Την υποχρεωτική ασφάλιση των βιομηχανικών μονάδων εξετάζει η κυβέρνηση

Την υποχρέωση ασφάλισης των βιομηχανικών και βιοτεχνικών μονάδων που παράγουν απόβλητα, έναντι περιβαλλοντικών κινδύνων, επαναφέρει στο προσκήνιο η κυβέρνηση.

Η ασφάλιση θα γίνεται είτε απ΄ ευθείας σε κάποια ασφαλιστική εταιρεία είτε με κατάθεση εγγυητικής επιστολής που θα καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου, σε περίπτωση ατυχήματος. Η ύπαρξη του ασφαλιστηρίου συμβολαίου θα αποτελεί, σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ, βασική προϋπόθεση για την δανειοδότηση των βιομηχανικών και βιοτεχνικών μονάδων.

Η σχετική ρύθμιση προβλέπεται από 2007 αλλά ο διάλογος που ξεκίνησε τρία χρόνια αργότερα (το 2010) δεν τελεσφόρησε καθότι δεν ήταν δυνατός ο προσδιορισμός της επικινδυνότητας κάθε μονάδας. Συνεπώς, οι ασφαλιστικές εταιρίες δεν μπορούσαν να αποτιμήσουν το ύψος του ασφαλίστρου και η όλη διαδικασία σταμάτησε.

Ωστόσο, το όλο θέμα επανήλθε προσφάτως στο προσκήνιο, και οι υπηρεσίες των συναρμόδιων υπουργείων Περιβάλλοντος, Οικονομικών και Ανάπτυξης επεξεργάζονται το πλαίσιο εφαρμογής της διάταξης.

Πηγή www.skai.gr

.

Μοιραστείτε το !


Post Comment

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ *