Τι απαντά ο ΟΑΕΕ σε δημοσίευμα για «κομπίνα» με πρόωρες συνταξιοδοτήσεις

Δημοσίευμα της εφημερίδα το ΒΗΜΑ έκανε αναφορές για «κομπίνα» με πρόωρες συνταξιοδοτήσεις στον ΟΑΕΕ , επισημαίνοντας μάλιστα εμπλοκή δικηγορικών γραφείων και πονηρές εγκυκλίους.
Στο δημοσίευμα απαντά η διοικήτρια του ΟΑΕΕ αναφέροντας τα παρακάτω :
«Στο φύλλο της 2ας Ιουνίου 2013 στη σελ. Α21 και με υπέρτιτλο «ΠΟΛΙΤΙΚΑ – ΝΕΕΣ ΚΟΜΠΙΝΕΣ, φάμπρικα και πρόωρες συνταξιοδοτήσεις» σχολιάζεται αρνητικώς, ως παράνομη, εγκύκλιος του ΟΑΕΕ εκδοθείσα κατ’ εφαρμογήν του Ν. 4093/2012.
Επειδή το περιεχόμενο του δημοσιεύματος δημιουργεί την εντύπωση ότι ο ΟΑΕΕ αυθαιρετεί …. υπό την καθοδήγηση “δικηγορικών γραφείων” και “συμβούλων που παρελαύνουν στην TV”, θεωρούμε αναγκαία την παράθεση της φυσικής χρονικής σειράς των γεγονότων και την αποκατάσταση της αλήθειας, έστω και εκ των υστέρων, πράγμα που θα είχε αποφευχθεί αν είχαμε την δυνατότητα να εξηγήσουμε στον συντάκτη του κειμένου τις αληθείς παραμέτρους του θέματος, προκειμένου η όποια κριτική να παραμένει στο έδαφος της πραγματικότητας.
1. Η εκδοθείσα “επίμαχη” εγκύκλιος, είναι η πρώτη και η μοναδική του ΟΑΕΕ για το θέμα αυτό και συνεπώς ουδεμία “προηγούμενη εγκύκλιο διορθώνει”, όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα.
2. Το νομοθετικό πλαίσιο, εντός του οποίου λειτουργεί η διαδοχική ασφάλιση, εξακολουθεί να ισχύει χωρίς να θιγεί κατ’ ελάχιστον, από διατάξεις του τελευταίου ασφαλιστικού νόμου, πλην της αύξησης των ορίων κατά δύο έτη. Ο ΟΑΕΕ και η Διοίκησή του ακολουθούν και εφαρμόζουν την κείμενη, εκάστοτε νομοθεσία. Αν υπάρχουν αντιλήψεις περί αστόχων νομοθετικών ρυθμίσεων, η διαδικασία διορθωτικών παρεμβάσεων είναι γνωστή και πάντως έξω από την σφαίρα αρμοδιοτήτων του ΟΑΕΕ.
3. Η αρμόδια υπηρεσία του ΟΑΕΕ απηύθυνε εγγράφως σαφή και συγκεκριμένα ερωτήματα για το θέμα, προς την Γενική Δ/νση Κοινωνικής Ασφάλισης και έλαβε σχετική απάντηση, στην οποία ρητά αναφέρεται ότι δεν θίγονται και δύναται να ασκηθούν οποτεδήποτε, θεμελιωμένα μέχρι 31.12.2012 συνταξιοδοτικά δικαιώματα. Με βάση την παραπάνω απάντηση εκδόθηκε και η εγκύκλιος του Οργανισμού.

4. Πρόσφατο και πάντως μεταγενέστερο της εγκυκλίου έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Κοινωνικής Ασφάλισης ακολουθεί διαφορετική προσέγγιση στην ερμηνεία διατάξεων της ασφαλιστικής νομοθεσίας.
5. Για την διευθέτηση των ως άνω, νομικής φύσης, διαφορετικών ερμηνευτικών προσεγγίσεων, διατυπώνεται ερώτημα προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους προκειμένου να προληφθεί κάθε μελλοντική αμφισβήτηση ή σύγχυση για τα ισχύοντα του ασφαλιστικού συστήματος, καθώς και η συνεπακόλουθη ταλαιπωρία των ασφαλισμένων, όπως εξάλλου αποφάσισε και το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού.
6. Τέλος και εν αναμονή ακριβώς της γνωμάτευσης των αρμοδίων υπηρεσιών του Υπουργείου, ουδεμία μεταβίβαση προς προηγούμενο ασφαλιστικό φορέα, έγινε (ως άνω 3).
7. Εκ των ως άνω, αλλά και μεγάλου πλήθους στοιχείων με τα οποία είμαστε έτοιμοι να εφοδιάσουμε τον συντάκτη του κειμένου, προκύπτει με σαφήνεια ότι η βάση της όποιας διαφωνίας ανάγεται στην σφαίρα της νομικής αυθεντικής ερμηνείας . Είναι συνεπώς αστήρικτοι οι χαρακτηρισμοί που συνοδεύουν ανακριβείς και λανθασμένες αναφορές για την Διοίκηση του ΟΑΕΕ.
Το πραγματικό οικονομικό πρόβλημα του ΟΑΕΕ και η ανάγκη βέλτιστης αντιμετώπισης του δημοσιονομικού προβλήματος δεν δικαιολογεί την κατασκευή παραλόγων υπονοουμένων.

Αποτελεί υποχρέωσή μου, η υπεράσπιση των αξιών και των κανόνων τους οποίους υπηρέτησα και θα υπηρετώ και δεν προτίθεμαι να επιτρέψω την παραμικρή υποψία ή μομφή στον τρόπο χειρισμού θεμάτων δημοσίου συμφέροντος .Είμαι υποχρεωμένη να προασπίζομαι με κάθε τρόπο τη στάση ζωής, εργασίας και άσκησης διοίκησης και θα το πράξω, τόσο σε ότι αφορά το πρόσωπό μου, όσο και τα στελέχη του Οργανισμού.
Η ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΟΑΕΕ ΓΩΓΩ ΚΩΤΙΔΟΥ»

Μοιραστείτε το !


Post Comment

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ *