Συμφωνούν για αυστηρή εποπτεία στην ασφαλιστική αγορά


Σε πολύ καλό κλίμα πραγματοποιήθηκε σήμερα Πέμπτη 28.3.2013 συνάντηση του Διοικητού της Τραπέζης της Ελλάδος (ΤτΕ), κ. Γ. Προβόπουλου και στελεχών της ΤτΕ με το νεοεκλεγέν Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ).

Στη συνάντηση συζητήθηκαν επίκαιρα θέματα της ασφαλιστικής αγοράς και κυρίως η σημασία της αξιοπιστίας και της σωστής εταιρικής διακυβέρνησης των ασφαλιστικών εταιριών στην περαιτέρω ανάπτυξη και διάδοση της ιδιωτικής ασφάλισης κατά τα ευρωπαϊκά πρότυπα.

Αναγνωρίζοντας τον καθοριστικό ρόλο που παίζει η αξιοπιστία και η εμπέδωση κλίματος εμπιστοσύνης στην ανάπτυξη της ασφαλιστικής αγοράς, οι εκπρόσωποι της ΕΑΕΕ αναφέρθηκαν στο πολύ σημαντικό έργο που πραγματοποιεί η ΤτΕ ως εποπτική αρχή του κλάδου προς αυτή την κατεύθυνση.

Τόσο ο κ. Προβόπουλος από την πλευρά της εποπτικής αρχής όσο και ο Πρόεδρος της ΕΑΕΕ, κ. Σαρρηγεωργίου για λογαριασμό της ασφαλιστικής αγοράς τόνισαν την ανάγκη η αυστηρή εποπτεία να συνοδεύεται και από την αυτοδέσμευση των ασφαλιστικών εταιριών για χρήση καλών πρακτικών.

Post Comment

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ *