Στο μείον 20,5% η παραγωγή ασφαλίστρων στην αστική ευθύνη αυτοκινήτου, τον Γενάρη


Μεγάλη μείωση παρουσιάζουν οι δείκτες στην παραγωγή ασφαλίστρων, των ασφαλιστικών εταιριών μελών της ΕΑΕΕ ,το πρώτο μήνα του 2016 , συγκριτικά με το αντίστοιχο μήνα του 2015 ,τόσο στις ασφαλίσεις ζωής όσο και στις ασφαλίσεις κατά ζημιών, με πρωταγωνιστή εδώ τον κλάδο αστικής ευθύνης αυτοκινήτου.

75473

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε σήμερα η Ενωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος συνολικά ο κλάδος της ιδιωτικής ασφάλισης τον πρώτο μήνα του έτους παρουσίασε μείωση 9,9% και στους δύο βασικούς κλάδους ζωής και κατά ζημιών η μείωση είναι , συγκριτικά με το αντίστοιχο μήνα του 2015 , μείον 12,4% και μείον 7,7% αντίστοιχα. (πίνακας)
77785

Επισημαίνεται ότι τα στοιχεία της έρευνας προκύπτουν από τις δηλώσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, οι οποίες δεν έχουν ελεγχθεί από ορκωτούς ελεγκτές.
Όσον αφορά την συγκρισιμότητα των στοιχείων της παρούσας έρευνας από τον Ιανουάριο του 2016 κι εφεξής, σε σχέση με τα στοιχεία των προηγουμένων περιόδων (μέχρι και τον Δεκέμβριο του 2015), πρέπει να αναφερθεί η αλλαγή στην ταξινόμηση των κλάδων ασφάλισης που επήλθε με την εφαρμογή του Νόμου 4364/5.2.2016 (ΦΕΚ 13 τ’Α) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία Φερεγγυότητα ΙΙ».
Συγκεκριμένα, οι εργασίες του κλάδου IV.2. «Ασφάλιση υγείας» των ασφαλίσεων Ζωής (όπως είχε καταγραφεί με το άρθρο 13 του ν.δ. 400/1970), κατατάσσονται πλέον στους κλάδους 1. «Ατυχήματα» και 2. «Ασθένειες» των ασφαλίσεων κατά Ζημιών, σύμφωνα με τα άρθρα 4, 49, 269 του Ν. 4364/5.2.2016.
Συνεπώς για την ερμηνεία των μεταβολών της παραγωγής ασφαλίστρων που καταγράφεται στην συνέχεια της παρούσας μελέτης, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η επίδραση από την ανακατάταξη των εργασιών, όπως περιγράφηκε ανωτέρω.
Τον Ιανουάριο του 2016, οι ασφαλίσεις Ζωής συνέχισαν την καθοδική τους τάση, η οποία ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2015. Επίσης, οι ασφαλίσεις κατά Ζημιών συνεχίζουν να κινούνται πτωτικά.Προτεινόμενα Άρθρα

Συντάκτης: News Team

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ *