Τι είναι και πως θα λειτουργεί το Πανευρωπαϊκό Προσωπικό Συνταξιοδοτικό Προϊόν (PEPP);

Στο τελικό στάδιο βρίσκεται η υιοθέτηση Κανονισμού από το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις παραγωγής και διανομής, καθώς και τους κανόνες εποπτείας ενός Πανευρωπαϊκού Προσωπικού Συνταξιοδοτικού Προϊόντος (Pan-European Personal Pension Product − ΡΕΡΡ).

Η αγορά ενός τέτοιου προϊόντος θα είναι εθελοντική και θα απευθύνεται στα άτομα (αποταμιευτές) που θέλουν να ενισχύσουν τις συνταξιοδοτικές τους απολαβές και θα μπορεί να παράγεται και να διατίθεται από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις και από τις εταιρίες του χρηματοπιστωτικού τομέα.

Ένα συνταξιοδοτικό προϊόν, για να χαρακτηριστεί ως “ΡΕΡΡ”, θα πρέπει να έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να πληροί κοινές ευρωπαϊκές προδιαγραφές.

Στα ουσιώδη χαρακτηριστικά του περιλαμβάνονται η περιοδική αποταμίευση ενός ποσού σε έναν ατομικό συνταξιοδοτικό λογαριασμό με μειωμένη δυνατότητα πρόωρης ρευστοποίησης με σκοπό τη λήψη του συσσωρευμένου, κατά τη στιγμή της συνταξιοδότησης, κεφαλαίου είτε εφάπαξ είτε ως περιοδική σύνταξη.

Στην πιο απλή μορφή του, καλούμενη “Βασικό ΡΕΡΡ”, θα αποτελεί προκαθορισμένη επιλογή και θα περιλαμβάνει προστασία του κεφαλαίου αποταμίευσης κατά τη στιγμή της συνταξιοδότησης.

Η προστασία κεφαλαίου θα μπορεί να διασφαλίζεται από τον παραγωγό είτε μέσω της παροχής άμεσης εγγύησης είτε μέσω της εφαρμογής κατάλληλης επενδυτικής στρατηγικής. Στη βασική αυτή μορφή, η ετήσια χρέωση για τον παραγωγό δεν θα μπορεί να υπερβαίνει το 1% του εκάστοτε συσσωρευμένου κεφαλαίου. Για τους περισσότερο απαιτητικούς αποταμιευτές οι παραγωγοί θα μπορούν να προσφέρουν μέχρι και 5 εναλλακτικές επενδυτικές στρατηγικές, οι οποίες θα σχεδιάζονται ώστε να ταιριάζουν σε διαφορετικά επενδυτικά και συνταξιοδοτικά προφίλ.

Οι παραγωγοί Πανευρωπαϊκών Προσωπικών Συνταξιοδοτικών Προϊόντων, καθώς και τα αντίστοιχα προϊόντα που παράγουν, θα εγγράφονται υποχρεωτικά, πριν από τη διάθεσή τους στην αγορά, σε ένα κεντρικό μητρώο που θα τηρείται στην Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) κατόπιν απόφασης των κατά περίπτωση αρμόδιων εθνικών αρχών.

Τέλος, το προϊόν αυτό φέρει ειδικές διευκολύνσεις φορητότητας, ώστε σε περίπτωση που ο αποταμιευτής αλλάζει χώρα διαμονής ο συνταξιοδοτικός λογαριασμός να μπορεί να προσαρμόζεται στις απαιτήσεις της νέας χώρας, καθώς και αυξημένες δυνατότητες αλλαγής παρόχου, σε περίπτωση που ο αποταμιευτής το επιθυμεί, χωρίς πρότερη καταγγελία της σύμβασης.

Πηγή: Ετήσια έκθεση διοικητή ΤτΕΠροτεινόμενα Άρθρα

Συντάκτης: News Team

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ *