Τι αλλάζει στις άδειες οδήγησης με τον νέο νόμο και τον ΚΟΚ;

Στις αλλαγές που γίνονται στις άδειες οδήγησης με το Ν.4568/2018 αναφέρεται έγγραφο της ΕΑΕΕ προς τις ασφαλιστικές εταιρίες και συγκεκριμένα επισημαίνονται τα παρακάτω:
Σχετικά με το θέμα θα θέλαμε επιπλέον να σας ενημερώσουμε για τις πρόσφατες αλλαγές που επήλθαν με το άρθρο 60 του Ν.4568/2018 (ΦΕΚ Α’ 178/11.10.2018) τόσο στον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Ν.2696/1999), όσο και στο Π.Δ. 51/2012 που ρυθμίζει θέματα που αφορούν τις άδειες οδήγησης, οι οποίες στόχο έχουν να διευκολύνουν τη νέα αυτή διαδικασία ανανέωσης αδειών οδήγησης με διενέργεια πρακτικών εξετάσεων.
Ειδικότερα με την παρ. 1 του άρθρου 60 του Ν.4568/2018 συμπληρώθηκε η περίπτωση α’ της παρ. 2 του άρθρου 94 του Ν.2696/1999 (ΚΟΚ), όπως ισχύει, έτσι ώστε να προβλέπεται ότι η απαγόρευση οδήγησης χωρίς την κατοχή ισχύουσας άδειας οδήγησης (της κατάλληλης κατηγορίας) δεν ισχύει για τα πρόσωπα, τα οποία εκπαιδεύονται ή εξετάζονται προκειμένου να αποκτήσουν ή ανανεώσουν συγκεκριμένης κατηγορίας άδεια οδήγησης, εφόσον είναι εφοδιασμένα με τα κατά νόμο προβλεπόμενα έγγραφα για τον σκοπό αυτόν.
Επιπλέον με την παρ. 2 του άρθρου 60 του Ν.4568/2018 τροποποιήθηκε η παρ.1 του άρθρου 7 του π.δ. 51/2012 (Α’101), έτσι ώστε να προβλέπεται η δυνατότητα ανανέωσης κάθε κατηγορίας άδειας οδήγησης οποτεδήποτε πριν την ημερομηνία λήξης της, χωρίς ωστόσο να αποκλείεται η δυνατότητα ανανέωσης και των αδειών οδήγησης που έχουν λήξει (βλ. έγγραφο υπ’ αριθμ. Α3/87848/8298/14.11.2018 Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, συν.2).
Τέλος με την παρ. 3 του άρθρου 60 του Ν.4568/2018 προβλέφθηκε μεταβατική διάταξη για όσους έχουν ήδη συμπληρώσει το 74ο έτος της ηλικίας τους και έχουν υποβάλλει αίτηση για ανανέωση της άδειας οδήγησής τους με το νέο καθεστώς, η οποία προβλέπει τα εξής: “3. Άδειες οδήγησης των κατόχων που έχουν συμπληρώσει το εβδομηκοστό τέταρτο (74ο) έτος της ηλικίας τους και υποβάλλουν στις Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας μετά τις 30.8.2018, αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ανανέωση της άδειας οδήγησης σε εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 7 του π.δ. 51/2012 (Α’ 101) μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2018, εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι την ημερομηνία προγραμματισμού της δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς. Η ημερομηνία αυτή δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και των απαιτούμενων δικαιολογητικών. Για την ως άνω παράταση ισχύος χορηγείται σχετική βεβαίωση από την οικεία Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών που κατατέθηκε η αίτηση”.Προτεινόμενα Άρθρα

Συντάκτης: News Team

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ *