Υψηλό Μέρισμα από την INTERLIFE ΑΑΕΓΑ

Το πρώτο Μέρισμα από την είσοδό της στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου αποφάσισε να αποδώσει στους Μετόχους της η INTERLIFE Ασφαλιστική μετά από απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας που πραγματοποιήθηκε χθες στην έδρα της στη Θέρμη Θεσσαλονίκης.

Το Μέρισμα ορίστηκε σε 0,05€ /μετοχή, μερισματική απόδοση που αντιστοιχεί στο 12% περίπου σε σχέση με την τρέχουσα αξία της Μετοχής.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα της INTERLIFE κατά την περυσινή χρονιά, τα Έσοδα της εταιρίας έφθασαν τα 43,4 εκατ. ευρώ, τα Κέρδη προ φόρων τα 10,3 εκατ. ευρώ, ενώ το Ενεργητικό έφθασε τα 104,8 εκατ. ευρώ και οι Επενδύσεις τα 83 εκατ. ευρώ.

Όπως επεσήμανε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρίας, Γιάννης Βοτσαρίδης, τα θετικά αποτελέσματα της εταιρίας επέτρεψαν τη διανομή υψηλού Μερίσματος, γεγονός που επιβεβαιώνει τη συνεχώς ανερχόμενη αναπτυξιακή πορεία της INTERLIFE παρά την Κρίση.

Μοιραστείτε το !


Post Comment

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ *