Το 7,6% του μ/κ της Τράπεζας Ελλάδος κατέχει ο ΕΦΚΑ

Η Τράπεζα της Ελλάδος σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 3556/2007 και κατόπιν σχετικής γνωστοποίησης που έλαβε στις 29 Ιουνίου 2018 ανακοινώνει ότι κατόπιν της ένταξης του Ιδρύματος Κοινωνικών ΑσφαλίσεωνΕνιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ), του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων-Ταμείο Συντάξεως Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ), του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων-Τομέα Ασφάλισης Νομικών (ΕΤΑΑ/ΤΑΝ) και του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ) στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ), ο ΕΦΚΑ συνεπεία οιονεί καθολικής διαδοχής κατέχει πλέον 1.513.507 μετοχές της Τράπεζας της Ελλάδος, ήτοι ποσοστό 7,619% επί του μετοχικού κεφαλαίου αυτής.
Οι εν λόγω μετοχές ενσωματώνουν και παρέχουν 20.180,09 δικαιώματα ψήφου, δηλαδή ποσοστό 7,619% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου. Σύμφωνα με το άρθρο 13 του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος, εβδομήντα πέντε (75) μετοχές παρέχουν στον κύριο αυτών το δικαίωμα μιας (1) ψήφου. Πριν από την εν λόγω μεταβολή ο ΕΦΚΑ δεν κατείχε μετοχές της Τράπεζας της Ελλάδος, ούτε είχε δικαιώματα ψήφου επί μετοχών της Τράπεζας.
Ως προς τους εντασσόμενους φορείς επισημαίνεται ότι: (α) Το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ κατείχε 966.115 μετοχές, ήτοι 4,863% επί του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας της Ελλάδος, οι οποίες παρείχαν 12.881,533 δικαιώματα ψήφου, δηλαδή ποσοστό 4,863% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου, (β) το ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ κατείχε 347.732 μετοχές, ήτοι 1,751% επί του μετοχικού της κεφαλαίου, οι οποίες παρείχαν 4.636,426 δικαιώματα ψήφου, δηλαδή ποσοστό 1,751% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου , (γ) το ΕΤΑΑ/ΤΑΝ κατείχε 130.060 μετοχές, ήτοι 0,655% επί του μετοχικού της κεφαλαίου, οι οποίες παρείχαν 1.734,133 δικαιώματα ψήφου, δηλαδή ποσοστό 0,655% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου και τέλος, (δ) ο ΟΑΕΕ κατείχε 69.600 μετοχές, ήτοι 0,350% επί του μετοχικού της κεφαλαίου, οι οποίες παρείχαν 928 δικαιώματα ψήφου, δηλαδή ποσοστό 0,350% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου.
Ο ως άνω αριθμός των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου του ΕΦΚΑ προήλθε από την απόκτηση του συνόλου του ενεργητικού και του παθητικού των ανωτέρω εντασσόμενων σε αυτόν φορέων, τομέων, κλάδων και λογαριασμών (εν προκειμένω του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ, ΕΤΑΑ/ΤΑΝ και ΟΑΕΕ) δυνάμει των άρθρων 51 και 53 του Ν. 4387/2016, με αποτέλεσμα να καταστεί καθολικός διάδοχος – μεταξύ άλλων – των μετοχών της Τράπεζας της Ελλάδος που κατέχονταν από αυτούς


Ακολουθήστε μας στο Google News


Προτεινόμενα Άρθρα

Συντάκτης: News Team

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ *