Συντάξεις πείνας δηλώνουν 8 στους 10 συνταξιούχους του ΟΑΕΕ

Μόνο δύο στους δέκα συνταξιούχους του ΟΑΕΕ δηλώνουν ότι οι συντάξεις που παίρνουν τους καλύπτουν τις ανάγκες τους σε αντίθεση με τους υπόλοιπους 8 που δηλώνουν ότι η σύνταξη τους δεν φθάνει για να ζήσουν.
Αυτό προκύπτει από τα αποτελέσματα έρευνας της εταιρείας MARC που εγίνε σε συνταξιούχους του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελμάτων
Από τα αποτελέσματα προκύπτει πως ένας στους τέσσερις ασφαλισμένους έχει σταματήσει να καταβάλει εισφορές στο ταμείο, ενώ οι μισοί ασφαλισμένοι εκτιμούν ότι δεν θα είναι σε θέση να καταβάλλουν τις εισφορές τους για το επόμενο διάστημα έως το τέλος του 2013.

Σχεδόν οι 9 στους 10 ασφαλισμένους του ταμείου (86,5%) θεωρούν επισφαλή τα ασφαλιστικά τους δικαιώματα στον ΟΑΕΕ.

Οι 8 στους 10 (78,3%) αγωνιούν τόσο για το ύψος της μελλοντικής σύνταξης, όσο και για τη παροχή περίθαλψης.

Το ίδιο ποσοστό (90%) δεν θεωρούν ικανοποιητικές τις παροχές και τις συντάξεις του ΟΑΕΕ, σε σχέση με το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών που έχουν καταβάλει.

Πάνω από 1 στους 4 ερωτηθέντες (26,9%) έχει πλέον σταματήσει να καταβάλει εισφορές στο ταμείο.

Τέσσερις στους 10 (38,6%) δηλώνουν ότι μπορούν να αντεπεξέλθουν, αν η εισφορά ήταν έως 300 ευρώ το δίμηνο.

Από την πλευρά των συνταξιούχων τα ευρήματα περιλαμβάνουν τα εξής:

Οι 7 στους 10 συνταξιούχους (68,2%) εκδηλώνουν ανασφάλεια, τόσο για το ύψος της παρεχόμενης σύνταξης, όσο και για το επίπεδο της ιατροφαρμακευτικής τους περίθαλψης.

Για το 74,5% των συνταξιούχων του δείγματος, η σύνταξη αποτελεί τη μοναδική πηγή εισοδήματος. Σχεδόν το σύνολο (95,8%), δεν διαθέτει σύνταξη από ιδιωτική ασφάλιση.

Μοιραστείτε το !


Post Comment

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ *