Στρες τεστ για 42 ασφαλιστικές ανακοίνωσε η EIOPA περιλαμβάνοντας στα σενάρια και το cyber risk

Στρες τεστ για 42 ασφαλιστικές ανακοίνωσε η EIOPA περιλαμβάνοντας στα σενάρια και το cyber risk

Στα φετινά στρες τεστ για τις ασφαλιστικές εταιρίες στην Ευρώπη θα συμμετέχουν 42 ασφαλιστικές εταιρίες και όμιλοι και γίνονται από την Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή (EIOPA) σε συνεργασία με τις αρμόδιες εθνικές αρχές.
Οι εταιρίες που επιλέχθηκαν είναι ανάλογες του μεγέθους τους και αντιπροσωπεύουν περίπου περίπου το 78% της αγοράς.
Σύμφωνα με τον Gabriel Bernardino, Πρόεδρο της EIOPA, “για πρώτη φορά στα σενάρια θα περιλαμβάνεται και η έκθεση στον κίνδυνο του κυβερνοχώρου γιατί οι βέλτιστες πρακτικές αντιμετώπισης αυτών των κινδύνων είναι η αξιολόγηση. Αυτός ο έλεγχος προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων θα παράσχει συνεπώς περαιτέρω πολύτιμη εικόνα για το αντοχή του ευρωπαϊκού ασφαλιστικού τομέα.”
Η προθεσμία για την υποβολή των αποτελεσμάτων στις αρμόδιες εθνικές αρχές είναι η 16 Αυγούστου 2018
Διαβάστε αναλυτικά την ανακοίνωση της EIOPA εδώPost Comment

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ *