Τα οικονομικά μεγέθη της Ευρωπαϊκής Ασφαλιστικής Αγοράς

Τα 2 δισ. € που κατέβαλε καθημερινά η ασφαλιστική βιομηχανία της Ευρώπης σε αποζημιώσεις το 2019 δείχνει την έκταση της προστασίας που παρείχαν οι Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις στην ευρωπαϊκή οικονομία και κοινωνία. 

Επιπροσθέτως τα 10.433 δισ. € που είχαν επενδύσει στην οικονομία το 2019, καταδεικνύουν σαφώς την αξία του κλάδου ως πάροχο σταθερής, μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης.

Το 2019, τα συνολικά ασφάλιστρα στις χώρες μέλη της Insurance Europe ανήλθαν σε 1.254 δισ. €, μειωμένα κατά 3,3% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Η πτώση σημειώθηκε λόγω της απότομης μείωσης της δραστηριότητας του Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς και στις διαρθρωτικές αλλαγές στις δραστηριότητες των Εταιριών του. 

Αντίθετα, η ανάπτυξη στην ηπειρωτική Ευρώπη έφτασε το 4,5%, με χαμηλότερη μεν, αλλά σταθερή αύξηση των ασφαλίσεων κατά ζημιών στο 2,9% και ανάπτυξη των εργασιών στην υγεία κατά 6,9%. Τα ασφάλιστρα ζωής μειώθηκαν 7,5% στα μέλη της Insurance Europe, αλλά αυξήθηκαν 4,7% στην ηπειρωτική Ευρώπη. 

Τα συνολικά ασφάλιστρα στην ηπειρωτική Ευρώπη αυξήθηκαν για επτά χρόνια έως το 2019 με μέσο ρυθμό 3,9% ετησίως. Οι πέντε μεγαλύτερες αγορές – το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία και η Ολλανδία – αντιπροσώπευαν μαζί το 76% όλων των ασφαλίστρων στην Ευρώπη. Το 2019, το μέσο κατά κεφαλήν ποσό που δαπανήθηκε για την ασφάλιση (γνωστό ως ασφαλιστική πυκνότητα) στην Ευρώπη ήταν 2.085 €, εκ των οποίων 1.163 € δαπανήθηκαν για ασφάλιση ζωής, 248 € για ασφάλιση υγείας και 680 € για τις ασφαλίσεις κατά ζημιών. 

Η διείσδυση των ασφαλίσεων – τα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα ως ποσοστό του ΑΕΠ – αποτελεί μία ένδειξη της ασφαλιστικής δραστηριότητας στην οικονομία. 

Η μέση διείσδυση της ασφάλισης στην Ευρώπη ανήλθε στο 7,08% το 2019. Τα ασφάλιστρα ζωής στην Ευρώπη μειώθηκαν 7,5% το 2019, φθάνοντας τα 700 δισ. €, μετά από αύξηση 7% το 2018. Η ισχυρή μείωση σχετίζεται με μείωση 34,8% των ασφαλίστρων στο Ηνωμένο Βασίλειο. 

Τα ασφάλιστρα ζωής στην ηπειρωτική Ευρώπη το 2019 αυξήθηκαν κατά 4,7% στα 547 δισ. €. Κατά την τελευταία δεκαετία, τα ασφάλιστρα ζωής στην ηπειρωτική Ευρώπη αυξήθηκαν κατά 5,3%, κάτι που εξηγείται από την αύξηση του ονομαστικού μέσου εισοδήματος στην Ευρώπη, καθώς και από την αυξημένη συνειδητοποίηση των ανθρώπων σχετικά με την ανάγκη για συνταξιοδοτική αποταμίευση. 

Το 2019, κατά μέσο όρο 1.163 € κατά κεφαλήν δαπανήθηκαν για ασφάλιση ζωής στην Ευρώπη, μειωμένα κατά 7,9% από το 2018. Εκτός του Ηνωμένου Βασιλείου, η διείσδυση των ασφαλειών ζωής στην ηπειρωτική Ευρώπη αυξήθηκε κατά 4,3% σε 1.022 € κατά κεφαλή. Η διείσδυση των ασφαλίστρων ζωής στην Ευρώπη μειώθηκε σε 3,95%. Για την ηπειρωτική Ευρώπη, η διείσδυση αυξήθηκε στο 3,60%. 

Στις ασφαλίσεις υγείας καταγράφηκε αύξηση παραγωγής σε όλες τις χώρες εκτός από το Ηνωμένο Βασίλειο το 2019, με αποτέλεσμα την αύξηση κατά 6,8% στην συνολική ευρωπαϊκή παραγωγή – η υψηλότερη αύξηση που σημειώθηκε σε μια δεκαετία.  Τα ασφάλιστρα υγείας έφτασαν τα 149 δισ. € το 2019.

Κατά μέσο όρο, το κατά κεφαλήν ποσό που δαπανήθηκε για ιδιωτική ασφάλιση υγείας στην Ευρώπη το 2019 ήταν 248 € ή 15 € περισσότερο από το 2018. Το ποσοστό διείσδυσης της ασφάλισης υγείας στην Ευρώπη αυξήθηκε ελαφρά σε μέσο όρο 0,84%. Οι τεράστιες διαφορές που παρατηρούνται μεταξύ των χωρών αντικατοπτρίζουν σε μεγάλο βαθμό τις διαφορές στα εθνικά συστήματα υγείας. Η παραγωγή των ασφαλίσεων κατά ζημιών τείνει να συνδέεται στενά με τις οικονομικές συνθήκες, δεδομένου ότι αυτές επηρεάζουν σημαντικά τη ζήτηση προϊόντων προστασίας. 

Η θετική οικονομική ανάπτυξη που σημειώθηκε στην Ευρώπη το 2019, με το Α.Ε.Π. της Ε.Ε. των 28 να αυξάνεται κατά 1,6%, συνέβαλε στην αύξηση 2,2% των ασφαλίστρων κατά ζημιών, τα οποία έφθασαν τα 409 δισ. €. 

Τα μέσα κατά κεφαλήν ασφάλιστρα στην Ευρώπη ανήλθαν σε 680 € το 2019, δηλαδή 12 € ή 1,8% περισσότερο από ό, τι το 2018. 

Πηγή: ΕΑΕΕΠροτεινόμενα Άρθρα

Συντάκτης: News Team

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ *