Το δικαίωμα στη λήθη για τον καρκίνο πρέπει να λαμβάνει υπόψη τον τρόπο λειτουργίας της ιδιωτικής ασφάλισης

Η Insurance Europe δημοσίευσε ένα κείμενο θέσεων (position paper ) με τίτλο: The EC Beating Cancer Plan — προβληματισμοί σχετικά με το δικαίωμα στη λήθη. 

Αυτό έρχεται ως απάντηση στο Σχέδιο Καταπολέμησης του Καρκίνου ,του Φεβρουαρίου 2021, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το οποίο προβλέπει την ανάπτυξη ενός κώδικα συμπεριφοράς με τους σχετικούς ενδιαφερόμενους φορείς και τη συνεχή συνεργασία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με την Ειδική Επιτροπή για την Καταπολέμηση του Καρκίνου (BECA).

Ακολουθήστε μας στο Google News

Ένα δικαίωμα στη λήθη που δεν  προβλέπει τον τρόπο λειτουργίας της ιδιωτικής ασφάλισης (δηλαδή, την συγκέντρωση κινδύνων) θα είχε αρνητικό αντίκτυπο στη διαθεσιμότητα της ασφάλισης, στην τιμή της και στην επιλογή ή τα οφέλη που θα μπορούσαν να προσφέρουν οι ασφαλιστικές εταιρίες για όλους τους καταναλωτές. 

Για παράδειγμα, εάν η τιμή του ασφαλίστρου δεν συνδέεται πλέον με τους κινδύνους που φέρει ο ασφαλισμένος, ορισμένοι καταναλωτές θα πληρώσουν πάρα πολύ σε σχέση με τον κίνδυνο που επιφέρουν στον ασφαλιστή, ενώ άλλοι θα πληρώσουν λιγότερο για την κάλυψη που εξασφαλίζουν σε σχέση με τους κινδύνους που φέρουν .

Οι ασφαλιστικές εταιρίες υπόκεινται σε νομοθετικές και ρυθμιστικές απαιτήσεις κατά την προσφορά και τη σύναψη συμβάσεων ασφάλισης με τους καταναλωτές. Δεδομένου ότι η ασφάλιση λειτουργεί συνενώνοντας τους κινδύνους, η δίκαιη αξία των όρων (όπως τα ασφάλιστρα και τα οφέλη) καθορίζεται όχι μόνο από την οπτική γωνία ενός μεμονωμένου καταναλωτή, αλλά και όσον αφορά τη μεγαλύτερη ομάδα καταναλωτών των οποίων οι κίνδυνοι συγκεντρώνονται μαζί.

Αυτή η συγκέντρωση γίνεται με βάση τον κίνδυνο να συμβεί το ασφαλισμένο συμβάν, ενώ επιδιώκεται η επίτευξη ενός ποσοστού ασφαλίστρου και τα σχετικά  οφέλη  που οι καταναλωτές θα βρουν ελκυστικά. Αυτό διασφαλίζει ότι υπάρχει ελάχιστη αντι-επιλογή και εξαρτάται από την ύπαρξη καθόλου ή μικρής ασυμμετρίας πληροφοριών.

Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό οποιοδήποτε δικαίωμα στη λήθη σε επίπεδο ΕΕ:

Να είναι αρκετά ευέλικτο ώστε να αντικατοπτρίζει τους πολλούς διαφορετικούς τύπους καρκίνου και άλλους παράγοντες (όπως οι διακυμάνσεις στα αποτελέσματα της θεραπείας σε συγκεκριμένα κράτη μέλη ή περιοχές) που επηρεάζουν τον κίνδυνο που σχετίζεται με έναν δεδομένο καρκίνο,

Να είναι αρκετά ευέλικτο ώστε να ανταποκρίνεται στις διαφορετικές ανάγκες και χαρακτηριστικά των χωρών και των αγορών, και

Να διατηρεί την ικανότητα των ασφαλιστών να καθορίζουν μεμονωμένα τα ασφάλιστρα και τα οφέλη με βάση παράγοντες που σχετίζονται με τον κίνδυνο.

Η Insurance Europe, καταλήγει το κείμενο θέσεων, υποστηρίζει την εφαρμογή οποιουδήποτε δικαιώματος στη λήθη  σε επίπεδο ΕΕ μέσω ενός ευέλικτου κώδικα συμπεριφοράς, που θα συμφωνηθεί από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, ο οποίος μπορεί να προσαρμοστεί ομαλά στις επιστημονικές εξελίξεις.Προτεινόμενα Άρθρα

Συντάκτης: News Team

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ *