Στις 500 ισχυρότερες εταιρίες 23 ασφαλιστικές


Την πρώτη θέση στο κλάδο υπηρεσιών καταλαμβάνουν οι ασφαλιστικές εταιρίες που περιέχονται στο Direction Business Reports για το 2011 που καταρτίστηκε βάση τον τζίρο για την συγκεκριμένη χρονική περίοδο .
Σύμφωνα με έκδοση της Direction Εκδοτικός Οργανισμός “Οι ισχυροί της ελληνικής οικονομίας 2013” , o εμπορικός κλάδος κάλυψε το 40% του συνόλου των εταιρειών με 200 επιχειρήσεις, εκ των οποίων οι 11 ήταν εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών και οι υπόλοιπες 189 ήταν μη εισηγμένες. Ο κλάδος των υπηρεσιών κάλυψε το 30,60% με 153 επιχειρήσεις, εκ των οποίων οι 116 ήταν μη εισηγμένες και 37 εταιρείες έχουν εισαχθεί στο χρηματιστήριο. Ο κλάδος της βιομηχανίας βρέθηκε στην 3η θέση με ποσοστό 29,40% επί του συνόλου των εταιρειών.
Ο κλάδος των ασφαλειών με 23 εταιρείες και ποσοστό 4,60% κατέλαβε την πρώτη θέση στις υπηρεσίες και ακολούθησαν οι εταιρείες από το χώρο της ενέργειας και του νερού που είχαν βρεθεί για το 2011 στις 500 πρώτες ελληνικές επιχειρήσεις με τον υψηλότερο κύκλο εργασιών. Στη συνέχεια ήταν ο τραπεζικός τομέας με 17 τραπεζικά ιδρύματα και οι υπηρεσίες μεταφορών. Οι επιχειρήσεις που χαρακτηρίζονται τεχνικές-οικοδομικές, παρά την κρίση που μαστίζει τον τομέα τους, είχαν 12 που συμπεριλήφθηκαν στο top 500 και στη συνέχεια είχαμε τις εταιρείες από τον κλάδο των ιατρικών υπηρεσιών.
ΤΟP 100
Ο κλάδος των υπηρεσιών κατέλαβε την πρώτη θέση το 2011 από πλευράς αριθμού επιχειρήσεων που συμπεριλήφθησαν στις 100 πιο κερδοφόρες της οικονομίας. Οι εταιρείες υπηρεσιών αποτέλεσαν το 55% του συνολικού δείγματος του top 100 με 55 εταιρείες και ακολούθησε ο κλάδος βιομηχανίας με 24 εταιρείες και ποσοστό 24%. Ο κλάδος του εμπορίου βρέθηκε στην τρίτη θέση με 21 εταιρείες και ποσοστό 21%.
Αναλυτικότερα, στον κλάδο υπηρεσιών που περιλαμβάνονται 55 εταιρείες στην πρώτη θέση βρέθηκε ο κλάδος ενέργειας-νερό με 13 επιχειρήσεις και ποσοστό 13% επί του συνολικού δείγματος. Αμέσως μετά βρέθηκε ο κλάδος των ασφαλειών με 7 εταιρείες και ίδιο ποσοστό επί του γενικού συνόλου και ακολούθησαν οι υπηρεσίες μεταφορών με 6 εταιρείες, οι τεχνικές οικοδομικές εταιρείες όπου παρά τη σχεδόν διάλυση του κλάδου υπήρξαν 4 εταιρείες που συμπεριλήφθησαν στο top 100.

Post Comment

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ *