ΤτΕ: Υποχώρηση 10% στην παραγωγή ασφαλίστρων στο πρώτο εξάμηνο του 2012

Την μείωση κατά 10% της παραγωγής ασφαλίστρων στην Ελλάδα στο πρώτο εξάμηνο του 2012 έναντι του 2011, διαπιστώνει η ενδιάμεση έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος για την Ελληνική οικονομία.
Η έκθεση επισημαίνει τα χρόνια διαθρωτικά προβλήματα της ασφαλιστικής αγοράς τονίζοντας με έμφαση πως η διαμόρφωση συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού, αποτελούν προαπαιτούμενα για την προσέλκυση των αναγκαίων κεφαλαίων για την ανάπτυξη της αγοράς.
Στα πλαίσια αυτά επισημαίνει την επικέντρωση των ελέγχων σε θέματα πολιτικής τιμολόγησης των προϊόντων και των πρακτικών προσέλκυσης πελατείας. Επίσης τονίζει την ανάγκη περιορισμού του κόστους λειτουργίας και των αποζημιώσεων στους κλάδους αυτοκινήτου και υγείας, καθώς στην έγκαιρη είσπραξη των οφειλόμενων από τους διαμεσολαβητές ασφαλίστρων και γενικά στη βελτίωση της κερδοφορίας, ως κύριου, αν όχι μοναδικού, μέσου κεφαλαιακής ενίσχυσης των εταιριών.
Ως προς την κεφαλαιακή επάρκεια των εταιριών και ενόψη της εφαρμογής της οδηγίας “Φερεγγυότητα ΙΙ” αναφέρει πως οι Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις θα πρέπει να κινηθούν επιλέγοντας είτε τη λειτουργία τους με τη μορφή μικρών και άκρως εξειδικευμένων Εταιρειών είτε με τη δημιουργία μεγαλύτερων και καλύτερα οργανωμένων σχημάτων που θα αξιοποιήσουν τις συνέργειες και τις οικονομίες κλίμακας.
Ακόμη γίνεται αναφορά στη μελλοντική συμμετοχή των ασφαλιστικών εταιριών στον δεύτερο πυλώνα της επαγγελματικής ασφάλισης και της λειτουργίας των επαγγελματικών ταμείων

.

Μοιραστείτε το !


Post Comment

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ *