Φορείς Iδιωτικής Ασφάλισης

 • Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (Δ.Ε.Ι.Α.)
  www.bankofgreece.gr
 • ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
  www.mib-hellas.gr
 • ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
  www.eias.gr
 • ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
  www.actuaries.org.gr
 • ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
  www.eaee.gr
 • ΕΝΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
  www.haii.gr
 • ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
  www.epikef.gr
 • ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
  www.oase.gr
 • ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ
  www.hefepi.gr
 • ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
  www.pssas.gr
 • ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ
  www.sesae.gr
 • ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΕΣΙΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
  www.sema.gr
 • ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Τ.Ε.Α.Α.Π.Α.Ε.)
  www.teait.gr
 • ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΈΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΉΤΩΝ
  http://www.hic.gr
 • Ένωση Financial Planners Ελλάδος
  www.hfpa.gr
 • Πανελλήνια Ένωση Πραγματογνωμόνων (Π.Ε.Π.) http://pephellas.gr/
 • Σύλλογο Ασφαλιστικών Πρακτόρων Νομού Αττικής (Σ.Π.Α.Τ.Ε.) http://www.spate.gr