Τι είναι το “Ομόλογο Καταστροφής” /Catastrophe bond ;

Ομόλογο καταστροφής είναι ένα είδος ομολόγου που εκδίδεται συνήθως από εταιρίες ειδικού σκοπού και το οποίο παρέχει στους επενδυτές μία απόδοση η οποία εξαρτάται από την πραγματοποίηση ή όχι ενός συγκεκριμένου ασφαλιστικού γεγονότος.

Ανάλογα με τους όρους του ομολόγου και το σχεδιασμό του, οι επενδυτές αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο να χάσουν μέρος ή και το σύνολο του κεφαλαίου σε περίπτωση πραγματοποίησης του γεγονότος ή υψηλές αποδόσεις αν το γεγονός δεν συμβεί.

Παράδειγμα:
Έστω ότι μια ασφαλιστική εταιρεία διατηρεί χαρτοφυλάκιο στις ΗΠΑ στο οποίο περιέχονται ασφάλειες για ζημιές από τυφώνες.

Οι διαχειριστές χαρτοφυλακίου της ασφαλιστικής, αντί να αντασφαλίσουν σε μια άλλη ασφαλιστική εταιρεία, μπορούν να δημιουργήσουν μία εταιρεία ειδικού σκοπού με μία επενδυτική τράπεζα που θα εκδώσει ένα ομόλογο καταστροφής.

Οι επενδυτές που ενδιαφέρονται να αγοράσουν το ομόλογο ενδέχεται να ανταμειφθούν με μια απόδοση που βασίζεται σε ένα κυμαινόμενο επιτόκιο αναφοράς (πχ LIBOR)

Εάν το καταστροφικό γεγονός δεν συμβεί, οι επενδυτές θα εξασφαλίσουν μια καλή απόδοση για το χαρτοφυλάκιο τους, ενώ σε αντίθετη περίπτωση το αρχικό κεφάλαιο (principal) που επένδυσαν θα χαθεί και θα χρησιμοποιηθεί από τους εκδότες του ομολόγου (ασφαλιστική εταιρεία) για να καλύψει τις πληρωμές στους ασφαλισμένους.

Τα ομόλογα αυτά δηλαδή, θεωρούνται ως χρεόγραφα με ασφαλιστικά χαρακτηριστικά και χρησιμοποιούνται από ασφαλιστικούς οργανισμούς ως αντιστάθμιση κινδύνου.

Από την μεριά των επενδυτών, επειδή τα ομόλογα καταστροφής  παρουσιάζουν χαμηλή συσχέτιση με την πραγματική οικονομία, μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου τους.

Πηγή: euretirio.com/Προτεινόμενα Άρθρα

Συντάκτης: News Team

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ *