Το “κόλπο” στο “κυνήγι” για φθηνότερα ασφάλιστρα. Πως αλλάζουν τιμές, με “fake” Ταχυδρομικούς Κώδικες

Η παραμετροποίηση που χρησιμοποιούν οι ασφαλιστικές εταιρίες για να προσδιορίσουν την τιμή των ασφαλίστρων στο αυτοκίνητο, γίνεται για κάποιους “δέλεαρ” για να πληρώσουν μικρότερα ασφάλιστρα.

Συγκεκριμένα, με βάση την περιοχή που μένει ο ασφαλισμένος οι ασφαλιστικές εταιρίες προσδιορίζουν και το κόστος των ασφαλίστρων, εκτιμώντας τον κίνδυνο σχετικά με την συχνότητα των τροχαίων ατυχημάτων.

Έτσι, στα μεγάλα αστικά κέντρα που οι κίνδυνοι είναι αυξημένοι, λόγω πυκνής και συχνής κυκλοφορίας, τα ασφάλιστρα είναι υψηλότερα σε σχέση με μικρές πόλεις και χωριά, κυρίως στην επαρχία, που οι τιμές των ασφαλίστρων μειώνονται.

Η περιοχή διαμονής του ασφαλισμένου προσδιορίζεται από τον ταχυδρομικό κώδικα που έχουν τα υπολογιστικά συστήματα των εταιριών ως βάση προσδιορισμού και εδώ γίνεται η σχετική “παρέμβαση”.

Κάποιοι “επιτήδειοι” δίνουν ταχυδρομικούς κώδικες επαρχίας ή μικρών πόλεων και περιοχών, κυρίως από συγγενικά τους πρόσωπα ή και ανύπαρκτες δικές τους διευθύνσεις και έτσι πετυχαίνουν χαμηλότερα ασφάλιστρα.

Το σχετικό θέμα αναδεικνύει στο Facebook η ασφαλιστική ομάδα Ενεργοί Ασφαλιστές και με Άποψη επισημαίνοντας ότι οι ασφαλιστές πρέπει να είναι προσεκτικοί στα στοιχεία αυτά, να παίρνουν απαραίτητα υπογραφή του ασφαλισμένου για τα στοιχεία κατοικίας που δηλώνει.

Παράλληλα στιγματίζουν κάποιες εταιρίες, κυρίως ΕΠΥ όπως αναφέρουν, που δέχονται, όπως αναφέρουν, αλλαγές ταχυδρομικού κώδικα για να έχουν αυξημένη παραγωγή.

Ωστόσο, αυτού του τύπου η απάτη αν αποκαλυφθεί ο ασφαλισμένος, κυρίως σε περίπτωση ατυχήματος, θα υποχρεωθεί να επιστρέψει την αποζημίωση που κατέβαλε η εταιρία , ενώ αν αποδειχθεί και συμμετοχή του διαμεσολαβητή και αυτός δέχεται κυρώσεις με καταγγελία της σύμβασης και επανείσπραξη από τον ίδιο της αποζημίωσης που πλήρωσε η ασφαλιστική.

Επίσης, όπως αναφέρεται στην σχετική ανάρτηση, η διασύνδεση των ασφαλιστικών εταιριών με τον Τaxisnet θα περιορίσει και θα εξαλείψει το “κόλπο”, αφού το σύστημα θα τσεκάρει την διεύθυνση του ασφαλισμένου μέσα από την διεύθυνση που δηλώνεται στην εφορία και το ΑΦΜ και δεν θα δέχεται την ασφάλιση αν είναι διαφορετικά τα στοιχείαΠροτεινόμενα Άρθρα

Συντάκτης: News Team

2 Comments

 1. Απευθύνω ΕΡΩΤΗΜΑ για το άρθρο σας: [ Το “κόλπο” στο “κυνήγι” για φθηνότερα ασφάλιστρα. Πως αλλάζουν τιμές, με “fake” Ταχυδρομικούς Κώδικες ].
  1.Εάν το όχημα (κυρίως ΕΙΧ ή Μοτο) φέρει Άδεια Κυκλοφορίας με Δνση Επαρχίας π.χ. ΤΚ 33100 (που συνήθως τιμολογείται από τις Ασφαλιστικές Εταιρίες με λιγότερα Ασφάλιστρα από ότι στις Μεγάλες πόλεις), ενώ ταυτόχρονα ο ιδιοκτήτης είναι απογεγραμμένος με έδρα Επαγγελματικής Δραστηριότητας σε Μεγάλη πόλη, π.χ. Αθήνα ΤΚ 11146.
  Σε αυτή τη περίπτωση ποίο είναι το κριτήριο ταξινόμησης για την έκδοση Ασφαλιστηρίου? Η Δνση επαγγελματικής Έδρας? (αναφέρομαι σε ΕΙΧ) ή η Δνση στην οποία φέρεται καταχωρημένο το όχημα στην Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών και έχει εκδοθεί με αυτήν την Δνση η ΑΔΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ του οχήματος?
  Ποίος είναι ο κίνδυνος που διατρέχει ο ιδιοκτήτης του οχήματος σε αυτή τη περίπτωση, εάν επέλθει Ασφαλιστικός Κίνδυνος?
  Ποία είναι η ευθύνη του Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή σε αυτή τη περίπτωση & από ποία διάταξη προκύπτει?
  Γνωρίζουμε ότι ο Ασφαλιστικός Διαμεσολαβητής συντάσσει την Αίτηση σύμφωνα με τα στοιχεία που του υποβάλει ο υποψήφιος για ασφάλιση του οχήματος. Εάν η ΑΔΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ φέρει Δνση Επαρχίας & ο Ασφαλιστικός Διαμεσολαβητής (ο οποίος έχει δικαίωμα να ασκεί το επάγγελμα του σε όλη την Επικράτεια) έχει έδρα π.χ. την Αθήνα, τι θα πρέπει να πράξει σε αυτή τη περίπτωση?
  2. Πολλές Εταιρίες [κυρίως μέλη της ΕΑΕΕ] & όχι μόνον ΕΠΥ δέχονται την Ασφάλιση του οχήματος με τις ίδιες καλύψεις (ασφαλιστικές παροχές) & μοναδικό κριτήριο το προηγούμενο Ασφαλιστήριο του οχήματος. Σε αυτή τη περίπτωση, ποία είναι η ευθύνη του κατόχου του οχήματος & ποία του Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή?
  3. Πολλές Εταιρίες για την υποβολή της αίτησης σε άλλη έδρα από την αναγραφόμενη στην ΑΔΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & την έκδοση ασφαλιστηρίου σύμφωνα με τον κανονισμό ανάληψης κινδύνων που έχουν αποτυπώσει σε γραπτό κείμενο (εγκύκλιο ή άλλο τι), θέτουν & άλλες παραμέτρους για την εφαρμογή τιμολόγησης σε άλλο ΤΚ από αυτόν που αναγράφεται στην ΑΔΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ π.χ. Ζητούν αντίγραφο λογαριασμού Ενέργειας ΔΕΗ, Τηλεπικοινωνιών ΟΤΕ κλπ & δέχονται την ασφάλσιη σύμφωνα & με αυτά τα κριτήρια. Ποία η ευθύνη και εδώ του κατόχου ή του Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή? Τέτοιες περιπτώσεις έχουμε πάρα πολλές κυρίως εάν το όχημα είναι πολλά έτη στην ιδιοκτησία του ίδιου του κατόχου. π.χ. αγόρασε το ΕΙΧ προ 10ετίας όταν διέμενε με τους γονείς του στον Τ.Κ. 11146 & σήμερα διαμένει σε ΤΚ π.χ. 15124 (Μαρούσι) ή ΤΚ 19007 (Μαραθώνας). Τί ισχύει σε αυτές τις πείπτώσεις & ποία η ευθύνη κατόχου του οχήματος ή Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή.
  4. Η ΑΔΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ οχήματος έχει εκδοθεί π.χ. με Τ.Κ. 15127 Ο κάτοχος του οχήματος υπηρετεί σε Δημόσια Υπηρεσία ή εργάζεται σε Ιδιωτική Εταιρία σε Νησί της Ελλάδας & έχει το όχημα του στο τόπο διαμονής & εργασίας του. Με ποίο Τ.Κ. πρέπει να ασφαλίσει το όχημα του? Με αυτόν που αναγράφεται στην ΑΔΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ή σε αυτόν που διαμένει λόγω εργασίας του.
  Επειδή με τό άρθρο σας αφήνονται πολλαπλά ερωτηματικά κυρίως για το κλάδο της Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης κατ’ αρχήν αλλά & πιθανοί κίνδυνοι που μπορεί να ελλοχεύουν για τον ιδιοκτήτη του οχήματος, Σας παρακαλώ να δώσετε με την ίδια βαρύτητα & τον ίδιο ενθουσιασμό που αναφερθήκατε για ενδεχόμενη απάτη του κατόχου ή του ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή, Απαντήσεις στα ερωτήματα που σας έθεσα & γεννήθηκαν από το άρθρο σας με τις κατεγεγραμμένες τοποθετήσεις σας. Παρακαλώ να αναφερθείτε σε διατάξεις & άρθρα νομοθεσίας ώστε να έχει ο κάδος των διαμεσολαβητών πλήρη σημεία αναφοράς κατά την άσκηση των καθηκόντων του.
  Με εκτίμηση, Στέφανος Αλιμονάκης

  1. Το συγκεκριμένο θέμα το αναρτήσαμε με βάση σχετικό θέμα που αναρτήθηκε στην Ομάδα του FB “Ενεργοί Ασφαλιστές και με Άποψη” και υπάρχει ενεργό λινκς και προφανώς εκεί υπάρχουν σχετικές απαντήσεις στις ερωτήσεις σας. Εμείς απλά επισημάναμε το θέμα ενημερωτικά και ειδησεογραφικά…παραθέτοντας βασικά στοιχεία και σημεία ώστε να είναι κατανοητό από κάθε αναγνώστη είτε χρήστη είτε επαγγελματία της ασφάλισης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ *