Στον ΕΦΚΑ το 45,58% των μετοχών της Attica Bank

Στον ΕΦΚΑ το 45,58% των μετοχών της Attica Bank

Η Attica Bank ανακοίνωσε ότι στις 16.05.2018 μεταβιβάστηκαν 8.354.599 κοινές μετοχές της Τράπεζας καθώς και τα αντίστοιχα δικαιώματα προτίμησης, από το χαρτοφυλάκιο του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.), στο χαρτοφυλάκιο του Ταμείου Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.).
Μετά τη μεταφορά, το ποσοστό επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου επί μετοχών της Τράπεζας που κατέχει ο Ε.Φ.Κ.Α στην Τράπεζα διαμορφώνεται σε 45,58% επί των κοινών ονομαστικών μετοχών ενώ αντίστοιχα το ποσοστό επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου επί μετοχών της Τράπεζας που κατέχει το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. στην Τράπεζα διαμορφώνεται σε 10,69 % επί των κοινών ονομαστικών μετοχών.Post Comment

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ *