Σύμβαση παροχής υπηρεσιών υγείας του ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ με ΜΕΤΡΟΠΟΛΙΤΑΝ και ΥΓΕΙΑ


Το Επικουρικό μ Ταμείο ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ, με την νέα του πλέον νομική μορφή ως ΝΠΙΔ, ήλθε σε συνεννόηση με δύο ομίλους (ΜΕΤΡΟΠΟΛΙΤΑΝ και ΥΓΕΙΑ) που παρέχουν υπηρεσίες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας περίθαλψης.
Σε σχετική ανακοίνωση της Ομοσπονδίας Ασφαλιστικών Συλλόγων Ελλάδος αναφέρει :
Έτσι εξασφαλίστηκαν, πληθώρα ΔΩΡΕΑΝ παροχών καθώς και σημαντικών εκπτώσεων σε περίπτωση νοσηλείας ή εξειδικευμένων εξετάσεων. Οι παροχές αφορούν τους εργαζόμενους και τους συνταξιούχους, ασφαλισμένους του Ταμείου και μέλη των οικογενειών τους και θα παρέχονται από τις μονάδες των παραπάνω ομίλων στην Αθήνα.

Τα προγράμματα παροχών έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΟΑΣΕ (www.oase.gr). Επίσης έχει ζητηθεί (λόγω αδυναμίας δημοσίευσης προς το παρόν στο site του Ταμείου) να αναρτηθούν και στις ιστοσελίδες των συλλόγων εργαζομένων, των συνταξιούχων και της ΕΑΕΕ.
Η παραπάνω εξέλιξη προήλθε μετά από την σημαντική πρωτοβουλία και τις σχετικές συνεννοήσεις των εκπροσώπων της Ομοσπονδίας μας, οι οποίοι είναι και εκπρόσωποι των εργαζομένων στην διοίκηση του Ταμείου, με τους παραπάνω ομίλους, στα πλαίσια στήριξης των μελών της σε μια τόσο δύσκολη περίοδο. Η πρόσπάθεια αυτή υιοθετήθηκε και από το Ταμείο με τα παραπάνω αποτελέσματα και την θεωρούμε ένα ακόμη σημαντικό βήμα στην βελτίωση των υπηρεσιών του Ταμείου μας μετα την ανεξαρτητοποίησή του.
Οι εκπρόσωποι της ΟΑΣΕ στο Ταμείο διευρευνούν τρόπους παροχής ανάλογων υπηρεσιών και σε εγκαταστάσεις της περιφέρειας.

(Πληροφορίες δίνονται και από την Γραμματεία της ΟΑΣΕ στο τηλ 210-3616572)

Post Comment

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ *