Υγειονομικοί : Υπό διάλυση η παροχή υπηρεσιών υγείας από τον ΕΟΠΥΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας Υγειονομικών Υπαλλήλων ΕΟΠΥΥ καταγγέλλει την προσπάθεια πλήρους αποδόμησης των Υγειονομικών Μονάδων του ΕΟΠΥΥ, με απώτερο σκοπό την πλήρη κατάργησή τους.
Η συρρίκνωση, αποδιάρθρωση, εμπορευματοποίηση και ιδιωτικοποίηση του Δημόσιου συστήματος της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας που έχει δρομολογηθεί εδώ και δεκαετίες με τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές, μας βρίσκει αντίθετους, επισημαίνει σχετική ανακοίνωση .
Όλα δείχνουν ότι ο ΕΟΠΥΥ, σύμφωνα και με τη δήλωση στη Βουλή του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Μάριου Σαλμά, θα γίνει από πάροχος υγείας, αγοραστής υγείας, δηλαδή ο ΕΟΠΥΥ να μην έχει τα πολυϊατρεία του ΙΚΑ, αυτά με τα Κέντρα Υγείας και τα Περιφερειακά Ιατρεία του ΕΣΥ θα αποτελέσουν το Πρωτοβάθμιο Σύστημα Υγείας.
Κρούουμε τον κώδωνα του κινδύνου, αναφέρουν οι Υγειονομικοί. Ο ΕΟΠΥΥ είναι ΕΘΝΙΚΗ ΥΠΟΘΕΣΗ και πρέπει να αντιμετωπισθεί με Εθνική Στρατηγική για την ΥΓΕΙΑ. Συστηματικός έλεγχος στις δαπάνες υγείας και κυρίως πάταξη της δαπάνης – σπατάλης για το φάρμακο από το 60% περίπου που είναι σήμερα, να πάει στο 30%, έτσι ώστε να εξοικονομηθούν πόροι και να μην υποβαθμιστεί η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας και επιβαρυνθούν περαιτέρω οι ασφαλισμένοι.
Πλήρη μηχανοργάνωση του συστήματος. Προτάσεις όπως η ένταξη στο ΕΣΥ δεν μπορεί να οδηγήσουν πουθενά με ένα ΕΣΥ επίσης καταρρακωμένο και σε διάλυση, καθώς αυτό θα οδηγήσει στο κλείσιμο των Μονάδων Υγείας του ΕΟΠΥΥ, στην πλήρη ιδιωτικοποίηση της Υγείας και θα έχει απρόβλεπτες συνέπειες για τους εργαζόμενους και τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ.
Η διάλυση των δομών του ΕΟΠΥΥ θα επιφέρει κατακόρυφη αύξηση της οικονομικής συμμετοχής των ασφαλισμένων για υπηρεσίες υγείας και μεγαλύτερη αύξηση δαπανών από τον ΕΟΠΥΥ. Για να ορθοποδήσει ο ΕΟΠΥΥ απαιτούνται γενναίες παρεμβάσεις με στόχο να διασφαλιστούν οι αναγκαίες πιστώσεις και η λειτουργία των υποδομών.
1. Ζητάμε επαρκή χρηματοδότηση του ΕΟΠΥΥ για να μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες λειτουργίας. Αποκατάσταση του ύψους της κρατικής επιχορήγησης στο 0,6 του ΑΕΠ που ήταν ο αρχικόςπροσδιορισμός. Απευθείας παρακράτηση των εισφορών χωρίς τη μεσολάβηση των Ταμείων είσπραξη των εισφορών στην πηγή.
2. Ζητάμε τη διατήρηση του δημόσιου χαρακτήρα των δομών υγείας του ΕΟΠΥΥ, οργάνωση και ενίσχυση των Μονάδων και των Εργαστηρίων (Βιοπαθολογικά, Οδοντοτεχνικά, Ακτινολογικά) ώστε οι ασφαλισμένοι του ΕΟΠΥΥ για παρακλινικές εξετάσεις να μην έχουν την επιβάρυνση του 15%. Ο ρόλος των οργανωμένων Μονάδων και εργαστηρίων θα είναι κυρίαρχος για συγκράτηση τιμών στην αγορά υπηρεσιών από ιδιώτες παρόχους και στην εξοικονόμηση πόρων .
Eξασφάλιση των θέσεων εργασίας και ενεργό ρόλο όλων των υγειονομικών στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας για προσφορά δημόσιων και δωρεάν υπηρεσιών υγείας στους ασφαλισμένους, οι οποίοι βρίσκονται σε δεινή οικονομική κατάσταση.

Μοιραστείτε το !


Post Comment

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ *