Συνήγορος του Πολίτη: Ενηµέρωση προς τους ασφαλισµένους του ΟΑΕΕ για οφειλές και παροχές

Ο Συνήγορος του Πολίτη δέχθηκε μεγάλο αριθμό αναφορών και τηλεφωνικών κλήσεων από πολίτες που διαμαρτύρονταν έντονα για το υπερβολικό ύψος των εισφορών, των προστίμων και των προσαυξήσεων που επιβάλλονται σε καθυστερούμενες οφειλές από τον ΟΑΕΕ.
Ο Συνήγορος του Πολίτη θεωρεί ότι το ισχύον νομικό πλαίσιο είναι σε μεγάλο βαθμό μη λειτουργικό γι’αυτό προτίθεται να συνεργαστεί με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, και ταυτόχρονα να υποβάλει προτάσεις που μπορεί να οδηγήσουν σε αναγκαίες νομοθετικές αλλαγές και τροποποιήσεις διοικητικών πρακτικών.
Ακολουθεί σχετικό δελτίο τύπου
Ο Συνήγορος του Πολίτη έχει παραλάβει τις τελευταίες ηµέρες πλήθος αναφορών από πολίτες ασφαλισµένους στον ΟΑΕΕ που διαµαρτύρονται για «υπέρµετρες» χρεώσεις τόσο τακτικών εισφορών όσο και τελών καθυστέρησης από τον ΟΑΕΕ, τις οποίες θεωρούν µη ρεαλιστικές και δυσβάστακτες, ιδίως εν µέσω της οξείας οικονοµικής κρίσης. Επί πλέον, διαµαρτύρονται για τη στέρηση, εκ του ανωτέρω λόγου, πρόσβασης σε παροχές ασθενείας όσο και για τον αναδροµικό καταλογισµό
εισφορών ασθενείας, ενώ δεν υφίσταται αντίστοιχη νοµοθετική πρόβλεψη για αναδροµική κάλυψη δαπανών υγείας για το χρονικό διάστηµα που αφορά ο συγκεκριµένος αναδροµικός καταλογισµός. Σωρεύουν επίσης αίτηµα διαγραφής οφειλών προς το ταµείο για παρελθούσες ασφαλιστικές περιόδους µε αντίστοιχη διαγραφή συντάξιµων περιόδων.

Ο Συνήγορος του Πολίτη, λαµβάνει υπόψη το γεγονός ότι οι περισσότερες µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις έχουν πληγεί από την οικονοµική κρίση των τελευταίων ετών, ότι το ύψος των εισφορών ΟΑΕΕ, καθώς και τα πρόστιµα και οι προσαυξήσεις που επιβάλλονται σε καθυστερούµενες οφειλές είναι συχνά υπερβολικά. Θεωρεί ότι το ισχύον νοµικό πλαίσιο είναι σε µεγάλο βαθµό µη λειτουργικό γι’αυτό προτίθεται να
συνεργαστεί µε όλους τους εµπλεκόµενους φορείς, και ταυτόχρονα να υποβάλει προτάσεις που µπορεί να οδηγήσουν σε αναγκαίες νοµοθετικές αλλαγές και τροποποιήσεις διοικητικών πρακτικών.

Η συγκεκριµένη διαµεσολαβητική προσπάθεια του Συνηγόρου του Πολίτη προς τους αρµόδιους φορείς θα αφορά µεταξύ άλλων τόσο το θέµα της παροχής ιατροφαρµακευτικής κάλυψης για όλους τους πολίτες, όσο και τη δυνατότητα παροχής περισσότερων διευκολύνσεων και ευνοϊκότερων ρυθµίσεων για την εξόφληση καθυστερούµενων οφειλών.

Για τα διάφορα στάδια, καθώς και για τα αποτελέσµατα της συγκεκριµένης διαµεσολαβητικής προσπάθειας της Αρχής, θα µπορ Για τα διάφορα στάδια, καθώς και για τα αποτελέσµατα της συγκεκριµένης διαµεσολαβητικής προσπάθειας της Αρχής, θα µπορείτε να ενηµερώνεστε από την ιστοσελίδα της Αρχής (www.synigoros.gr).

Σηµειωτέον ότι η αναφορά πολιτών για το συγκεκριµένο θέµα στο Συνήγορο του Πολίτη δεν αναστέλλει τις τυχόν εκ του νόµου προβλεπόµενες προθεσµίες για την υποβολή ενστάσεων στα αρµόδια διοικητικά όργανα ή την άσκηση ενδίκων µέσων και
βοηθηµάτων ενώπιον των δικαστηρίων.
Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο:
Τµήµα Επικοινωνίας
Τζαβάρα Καλλιρρόη τηλ. 2131306610 κιν. 6979448887
Παπαγεωργοπούλου ∆ηµητρία τηλ. 2131306604Προτεινόμενα Άρθρα

Συντάκτης: News Team

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ *