Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης ( ΤΕΑ) από την Eurobank σε συμφωνία με τους εργαζόμενους

Στη δημιουργία Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΤΕΑ) κατέληξαν μετά από διαπραγμάτευση το Σωματείο Union Eurobank και η διοίκηση της  Τράπεζας Eurobank  

Ειδικότερα, το σωματείο επισημαίνει ότι ένας μακροπρόθεσμος στόχος για μία επωφελή ίδρυση ενός ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, με συμπληρωματικές παροχές για τους εργαζόμενους (ΕΦΑΠΑΞ και ΥΓΕΙΑΣ) είναι πλέον γεγονός, μετά την υπογραφή με την Διοίκηση της Τράπεζας σχετικής ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ την Παρασκευή 4 Ιουνίου 2021.

Σχετικά  με τα χαρακτηριστικά του ΤΕΑ και  τα οφέλη για τους εργαζόμενους στην Τράπεζα και τις θυγατρικές της η   ανακοίνωση του σωματείου αναφέρει: 

Με την ρευστοποίηση του συνταξιοδοτικού λογαριασμού της Eurolife κάθε εργαζομένου η συνολική αξία των μεριδίων του θα αυξηθεί κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό που υπολογίζουμε ότι θα είναι πολύ κοντά στο 30%, λόγω της υπεραπόδοσης της επένδυσης με βάση το κεφαλαιοποιητικό σύστημα (το ίδιο που θα ισχύει στο πλαίσιο του Τ.Ε.Α.). Το ποσό που θα προκύψει ο εργαζόμενος μπορεί άμεσα να το κάνει ό,τι θέλει. Φυσικά και μπορεί να το μεταφέρει στο Τ.Ε.Α. Ομίλου Eurobank. Αυτή η δυνατότητα δεν θα υπήρχε αν δεν γινόταν η εκκαθάριση στο Πρόγραμμα Eurolife. 

Το ποσό ρευστοποίησης του Ασφαλιστικού Συμβολαίου Eurolife θεωρείται εισόδημα και θα φορολογηθεί μεν, αλλά με ευνοϊκούς όρους (10% συντελεστής μέχρι το ποσό των 40.000 € και 20% συντελεστής για τα ποσά άνω των 40.000 €). Θα καταβληθεί επίσης Εισφορά Αλληλεγγύης. 

Στο Τ.Ε.Α. Ομίλου Eurobank οι προϋποθέσεις (Vesting) είσπραξης του εφάπαξ από τον εργαζόμενο είναι κατά πολύ καλύτερες από αυτές που ίσχυαν στο Πρόγραμμα Eurolife, 4 στο οποίο για να πάρεις το 50% του αποθεματικού σου ήθελες μία αναμονή 5 ετών και για να πάρεις το 100% αντίστοιχα, ήθελες μία αναμονή 10 ετών. Τώρα στο Τ.Ε.Α. Ομίλου Eurobank στα 3 χρόνια αναμονής θα πάρεις το 50% του μεριδίου σου, στα 4 χρόνια θα πάρεις το 75% και στα 5 χρόνια θα πάρεις το 100%, δηλαδή το μισό του χρόνου που μέχρι τώρα ίσχυε… 

Προλαβαίνουμε με την σημερινή ευνοϊκή προϋπόθεση ηλικίας για σύνταξη την χορήγηση του εφάπαξ του Τ.Ε.Α. Ομίλου Eurobank, γιατί τα αναμενόμενα όρια προϋποθέσεις της κρατικής κύριας σύνταξης σε ό,τι αφορά την ηλικία του ασφαλισμένου θα αυξηθούν μελλοντικά.

 Φορολογική απαλλαγή των εφάπαξ παροχών των εργαζομένων/ασφαλισμένων (κατά 100%), σε αντίθεση με τις παροχές των Ασφαλιστηρίων Συμβολαίων που φορολογούνται με βάση το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. 

Φορολογική απαλλαγή των εισφορών (κατά 100%), εργοδοτών και εργαζομένων με βάση το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. 

Διασφάλιση και θεσμική κατοχύρωση όλων των υφιστάμενων παροχών της Τράπεζας σε είδος και σε χρήμα με υψηλό επίπεδο προστασίας των δικαιωμάτων των ασφαλισμένων και με δικλείδα ασφαλείας, αφού: Ουδεμία αλλαγή των προσφερόμενων παροχών # εισφορών μπορεί να γίνει χωρίς την πρόβλεψη Ε.Σ.Σ.Ε., με αντισυμβαλλόμενους την Τράπεζα και την πλέον αντιπροσωπευτική συνδικαλιστική οργάνωση των εργαζομένων της. Πρόσθετη εξασφάλιση είναι το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο που διέπει την λειτουργία των Τ.Ε.Α. στην κατεύθυνση της συνετής διαχείρισης των αποθεματικών του και του διαρκούς ελέγχου της λειτουργίας του (κεφάλαια, ρευστότητα κ.α.).

 Η νομική μορφή του Τ.Ε.Α. έδωσε την δυνατότητα συμμετοχής εκπροσώπου των εργαζομένων της Τράπεζας στο 5μελές Δ.Σ., μετά από υπόδειξη του Δ.Σ. της πλέον αντιπροσωπευτικής συνδικαλιστικής οργάνωσης των εργαζομένων της, σύμφωνα και με την πρόβλεψη της Κλαδικής Σ.Σ.Ε. Ο.Τ.Ο.Ε.-Τραπεζών του 1990, κεφαλ. 3, παρ. 3.03 που έχει κηρυχτεί υποχρεωτική με την υπ’ αριθμ. 14329/1990 απόφαση του Υπουργείου Εργασίας (ΦΕΚ 413/Β/5-7-1990). 

Η νομική μορφή του Τ.Ε.Α. διευκολύνει την άσκηση εποπτείας και εξασφαλίζει διαφάνεια, αφού το όλο σχήμα διοικείται με ευθύνη των άμεσα ενδιαφερομένων εργαζομένων και εργοδοτών και όχι από τρίτους, όπως συμβαίνει με τις Ασφαλιστικές Εταιρείες. Άρα το αίσθημα ασφάλειας των εργαζομένων θα ενισχυθεί και οι δεσμοί του με την παρακολούθηση της πορείας και στις δικές τους αποδόσεις και παροχές θα ενδυναμωθεί. 

Είναι δυνατή η συνέχιση της παρεχόμενης νοσοκομειακής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης των προστατευόμενων μελών θανόντος, εν ενεργεία συναδέλφου για πέντε (5) χρόνια. (Νέα παροχή)Προτεινόμενα Άρθρα

Συντάκτης: News Team

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ *