Συνέλευση των Ασφαλιστικών Πρακτόρων Αττικής

Τη Δευτέρα 8 Ιουλίου 2013 και ώρα 17.30 στο ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ, αίθουσα ΝΙΚΗ – ημιόροφος, Πανεπιστημίου 52, Αθήνα, συγκαλείται η επαναληπτική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Ασφαλιστικών Πρακτόρων Νομού Αττικής (ΣΠΑΤΕ).
Θέματα Γενικής Συνέλευσης:
1. Εκλογή Προεδρείου Γενικής Συνέλευσης και Εφορευτικής Επιτροπής
2. Απολογισμός Πεπραγμένων του Δ.Σ.
3. Οικονομικός Απολογισμός & Απαλλαγή Μελών Δ.Σ από κάθε ευθύνη.
4. Εκλογή Μελών Νέου Δ.Σ Ελεγκτικής Επιτροπής & Αντιπροσώπων στην Π.Ο.Α.Δ

Δικαίωμα ψήφου έχουν όλα ανεξαιρέτως τα εγγεγραμμένα Τακτικά Μέλη του Συλλόγου μας.

Λόγω της σοβαρότητας των θεμάτων που απασχολούν τον Κλάδο , η παρουσία και η συμμετοχή όλων κρίνεται απολύτως απαραίτητη.

Μοιραστείτε το !


Post Comment

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ *