«Τυφώνας» συνταξιοδοτικών ανατροπών με την αύξηση των ορίων στο 67ο έτος

Απαξ και από το 2013 θα καθιερωθεί η συνταξιοδότηση στον 67ο έτος της ηλικίας των ασφαλισμένων, στις νέες ρυθμίσεις που φέρνει το τρίτο μνημόνιο της κυβέρνησης με την τρόικα.

Σύμφωνα με την εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ η αύξηση των ετών συνταξιοδότησης από τα 65 στα 67 θα γίνει άπαξ το 2013.
Ειδικότερα το σχέδιο νόμου όσον αφορά στο άρθρο για την αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης αναφέρει τα εξής :

1. Απο 1.1.2013 για τη συνταξιοδότηση των ασφαλισμένων των φορέων κοινωνικής ασφάλισης αρμοδιότητας υπουργείου Εργασίας, Κοιν. Ασφάλισης και Πρόνοιας και Τραπέζης της Ελλάδος εφαρμόζονται οι προϋποθέσεις του νόμου 3863/2010(σσνόμος Λοβέρδου) οπως ισχύει ως προς τα ορια ηλικίας και το χρόνο ασφάλισης οπως αυτα διαμορφώνονται με τις ανωτέρω διατάξεις απο 1.1. 2015.

2. Απο 1/1/2013 όλα τα ορια ηλικίας της παραγράφου 1(σσ δηλαδή του νόμου 3863/2010 ή νόμου Λοβέρδου) καθως και όλα τα προβλεπόμενα την 31.12.2012 ορια ηλικίας συνταξιοδότησης των φορέων κοινωνικής ασφάλισης αρμοδιότητας υπουργείου Εργασιας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και της Τράπεζας της Ελλάδος, πλην ΝΑΤ αυξάνονται κατα 2 έτη.

3. Απο την αύξηση των ορίων ηλικίας ή και του χρόνου ασφάλισης των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου αυτού εξαιρούνται οι ασφαλισμένες που θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης σύμφωνα με τις ισχύουσες γενικές ειδικές ή καταστατικές διατάξεις ως μητέρες ανίκανων για κάθε βιοποριστική εργασία τέκνων καθως και χήροι πατέρες ανίκανων για κάθε βιοποριστική εργασία τέκνων β)οι ασφαλισμένοι στους ανωτέρω φορείς κοινωνικής ασφάλισης που εχουν ενταχθεί σε καθεστώς εργασιακής εφεδρείας του ν. 4024/2011.

4. Θεμελιωμένα συνταξιοδοτικά δικαιώματα μεχρι 31/12/2012, λόγω συμπλήρωσης των προϋποθέσεων του απαιτούμενου χρόνου ασφάλισης και ορίων ηλικίας, οπου αυτα προβλέπονται δεν θίγονται και δύναται να ασκηθούν οποτεδήποτε.

5. Οι ασφαλισμένοι των φορέων κοινωνικής ασφάλισης αρμοδιότητας υπουργείου Εργασιας, Κοινωνικης Ασφάλισης και Πρόνοιας, οι οποίοι μέχρι 31.12.2012 εχουν κατοχυρώσει ή κατοχυρώνουν τις κατ΄ετος προβλεπόμενες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, οπως αυτές καθορίζονται με το αρθρο 10 του ν. 3863/2010 οπως; ισχύει(σσ το αρθρο 10 αναφέρεται στα ορια ηλικίας συνταξιοδότησης και στους αναγνωριζόμενους χρόνους) ή απο προγενέστερες γενικές ή άλλες διατάξεις, δύναται να συνταξιοδοτηθούν με τις προϋποθέσεις του ορίου ηλικίας και του χρόνου ασφάλισης που κατα περίπτωση κατοχυρώνουν.
Σύμφωνα με την εφημερίδα και τις πληροφορίες που επικαλείται οι ανατροπές στην συνταξιοδότηση συμπαρασύρουν και τις παρακάτω κατηγορίες ασφαλισμένων:
1. Για τους ασφαλισμένους πριν από το 1983 όσον αφορά τον ιδιωτικό τομέα για συνταξιοδότηση με 35ετία αυξάνεται το όριο ηλικίας από τα 58 στα 60έτη, στους ελεύθερους επαγγελματίες (ΟΑΕΕ – ΕΤΑΑ κ.λπ.) αυξάνεται για την 35ετία το όριο ηλικίας από τα 60 στα 62, για τις γυναίκες η 15ετία από τα 60 αυξάνεται στα 62.

2. Για τους ασφαλισμένους μετά το1983 στον ιδιωτικό τομέα η 35ετία στα 58 γίνεται 35ετία στα 60, για τους ελεύθερους επαγγελματίες η 35ετία στα 60 αυξάνεται στα 62. Για τις μητέρες ανηλίκων με 5.500 ημέρες ασφάλισης για μειωμένη σύνταξη το όριο ηλικίας από τα 55 έτη το 2012 αυξάνεται στα 57 και για πλήρη από τα 60 έτη στα 62. Για τον δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα η 35ετία από τα 58 έτη αυξάνεται στα 60 και για τις μητέρες ανηλίκων με 25ετία το όριο ηλικίας από τα 55 αυξάνεται στα 57.

3. Για τους ασφαλισμένους μετά το1993 το 60ό έτος για μειωμένη σύνταξη αυξάνεται στο 62ο και από τα 65 με 15ετία αυξάνεται στα 67 αλλά με 20ετία.

4-Για τους ασφαλισμένους στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα αυξάνεται απο το 2013 το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης απο τα 60 στα 62 έτη.

5-Για τους ασφαλισμένους στα οικοδομικά αυξάνεται απο τα 58 στα 60 έτη το
2013).
6. Για τους αγρότες αυξάνεται το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης απο τα 65 στα 67.
Πηγή www.tanea.gr

Μοιραστείτε το !


Post Comment

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ *