Συμβουλές προς τους ασφαλισμένους από τους ασφαλιστές των Χανίων

Με αφορμή την είδηση για κυκλοφορία πλαστών ασφαλιστηρίων αυτοκινήτου ο Σύλλογος Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Χανίων (Σ.Α.Δ.Χ.) εξέδωσε χθες ανακοίνωση με την οποία απαντά σε συχνές ερωτήσεις των καταναλωτών:
Τι σημαίνει πλαστό ασφαλιστήριο συμβόλαιο;
Κατά κύριο λόγο ότι η εταιρεία πάροχος της ασφάλισης δεν είναι καταχωρισμένη στα σχετικά Μητρώα της Τράπεζας της Ελλάδος. Για να διαπιστώσετε αν η εταιρεία που είστε ασφαλισμένος λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, μπορείτε να δείτε αν είναι καταχωρισμένη στην ιστοσελίδα της Τράπεζας της Ελλάδος στη διεύθυνση http://www.bankofgreece.gr/Pages/el/deia/PrivateInsuranceFirms.aspx

Γιατί κλείνουν οι ασφαλιστικές εταιρείες;
Οι ασφαλιστικές εταιρείες, βάσει του νόμου, είναι υποχρεωμένες να σχηματίζουν τεχνικά αποθέματα ούτως ώστε να αποζημιώνουν τις εκκρεμείς ζημίες. Τα αποθέματα εξαρτώνται από την έκταση των ανειλημμένων κινδύνων και η επάρκειά τους καθορίζεται με νόμο. Εάν η Εποπτεύουσα Αρχή κρίνει ότι τα αποθέματα βρίσκονται κάτω από τα επιθυμητά όρια, έχει το δικαίωμα να αναστείλει τη λειτουργία της εταιρείας.

Τι γίνεται όσον αφορά τους ασφαλισμένους στη ‘Διεθνή Ενωση’, της οποίας η άδεια ανακλήθηκε;
Η κάλυψη του Επικουρικού Κεφαλαίου όσον αφορά την αστική ευθύνη κλάδου αυτοκινήτου έληξε στις 17/8/2013. Συνεπώς όλοι οι ασφαλισμένοι της ‘Διεθνούς Ενωσης’ πρέπει να ασφαλισθούν άμεσα σε άλλη εταιρεία.

Πώς μπορώ να προστατευτώ έτσι ώστε η εταιρεία που είμαι ασφαλισμένος να μην κλείσει;
Σε περιόδους έντονης ρευστότητας και οικονομικής κρίσης είναι δύσκολο ακόμη και για τους επαγγελματίες του κλάδου να κάνουν προβλέψεις για τη μακροβιότητα μιας επιχείρησης. Αλλωστε όταν γίνεται ανάκληση της άδειας λειτουργίας μιας εταιρείας, γίνεται με τη μορφή ‘ξαφνικού θανάτου’. Η εκκαθάριση ασφαλιστικής εταιρείας εν λειτουργία είναι πιο δίκαιη για τον ασφαλισμένο, δεδομένου ότι η εταιρεία παραμένει ανοιχτή μέχρι να τελειώσει η διάρκεια και του τελευταίου ασφαλιστηρίου συμβολαίου. Αρα ο ασφαλισμένος δεν χάνει χρήματα. Δυστυχώς, δεν υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο στην Ελλάδα για την εφαρμογή της εν λειτουργία εκκαθάρισης. Πάντως η ζημιά που υφίστανται οι ασφαλιστές από το κλείσιμο μίας εταιρείας, με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, είναι αρκετά μεγαλύτερη από ένα μεμονωμένο συμβόλαιο αυτοκινήτου, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν συνιστά οικονομική ζημία για τον ασφαλισμένο.

Γιατί το οικονομικότερο ασφάλιστρο δεν πρέπει να είναι το μοναδικό κριτήριο επιλογής ασφαλιστικής κάλυψης;
Για μία πράξη μέγιστης ευθύνης, όπως είναι η ασφάλιση, το χαμηλότερο ασφάλιστρο δεν πρέπει να είναι το μοναδικό κριτήριο επιλογής εταιρείας. Ο καταναλωτής θα πρέπει να επιλέγει εταιρεία σταθμίζοντας και άλλους παράγοντες, όπως η επαγγελματική επάρκεια του ασφαλιστή, το αποθεματικό μιας εταιρείας και τη συναλλακτική της συμπεριφορά όσον αφορά ταχύτητα αποζημίωσης και σεβασμού προς τον ασφαλισμένο. Επίσης θα πρέπει να γίνεται σύγκριση μεταξύ των παρεχόμενων καλύψεων για να μπορεί ο ασφαλισμένος να επιλέγει σωστά. Οσον αφορά τον κλάδο ζωής η σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ σφαλισμένου – ασφαλιστή – εταιρείας είναι σχέση ζωής εφόσον η ασφάλιση προβλέπεται να διαρκέσει δεκαετίες.

Ποιος είναι ο ρόλος του ασφαλιστή στη διαδικασία της πώλησης και εξυπηρέτησης του ασφαλισμένου;
Ο ασφαλιστής έχει την υποχρέωση να συμβουλέψει σωστά τον ασφαλισμένο και να του προτείνει ασφάλιση σε εταιρεία ή εταιρείες που αυτός θεωρεί αξιόπιστες.
Σε περίπτωση ατυχήματος ο ασφαλισμένος θα πρέπει να καλεί την Φροντίδα Ατυχήματος της εταιρείας στην οποία είναι ασφαλισμένος και είναι η αρμόδια υπηρεσία για τη διεκπεραίωση της ζημιάς. Το τηλέφωνο της Φροντίδας Ατυχήματος είναι σημειωμένο σε εμφανές σημείο του ασφαλιστηρίου. Επίσης ο ασφαλισμένος θα πρέπει να επικοινωνεί με την εταιρεία του για ορισμό εκτιμητή πραγματογνώμονα, του οποίου ευθύνη είναι η πραγματογνωμοσύνη σχετικά με το ύψος της ζημιάς. Ο ασφαλιστής θα πρέπει να ενημερώνεται για την ύπαρξη της ζημιάς, για να μπορεί να λειτουργεί επικουρικά και να συμβουλεύει τον ασφαλισμένο σε περίπτωση κωλύματος.

Πώς μπορεί ο Σύλλογος Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Χανίων να με βοηθήσει στη σύναψη της ασφάλειάς μου;

Ο Σύλλογος ιδρύθηκε το 2013 στα Χανιά, έχοντας ως κύριο μέλημα, εκτός από την κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των μελών του, την προστασία του καταναλωτικού κοινού από αθέμιτες πρακτικές. Ετσι επιτυγχάνεται ο στόχος της ανύψωσης του ασφαλιστικού θεσμού στα μάτια των συμπολιτών μας. Τα μέλη του Συλλόγου ενεργούν σύμφωνα με το καταστατικό και με κύριο γνώμονα την προστασία του ασφαλισμένου. Ο καταναλωτής έχει κάθε συμφέρον να εμπιστευθεί τα μέλη του Συλλόγου που είναι καταξιωμένοι επαγγελματίες και η συμπεριφορά τους ελέγχεται από το καταστατικό και τους συναδέλφους τους.

Πώς μπορώ να έρθω σε επαφή με τον Σύνδεσμο;
Στέλνοντας e-mail στη διεύθυνση sadxania@gmail.com

Θέλω να ενημερωθώ για θέματα ασφάλισης υγείας, περιουσίας ή αυτοκινήτου και να προχωρήσω σε ασφάλιση εφόσον με ενδιαφέρει. Πώς μπορώ να βρω κάποιο από τα μέλη του Συνδέσμου;

Τα μέλη
Καταλήγοντας ο Σύλλογος αναφέρει ότι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν -κατ? επιλογήν- να απευθυνθούν σε κάποιο από τα μέχρι στιγμής μέλη του Συνδέσμου, που αναφέρονται με αλφαβητική σειρά:
Αθητάκης Γιώργος 2821091552, Αλεξανδράκης – Χατζηδάκης Γιάννης 2821086433, Ανδρουλάκη – Γιουρουκάκη Μαρία 2822022822, Γεωργακάκης Ευτύχης 2822023766, Δασκαλογρηγοράκης Παντελής 2821090678, Θυμιανός Γιώργος 2821053377, Καλαϊτζάκη Γεωργία 6974703230, Καλαϊτζάκης Γιάννης 2821044002, Καρεφυλάκη Αικατερίνη 2821091552, Καρτσωνάκης Στέφανος 2821042950, Καστρινάκης Κώστας 2821090180, Κατσικανδαράκη – Αλεξάκη Αφροδίτη 2821027733, Κατσούλης Γιάννης 2821053304, Λαβούτα – Κολιακουδάκη Νεκταρία 2821087130, Λαμπάκης Εμμανουήλ 2821027733, Λουφαρδάκη – Τραχαλάκη Κυριακή 2821027733, Μανίτης Φραγκίσκος 2821057700, Μανωλιουδάκης Ευτύχης 2821074333, Μουντάκης Δημήτρης 6985856600, Μουστεράκη Εμμανουέλα 2821081495, Νταμάρα Ηρώ 2821087510, Ορφανουδάκη Μαρίζα 2821088333, Ορφανουδάκης Ιωάννης 2825031666, Παπαδάκη Αλεξάνδρα 2821050208, Παπαδάκη Αργυρώ 2821050208, Παπαδάκης Ηλίας 2821086342, Παπαθεοφάνου Νεκτάριος 2821076563, Περράκης Νίκος 2821046203, Σγουράκη Εφη 2821072781, Σκιτζής Δημήτρης 2821023485, Σκουλουδάκης Μανώλης 2821076001, Σκουλουδάκης Χρήστος 2821076001, Σταθουδάκης Κώστας 2821051351, Σταθουδάκης Μανούσος 2821051351, Σταφυλαράκης Μιχάλης 2821099661, Τζουρμπάκης Αδάμ 2821079226, Τριπολιτάκη Χρυσούλα 2821098009, Φραγγεδάκης Θοδωρής 2821058423
Πηγή : haniotika-nea.gr

Μοιραστείτε το !


Post Comment

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ *