Στον ΟΑΕΕ οι διπλοαπασχολούμενοι νέοι ασφαλισμένοι

Στον ΟΑΕΕ (και όχι στο ΙΚΑ ή στο Δημόσιο) θα ασφαλίζονται πλέον υποχρεωτικά οι διπλοαπασχολούμενοι νέοι ασφαλισμένοι, οι οποίοι είναι ταυτόχρονα ελεύθεροι επαγγελματίες και μισθωτοί (με χαμηλές αποδοχές) και σήμερα έχουν δικαίωμα επιλογής Ταμείου.
Η ρύθμιση που εντάχθηκε στο πολυνομοσχέδιο ως «αντίβαρο» για την απόσυρση του «κουρέματος» 35% των νέων συντάξεων του ΟΑΕΕ αφορά μόνον όσους έχουν χαμηλότερες αποδοχές ως μισθωτοί από τον ισχύοντα κατώτατο μισθό και παράλληλα έχουν επιχειρηματική δραστηριότητα που υπάγεται στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ.
Η ρύθμιση στοχεύει στο να μεταφέρει έσοδα στον ελειμματικό ΟΑΕΕ, κυρίως από τη δεξαμενή όσων ασφαλίζονται ως μισθωτοί για λίγες ημέρες στο ΙΚΑ και αποφεύγουν έτσι την καταβολή ασφαλίστρων στον Οργανισμό ως «παράλληλα αυτοαπασχολούμενοι».
Σύμφωνα με τη νέα ρύθμιση, οι διπλοαπασχολούμενοι θα ασφαλίζονται υποχρεωτικά στους φορείς ασθενείας, επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας που αντιστοιχούν στον συνταξιοδοτικό φορέα κύριας ασφάλισης επιλογής τους. Εφόσον επιθυμούν, μπορούν να ασφαλιστούν προαιρετικά και σε περισσότερους του ενός φορείς, αν αυτό προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, ύστερα από σχετική αίτηση που θα υποβάλουν στον αρμόδιο φορέα εντός 6μηνης προθεσμίας.
Εάν το ασφαλιστικό καθεστώς επιλογής δεν περιλαμβάνει όλους τους κλάδους ασφάλισης, τότε ασφαλίζονται υποχρεωτικά ως προς τους ελλείποντες κλάδους στο καθεστώς που μπορούσαν να υπαχθούν. Ολοι οι νέοι ασφαλισμένοι θα καλούνται εντός 6μήνου από την ανάληψη δεύτερης απασχόλησης να επιλέγουν Ταμείο, με εξαίρεση την ασφάλιση στα Ταμεία Συντάξεων και Αυτασφάλισης Υγειονομικών και Μηχανικών.
Πηγή : www.ethnos.gr

Μοιραστείτε το !


Post Comment

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ *