Συγκέντρωση της παραγωγής ασφαλίστρων στις 10 μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρίες


Τη μερίδα του λέοντος όχι μόνο στην παραγωγή ασφαλίστρων ζωής αλλά και των ασφαλίσεων κατά ζημιών , συγκεντρώνουν οι πρώτες 10 ασφαλιστικές εταιρίες στην Ελλάδα κατέχοντας αντίστοιχα το 92% στα ασφάλιστρα ζωής και το 60% στα ασφάλιστρα κατά ζημιών .
Σύμφωνα με την Έκθεση της Τράπεζας για το 2013 τα στοιχεία του 2012 δείχνουν μείωση στην συνολική παραγωγή ασφαλίστρων κατά 11,9% (σε σχέση με το 2011) ενώ στα μερίδα ανα κλάδο ο κλάδος ζωής συγκεντρώνει το 43,4% και ο κλάδος ζημιών 56,6% της παραγωγής

Ειδικότερα στο τέλος του 2012 το σύνολο του ενεργητικού των ασφαλιστικών επιχειρήσεων με εγκατάσταση στην Ελλάδα ανερχόταν σε 14,9 δισεκ. ευρώ, οι ασφαλιστικές προβλέψεις σε 12 δισεκ. ευρώ και οι συνολικές ζημίες (πριν από φόρους) σε 428 εκατ. ευρώ.
Η ετήσια παραγωγή ασφαλίστρων το 2012 ανήλθε σε 4.478 εκατ. ευρώ (μείωση κατά 11,9% σε σύγκριση με το 2011). Το 43,4% της παραγωγής προήλθε από ασφαλίσεις ζωής και το 56,6% από ασφαλίσεις κατά ζημιών.
Οι 5 και 10 μεγαλύτερες ασφαλιστικές κατέχουν το 69,5% και 92,3% της αγοράς στις ασφαλίσεις ζωής, και το 37,3% και 60,9% στις ασφαλίσεις κατά ζημιών, αντίστοιχα.
Ως προς την κεφαλαιακή ενίσχυση των ασφαλιστικών εταιριών το 2012 το ποσό από την αύξηση μετοχικών κεφαλάιων έφθασε τα 1,1 δισεκ. ευρώ, και αθροιστικά με τις αντιστοιχίες κεφαλαιακές ενισχύσεις του 2011, προσεγγίζει το 1,7 δισεκ. ευρώ.
Επίσης η έκθεση αναφέρει ότι το 2012 έγιναν 120 έλεγχοι σε ασφαλιστικές εταιρίες ως προς χρηματοοικονομική κατάσταση και φερεγγυότητα.

Post Comment

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ *