Στοιχεία σοκ: To 90% των Ελλήνων δεν έχει να πληρώσει για την υγεία του !

Στοιχεία σοκ: To 90% των Ελλήνων δεν έχει να πληρώσει για την υγεία του !

Η Ευρωπαϊκή Στατιστική υπηρεσία (Eurostat) αναφέρει χαρακτηριστικά πως η πλειοψηφία των νοικοκυριών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (71%) ήταν σε θέση να καταβάλλει χωρίς πρόβλημα τις δαπάνες υγείας το 2016. Οι Έλληνες αποδείχθηκαν, αντίθετα, “πρωταθλητές” στην αδυναμία κάλυψης των υγειονομικών τους εξόδων.

Αναλυτικά:
Περισσότερο από το 80% των νοικοκυριών σε 7 κράτη-μέλη ανέφεραν ότι ήταν σε θέση να πληρώσουν άνετα το κόστος των υπηρεσιών υγείας:
Φινλανδία (87%),
Ηνωμένο Βασίλειο (86%),
Γερμανία (85%),
Σουηδία (84%),
Δανία (82%),
Λιθουανία (81%), και
Λουξεμβούργο (80%).
Αντίθετα, πάνω από το 50% των νοικοκυριών σε 6 κράτη-μέλη αντιμετώπισαν δυσκολίες στην κάλυψη αυτών των δαπανών:
Ελλάδα (90%),
Ουγγαρία (74%),
Κύπρος (72%),
Λετονία (64%),
Σλοβενία (61%), και
Ιταλία (56%).
Πηγή : virus.com.grPost Comment

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ *