Υποχρεωτική ασφάλιση ακινήτων για σεισμούς πλημμύρες


Σε στάδιο μελέτης της υποχρεωτικής ασφάλισης των ακινήτων για φυσικές καταστροφές ( όπως σεισμοί και πλημμύρες) είναι στο Υπουργείο Οικονομικών.
Σύμφωνα με δημοσίευμα της Καθημερινής εάν η πρόταση υιοθετηθεί, θα οδηγήσει σε ακόμη μία επιβάρυνση των ιδιοκτητών. Το κόστος, με βάση τα ισχύοντα σήμερα στην ασφαλιστική αγορά, κυμαίνεται περίπου στο 1 ευρώ για κάθε 1.000 ευρώ ασφαλιζόμενης αξίας!
Για παράδειγμα, το κόστος για ένα ακίνητο που θα ασφαλιστεί για ολόκληρη την αξία του και κοστίζει 100.000 ευρώ, υπολογίζεται περίπου στα 100 ευρώ τον χρόνο!
Για ακίνητο που θα ασφαλιστεί για ολόκληρη την αξία του και κοστίζει 200.000 ευρώ, υπολογίζεται περίπου στα 200 ευρώ τον χρόνο.
Δηλαδή για τη μέση οικογένεια (η πλειοψηφία των ακινήτων βρίσκονται εντός αυτών των ορίων) αυτό σημαίνει έξτρα έξοδα 100-200 ευρώ το χρόνο!
Το μοντέλο που συζητείται παραπέμπει στη δημιουργία ενός ταμείου, τη διαχείριση του οποίου θα έχουν οι ασφαλιστικές εταιρείες και το οποίο θα ασφαλίζει υποχρεωτικά όλες τις κατοικίες, τουλάχιστον μέχρι ενός ορισμένου ποσού.

Post Comment

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ *