Συνεργασία EIOPA και Παγκόσμιας Τράπεζας για τις επαγγελματικές συντάξεις

Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψε η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων, EIOPA, με την Παγκόσμια Τράπεζα, για την ανάπτυξη το κλάδου ασφαλειών.

Μέσω του νέου μνημονίου δίνεται και στους δύο οργανισμούς η ευκαιρία να συνεργαστούν και να προωθήσουν ένα ρυθμιστικό εποπτικό πλαίσιο με βάση τον κίνδυνο στην ασφάλιση, καθώς και πάνω στον εντοπισμό συστημικού κινδύνου και την προστασία του καταναλωτή.

Η συμφωνία περιλαμβάνει συνεργασία σε δραστηριότητες όπως οργάνωση σεμιναρίων, ομιλιών, έκδοση τεχνικών κειμένων και καλών πρακτικών. Θα πρέπει να τονιστεί ότι στο συμφωνητικό δεν περιλαμβάνεται η ανταλλαγή εμπιστευτικών πληροφοριών.

Τόσο η EIOPA όσο και η Παγκόσμια Τράπεζα θα χειρίζονται τον όγκο των εμπιστευτικών πληροφοριών με βάση τις εσωτερικές τους απαιτήσεις και του κανόνες για την χρήση εμπιστευτικών πληροφοριών.

Μοιραστείτε το !


Post Comment

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ *