Υψηλός βαθμός Ικανοποίησης των Πελατών της Ιντερσαλόνικα


Ο Όμιλος Επιχειρήσεων ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ μένει πάντα πιστός στις αρχές του, να παρέχει σωστά, άμεσα και ολοκληρωμένα τις υπηρεσίες του στους πελάτες του.
Αυτό επιβεβαιώνεται για μία ακόμη φορά και από την παρακάτω ευχαριστήρια επιστολή.
46336647755858
Αξίζει να σημειωθεί ότι, αρχική προτεραιότητα του Ομίλου Επιχειρήσεων ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ, ήταν και θα είναι πάντα, ανεξαρτήτως των καταστάσεων που επικρατούν, η ικανοποίηση και το ενδιαφέρον προς τον πελάτη, η άμεση εξυπηρέτησή του με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και η αντιμετώπισή του ως συνάνθρωπο.

Post Comment

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ *