Στο μείον 11,6% η παραγωγή ασφαλίστρων το 2012


Μειωμένη κατά 11, 6% ήταν η παραγωγή ασφαλίστρων το 2012 σε αντιστοιχία με το 2011 για το σύνολο των 71 ασφαλιστικών επιχειρήσεων που λειτουργούσαν στην Ελλάδα , σύμφωνα με έρευνα που δημοσιοποίησε η Ενωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος .
Από το σύνολο της παραγωγής το 56% προέρχεται από τον κλάδο κατά ζημιών και 44% από των κλάδο ζωής . Ενώ σε σύγκριση με το 2011 το 2012 η μείωση στον κλάδο κατά ζημιών ήταν 12,3% και στον κλάδο ζωής -10,6%
Αναλυτικά:
Η παραγωγή ασφαλίστρων από πρωτασφαλίσεις, διακρινόμενη ανά τύπο δραστηριότητας για το 2012, είχε ως εξής:
Ασφαλίσεις κατά Ζημιών 2.035.600.717,28 Ασφάλιστρα (€) 435.472.254,60 Δικαιώματα συμβολαίου (€) 2.471.072.971,87 56,0% Σύνολο (€) %
Ασφαλίσεις Ζωής 1.920.699.967,89 Ασφάλιστρα (€) 18.223.171,97 Δικαιώματα συμβολαίου (€) 1.938.923.139,86 Σύνολο (€) 44,0% %
Σύνολο :3.956.300.685,16 Ασφάλιστρα (€) 453.695.426,57 Δικαιώματα συμβολαίου (€) 4.409.996.111,73 Σύνολο (€) 100,0% %
Η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων κατέγραψε μείωση, συγκρινόμενη με το 2011.
Ασφαλίσεις κατά Ζημιών 2.471.072.971,87(€) 2.818.129.231,02(€) -12,3% Μεταβολή 2012- 2011
Ασφαλίσεις Ζωής 1.938.923.139,86(€) 2.169.142.177,44 (€)-10,6% Μεταβολή 2012 – 2011
Σύνολο 4.409.996.111,73(€) 4.987.271.408,46(€) -11,6% Μεταβολή 2012 – 2011
Αντιστοίχως, η παραγωγή ασφαλίστρων από αντασφαλιστικές εργασίες φαίνεται παρακάτω.
Ασφαλίσεις κατά Ζημιών 84.934.830,12(€) 89.273.440,79(€) -4,9% Μεταβολή 2012 – 2011
Ασφαλίσεις Ζωής 4.386.189,96(€) 5.208.005,09(€) -15,8% Μεταβολή 2012 – 2011
Σύνολο 89.321.020,08 (€) 94.481.445,88(€) -5,5% Μεταβολή 2012 – 2011
Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις
Σύμφωνα με την έρευνα επί της παραγωγής ασφαλίστρων, το πλήθος των ασφαλιστικών Επιχειρήσεων οι οποίες δραστηριοποιήθηκαν στην Ελλάδα το 2012 ήταν 71. Κατανέμονται ως προς τη μορφή και τον τύπο δραστηριότητας όπως παρακάτω :
Πλήθος και δραστηριότητα ασφαλιστικών επιχειρήσεων 2012= 2011: Ζωής 13 εταιρίες, Ζημιών 47 εταιρίες, Μικτές 11 εταιρίες ,Σύνολο 71 εταιρίες.Post Comment

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ *