Συνεργασία της Mega Brokers με την Mercedes-Benz Ελλάς

Η Mega Brokers και η Mercedes-Benz Ελλάç προχώρησαν σε συµφωνία για την συνεργασία µεταξύ των δυο εταιρειών στιç ασφαλιστικέç υπηρεσίεç από την 01/01/2021.

Η Mega Brokers θα αναλάβει τη διαχείριση του υφιστάµενου χαρτοφυλακίου τηç Mercedes-Benz Ελλάç και την υποστήριξη τηç εταιρείαç και του Εξουσιοδοτηµένου δικτύου διανοµέων στιç νέεç πωλήσειç. Μέσα από τη συνεργασία αυτή, οι πελάτεç τηç Mercedes-Benz Ελλάç θα έχουν τη δυνατότητα να επωφεληθούν από µια σειρά καινοτόµων προϊόντων και ασφαλιστικών λύσεων καθώç και από την µακρά εµπειρία και τεχνογνωσία τηç Mega Brokers.

Ακολουθήστε μας στο Google News

Επίσηç, οι πελάτεç τηç Mercedes-Benz Ελλάç θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν προϊόντα και υπηρεσίεç από κορυφαίεç εταιρείεç τηç ασφαλιστικήç αγοράç µε βάση τιç ανάγκεç τουç.

Από την πλευρά τηç η Mega Brokers, θα ενισχύσει περαιτέρω την ηγετική θέση που κατέχει στην Ελληνική αγορά διευρύνονταç το χαρτοφυλάκιο των ασφαλιστικών εργασιών τηç και θα επωφεληθεί από την συνεργασία µε τη Mercedes-Benz Ελλάç, µια εταιρεία που αποτελεί ηγετική δύναµη στο χώρο του αυτοκινήτου παγκοσµίωç.

H κα Μάρω Γιαννακάκου, διευθύντρια Ασφαλιστικών & Χρηµατοδοτικών υπηρεσιών της Mercedes-Benz Ελλάς δήλωσε:

“Στη Mercedes-Benz Ελλάç κύριο µέληµά µαç είναι η ολοκληρωµένη εξυπηρέτηση του πελάτη µέσα από υπηρεσίεç που δηµιουργούν προστιθέµενη αξία στα προϊόντα µαç. Στο πλαίσιο αυτό σε συνεργασία µε τη Mega Brokers, µια από τιç κορυφαίεç εταιρείεç παροχήç ασφαλιστικών προϊόντων, έχουµε στόχο να αναβαθµίσουµε το ασφαλιστικό ταξίδι του πελάτη µέσα σε ένα περιβάλλον που συνεχώç µεταβάλλεται, προσαρµόζονταç ανάλογα τα ασφαλιστικά µαç προϊόντα και υπηρεσίεç στα νέα δεδοµένα.”

Ο κ. Τάσοç Χατζηθεοδοσίου, Αντιπρόεδρος και Γενικός διευθυντής της Mega Brokers δήλωσε:

“Η συµφωνία τηç Mega Brokers µε τη Mercedes-Benz Ελλάç αποτελεί µια συνεργασία µε πολλά οφέλη για τουç πελάτεç µαç. Η επιλογή τηç Mega Brokers από µια κορυφαία αυτοκινητοβιοµηχανία όπωç η Mercedes-Benz Ελλάç, αποτελεί για εµάç ιδιαίτερη τιµή και πρόκληση. Η Mega Brokers αποτελεί έναν οργανισµό που επενδύει συνεχώç σε υποδοµέç, νέεç τεχνολογίεç και στελέχη. Χαιρόµαστε ιδιαιτέρωç όταν οι πελάτεç µαç βρίσκουν προστιθέµενη αξία στιç υπηρεσίεç που δηµιουργούµε και παίρνουµε δύναµη για να συνεχίζουµε να ακολουθούµε το όραµα µαç. Καλωσορίζουµε τη Mercedes-Benz Ελλάç στην οικογένεια τηç Mega Brokers.’’Προτεινόμενα Άρθρα

Συντάκτης: News Team

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ *