Υδρόγειος Ασφαλιστική: Με δείκτη Φερεγγυότητας 162% το 2019

Σύμφωνα με την  Έκθεση Φερεγγυότητας και Χρηματοοικονομικής Κατάστασης 31.12.2019 που έχει αναρτήσει στην ιστοσελίδα της η Υδρόγειος Ασφαλιστική οι Κεφαλαιακές Απαιτήσεις Φερεγγυότητας (SCR) ανέρχονται στο ποσό των €42,3εκ και ο Δείκτης Κάλυψης SCR στο 162% μετά την διανομή μερίσματος εκ των κερδών προηγούμενων χρήσεων . Χωρίς την διανομή μερίσματος ο Δείκτης Κάλυψης SCR ανέρχεται σε 166%.

Σημειώνεται ότι η Εταιρεία δεν έχει κάνει χρήση της προσαρμογής λόγω μεταβλητότητας, της προσαρμογής λόγω αντιστοίχισης και οποιουδήποτε άλλου μεταβατικού μέτρου

Επίσης στην έκθεση αναφέρονται και τα παρακάτω: 

Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στην Ελλάδα, ασκεί τους Κλάδους Ασφάλισης κατά Ζημιών του άρθρου 4 παράγραφος 1 του Ν. 4364/2016, και έχει έδρα στην Καλλιθέα Αττικής, Λεωφ. Συγγρού 254-258. 

Τα Κέρδη Προ Φόρων το 2019 ανέρχονται σε €9,7εκ έναντι €6,5εκ το 2018, ενώ τα συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους ανέρχονται σε €6,2εκ (2018: €4,3εκ) διαμορφώνοντας τα Ίδια Κεφάλαια της Εταιρείας βάσει ΔΠΧΑ στα €67,2εκ. 

Το Τεχνικό Αποτέλεσμα από Ασφαλιστικές Δραστηριότητες το 2019 ανήλθε στα €2,1εκ, παρουσιάζοντας μείωση σε σύγκριση με το 2018, ενώ το Καθαρό Επενδυτικό αποτέλεσμα το 2019 ανήλθε σε €6,2εκ έναντι €1,5εκ το 2018, σημειώνοντας αύξηση 315% περίπου. 

Τα Λοιπά Έσοδα/Έξοδα (πλην Τεχνικού και Επενδυτικού Αποτελέσματος) το 2019 ανήλθαν σε €0,6εκ έναντι €0,7εκ το 2018, ενώ το σύνολο των φόρων ανήλθε σε €2,7εκ (2018: €2,4εκ). 

Τα συνολικά Ίδια Κεφάλαια υπολογιζόμενα σύμφωνα με την «Φερεγγυότητα ΙΙ» ανήλθαν κατά την 31.12.2019 στα €70,2εκ, παρουσιάζοντας αύξηση 7% από τα αντίστοιχα της 31.12.2018. 

Τα Επιλέξιμα Ίδια Κεφάλαια ανέρχονται σε €68,5εκ, μετά την αφαίρεση της διανομής μερίσματος εκ των κερδών προηγούμενων χρήσεων ποσού €1,7εκ τον Ιανουάριο του 2020.

Αναλυτικά η έκθεση 

Έκθεση Φερεγγυότητας και Χρηματοοικονομικής Κατάστασης 31.12.2019Προτεινόμενα Άρθρα

Συντάκτης: News Team

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ *