Τράπεζα Πειραιώς:Φραγή στην χρηματοδότηση για επιχειρήσεις με ανασφάλιστους εργαζόμενους

Η Τράπεζα Πειραιώς παύει να χρηματοδοτεί επιχειρήσεις που έχουν ανασφάλιστους και αδήλωτους εργαζόμενους, σύμφωνα με ψήφισμα της γενικής συνέλευσης έπειτα από πρόταση του Μιχάλη Σάλλα.

Ο πρόεδρος της Τράπεζας Πειραιώς έκανε την συγκεκριμένη εισήγηση θέλοντας να υπογραμμίσει ότι η Τράπεζα θα επιβραβεύει τις επιχειρήσεις εκείνες που σέβονται τους εργαζόμενους και το κοινωνικό σύνολο και θα διακόπτει τη χρημοτοδότηση σε όσες εταιρείες επιχειρούν να μειώσουν τα λειτουργικά κόστη και να αυξήσουν τα κέρδη τους χρησιμοποιώντας ανασφάλιστο ή αδήλωτο προσωπικό.

Οπως αναφέρεται σε ψήφισμα της γενικής συνέλευσης, η Τράπεζα Πειραιώς «από το ξεκίνημά της και σταθερά μέχρι σήμερα έχει αποκηρύξει, σε θεσμικό, αλλά και σε πρακτικό επίπεδο κάθε μορφή παράνομης εργασίας, έχοντας δείξει έμπρακτα ότι ο σεβασμός στην εργασία είναι το πρώτο δείγμα πολιτισμού, ο ακρογωνιαίος λίθος της υγιούς και μακρόπνοης ανάπτυξης».

Η Τράπεζα Πειραιώς έλαβε την απόφαση να εντάξει στις προϋποθέσεις στήριξης και χρηματοδότησης κάθε είδους επιχειρηματικότητας, σε ατομική ή εταιρική βάση, όχι μόνο τα λογιστικά μεγέθη, αλλά και την πιστή προσήλωση σε μία βασική αρχή: Καμία οικονομική και επιχειρηματική δραστηριότητα δεν θα πρέπει να θίγει εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα.

Πλέον, η Τράπεζα Πειραιώς δεν θα χρηματοδοτεί καμία επιχείρηση ή οικονομική μονάδα που δεν τηρεί τις υποχρεώσεις της ως προς την προστασία των εργαζομένων της από την ανασφάλιστη ή αδήλωτη εργασία.

Μοιραστείτε το !


Post Comment

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ *