στην οποία θα προβαίνει το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Από την 1/1/2013 οι εναπομείνασες υποθέσεις μη καταγραφής θα αρχίσουν να ερευνώνται διοικητικά μία προς μία και αν απαιτηθεί και μέσω ένδικων μέσων.

Β. Απολογιστικά στοιχεία φυσικής απογραφής συνταξιούχων έτους 2011

Σε συνέχεια της επεξεργασίας των στοιχείων που προέκυψαν από τη φυσική απογραφή συνταξιούχων που διενεργήθηκε το περασμένο έτος, προέκυψε ότι:

1. Δεν έχουν απογραφεί μέχρι σήμερα 3.542 δικαιούχοι συντάξεων ΙΚΑ και ΕΤΕΑ. Οι συντάξεις αυτές έχουν πάψει να καταβάλλονται, εξοικονομώντας σε μηνιαία βάση 900.167,44€.
2. Πιστοποιήθηκαν 2.819 συντάξεις ΙΚΑ και ΕΤΕΑ που καταβάλλονταν σε θανόντες. Από την αναστολή αυτών των συντάξεων το ΙΚΑ εξοικονομεί μηνιαίως 904.954,02€. Παράλληλα, ξεκίνησε η αναζήτηση των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών. Η καταγεγραμμένη ζημιά του ΙΚΑ από την καταβολή συντάξεων σε θανόντες, ανήλθε στα 9.075.929€. Εξ αυτών, 2.790.308€ επιστράφηκαν στο ΙΚΑ είτε μέσω γραμματίων είσπραξης είτε μέσω πίστωσης τραπεζικού λογαριασμού. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις καταλογίστηκε στους συνδικαιούχους και κληρονόμους το ποσό των 4.058.751€. Συγκεκριμένα, σε 163 περιπτώσεις συνταξιούχων ασκήθηκαν μηνυτήριες αναφορές, οι οποίες αντιστοιχούν σε 229 συντάξεις ΙΚΑ και ΕΤΕΑ και το διεκδικούμενο ποσό για αυτές ανέρχεται σε 4.628.415€.
3. Λοιπές διακοπές αναπόγραφων:
– σε 99 συντάξεις αναπόγραφων ΙΚΑ και ΕΤΕΑ, τα τέκνα ενηλικιώθηκαν (μηνιαία εξοικονόμηση 25.767€)
– σε 502 συντάξεις αναπόγραφων η σύνταξη αναπηρίας έληξε (μηνιαία εξοικονόμηση 173.565€)
– σε 347 συντάξεις αναπόγραφων η σύνταξη έληξε με άλλη αιτία (μηνιαία εξοικονόμηση 57.672€).
4. Επαναχορηγήθηκαν 4.162 συντάξεις ΙΚΑ και ΕΤΕΑ οι οποίες είχαν ανασταλεί λόγω μη απογραφής των δικαιούχων τους καθώς οι δικαιούχοι τους παρουσιάστηκαν μετά το τέλος της απογραφής στα Υποκαταστήματα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Η διαδικασία συνεχίζεται μέχρι και σήμερα, αφού ακόμα παρουσιάζονται συνταξιούχοι προς απογραφή

Post Comment

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ *