Στον εισαγγελέα μεσίτης ασφαλίσεων μετά από αναφορά στον Συνήγορο του Καταναλωτή

Τρεις σημαντικές περιπτώσεις υποθέσεων, για τον ασφαλιστικό κλάδο, αναφέρονται στην έκθεση του 2016 από τον Συνήγορο του Καταναλωτή.


Η έκθεση που δόθηκε σήμερα στην δημοσιότητα, για τον κλάδο της ιδιωτικής ασφάλισης, και σχετικά με το πλήθος των αναφορών που έγιναν το 2016 και αφορούσαν τους επιμέρους κλάδους ασφάλισης, περιέχονται στο παρακάτω γράφημα:

Ακόμη σύμφωνα με την έκθεση υπήρξαν και οι τρεις παρακάτω σημαντικές παρεμβάσεις σε αναφορές για την ιδιωτική ασφάλιση.

Ελλιπής ενημέρωση συμβαλλόμενων σε ασφαλιστικό πρόγραμμα κάλυψης διαγνωστικών εξετάσεων
Ο Συνήγορος του Καταναλωτή δέχθηκε την αναφορά καταναλώτριας σχετικά με τη μη σωστή εφαρμογή των όρων του παραρτήματος της σύμβασης ασφάλισής της, που αφορούσε στην κάλυψη διαγνωστικών εξετάσεων. Ειδικότερα, όταν η αναφέρουσα επιχείρησε να πραγματοποιήσει διαγνωστική εξέταση (μαγνητική τομογραφία) σε συμβεβλημένο με την ασφαλιστική της εταιρεία διαγνωστικό κέντρο με παραπεμπτικό του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ενημερώθηκε ότι είχε εξαντληθεί το ανώτατο ετήσιο όριο του ποσού των εξετάσεων που δικαιούτο να πραγματοποιήσει.
Λαμβάνοντας διευκρινιστική απάντηση, ύστερα από ερώτημά της προς την εταιρεία, διαπίστωσε ότι κάθε φορά που έκανε κάποια ιατρική εξέταση, χρησιμοποιώντας παραπεμπτικό του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και όχι ιδιώτη ιατρού, από το ανώτατο όριο του ποσού των διαγνωστικών εξετάσεων που κάλυπτε η ασφαλιστική της σύμβαση δεν αφαιρείτο, όπως θα ήταν αναμενόμενο, το ποσό συμμετοχής που προβλέπει ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ., αλλά μεγαλύτερο ποσό, βάσει ισχύοντος ειδικού τιμοκαταλόγου μεταξύ διαγνωστικού κέντρου και ασφαλιστικής εταιρείας, με αποτέλεσμα να εξαντλείται γρηγορότερα το καλυπτόμενο ποσό για την πραγματοποίηση των διαγνωστικών εξετάσεων.
Διερευνώντας την υπόθεση, ο Συνήγορος του Καταναλωτή διαπίστωσε, αφενός, την ύπαρξη ελλιπούς ενημέρωσης των συμβαλλόμενων του συγκεκριμένου ασφαλιστικού προγράμματος σχετικά με τον τρόπο χρέωσης του ανώτατου προβλεπόμενου ετήσιου ορίου διαγνωστικών εξετάσεων, αφετέρου, διατύπωσε τον προβληματισμό ως προς τη δυνατότητα του συμβεβλημένου με την ασφαλιστική εταιρεία διαγνωστικού κέντρου να χρεώνει στους καταναλωτές ποσό διαφορετικό από το προβλεπόμενο ως συμμετοχή τους από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., όταν πραγματοποιούν εξετάσεις με σχετικό παραπεμπτικό.
Με την παρέμβαση του Συνηγόρου του Καταναλωτή, η ασφαλιστική εταιρεία αναγνώρισε την ανωτέρω πρακτική ως προβληματική και παραχώρησε στην καταναλώτρια το δικαίωμα πραγματοποίησης δύο (2) μαγνητικών τομογραφιών χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση και χωρίς καμία συνέπεια για το ανώτατο όριο των καλυπτόμενων, από την ασφαλιστική της σύμβαση, διαγνωστικών εξετάσεων.
Περαιτέρω, η αναφερόμενη δεσμεύτηκε να επανεξετάσει το τμήμα των όρων της σύμβασής της με το διαγνωστικό κέντρο, που αφορούσαν στις χρεώσεις των ασφαλισμένων κατά τη συνδυαστική χρήση της ιδιωτικής ασφάλισης και του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., αλλά και να παράσχει στους ασφαλισμένους καλύτερη ενημέρωση για τον τρόπο, με τον οποίο αναλώνεται το πλαφόν των καλυπτόμενων διαγνωστικών εξετάσεων.
Έκδοση απόφασης του Αρείου Πάγου, σε συνέχεια Σύστασης της Αρχής
Με την υπ’ αριθ. 782/2015 απόφαση του Α1’ Πολιτικού Τμήματος του Αρείου Πάγου κρίθηκε αμετάκλητα ένα ζήτημα, το οποίο, πριν απασχολήσει τη Δικαιοσύνη, είχε ήδη προ πολλών ετών απασχολήσει την Αρχή και αφορούσε στη μη προσήκουσα καταβολή, σε ασφαλισμένους κατά τη συνταξιοδότησή τους, της προβλεπόμενης παροχής από ομαδικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο Λογαριασμού Διαχείρισης Κεφαλαίου (Deposit Administration Fund) με την ασφαλιστική εταιρεία «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.».
Ο Συνήγορος του Καταναλωτή, ύστερα από την υποβολή σχετικών αναφορών από ασφαλισμένους (ένας από τους οποίους υπήρξε διάδικος κατά τη μεταγενέστερη ένδικη
διαδικασία, στο πλαίσιο της οποίας εκδόθηκε η ως άνω απόφαση του Αρείου Πάγου), προέβη στη σύνταξη Σύστασης προς την εν λόγω ασφαλιστική εταιρεία, το πλήρες κείμενο της οποίας είναι αναρτημένο στον διαδικτυακό τόπο της Αρχής, ενώ σχετική καταχώριση υπάρχει και στην ειδική έκθεση πεπραγμένων Ιουνίου-Δεκεμβρίου 2009.
Επισημαίνεται ότι ο Άρειος Πάγος υιοθέτησε πλήρως τόσο το σκεπτικό όσο και το διατακτικό της σύστασης της Αρχής, η οποία δικαίωνε τους ασφαλισμένους, αποδομώντας με εμπεριστατωμένη αιτιολογία, ερειδόμενη στους ειδικότερους όρους της συναφθείσας σύμβασης και στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, όλα τα αντιταχθέντα επιχειρήματα και τους ισχυρισμούς της ασφαλιστικής εταιρείας. Μάλιστα, στο κείμενο της δικαστικής απόφασης γίνεται ρητή μνεία ότι για τα επίδικα ζητήματα είχαν υποβληθεί αναφορές από συνταξιούχους ασφαλισμένους προς τον Συνήγορο του Καταναλωτή.
Ενόψει της παραπάνω εξέλιξης, επιβεβαιώνεται εμπράκτως και από το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο της Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης η επιστημονική επάρκεια του έργου του Συνηγόρου του Καταναλωτή
Το πλήρες κείμενο της ΑΠ 782/2015 απόφασης είναι δημοσιευμένο στην Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών Δ.Σ.Α. (ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ) και στην Επιθεώρηση Εμπορικού Δικαίου (έτος 2016, σελ. 88).
Ανακοίνωση αξιόποινων πράξεων
Ο Συνήγορος του Καταναλωτή, ενεργώντας σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 4 παρ. 8 του ιδρυτικού του νόμου, προέβη σε ανακοίνωση αξιόποινης πράξης προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, προκειμένου για τη διερεύνηση ενδεχόμενης τέλεσης της αξιόποινης πράξης της υπεξαίρεσης ή (και) τυχόν λοιπών αξιοποίνων πράξεων εκ μέρους μεσίτριας ασφαλίσεων.
Αφορμή στάθηκαν δύο (2) αναφορές καταναλωτριών, οι οποίες, αν και έδωσαν χρήματα στην ανωτέρω ασφαλίστρια για την έκδοση συμβολαίων ασφάλισης των αυτοκινήτων τους, εκείνη ουδέποτε προέβη στην έκδοση αυτών των συμβολαίων, παρότι στο μεταξύ τις διαβεβαίωνε συνεχώς περί του αντιθέτου, με αποτέλεσμα τα οχήματα να κυκλοφορούν ανασφάλιστα, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας περί υποχρεωτικής ασφάλισης για την υπέρ τρίτων αστική ευθύνη.Προτεινόμενα Άρθρα

Συντάκτης: News Team

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ *