Φόβοι για «φυγή» ξένων ασφαλιστικών εταιριών λόγω φορολογίας.

Έντονος είναι ο προβληματισμός στην ασφαλιστική αγορά για την πρόθεση της κυβέρνησης να προχωρήσει στην φορολόγηση των εισοδημάτων, αλλά και των εισφορών, από συμμετοχή σε ομαδικά ασφαλιστικά συνταξιοδοτικά και αποταμιευτικά προγράμματα.
Μάλιστα, η απογοήτευση είναι τόσο έντονη που αναζωπυρώνουν οι φήμες που θέλουν πολυεθνικές ασφαλιστικές να σκέπτονται, αν θα συνεχίσουν να δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, αφού θεωρούν την ρύθμιση ανασχετικό παράγοντα στην μελλοντική ανάπτυξη των ιδιωτικών ασφαλίσεων στις συντάξεις.
Από την πλευρά των ασφαλιστικών εταιριών και μέσω της Ενωσης των Εταιριών έγινε παρέμβαση με επιστολή προς το Υπουργείο Οικονομικών και ζητείται ειδική ρύθμιση με κλιμακωτή φορολόγηση με τα ισχύοντα στην Ε.Ε . Συγκεκριμένα ή Ενωση Προτείνει :
Να προστεθεί ρύθμιση είτε με τη μορφή διάταξης σε άρθρο του υπό κατάθεση φορολογικού σχεδίου νόμου που θα αφορά αποκλειστικά στον καθορισμό των αυτοτελώς φορολογούμενων εισοδημάτων είτε ως αυτοτελές άρθρο του εν λόγω σχεδίου ως εξής:
«Άρθρο…
Αυτοτελής φορολόγηση ασφαλισμάτων
1. Στο ποσό του ασφαλίσματος που καταβάλλεται κατά τη στιγμή θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος του εργαζομένου από το φορέα κύριας ασφάλισης ή με τη συμπλήρωση τουλάχιστον του 60ού έτους ηλικίας του, ενεργείται παρακράτηση φόρου με συντελεστή 8% κατά το μέρος που αντιστοιχεί στα ασφάλιστρα που έχει καταβάλει υπέρ αυτού η επιχείρηση στο πλαίσιο ομαδικής ασφάλισης ζωής του εργατοϋπαλληλικού προσωπικού της. Με την παρακράτηση αυτή εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση του δικαιούχου για το εισόδημα αυτό.
Ως ασφάλιση ζωής κατά την έννοια του προηγούμενου εδαφίου, νοείται η ασφάλιση που συνίσταται στη χορήγηση εφάπαξ ποσού ή περιοδικά καταβαλλόμενης παροχής σε χρήμα.
Σε περίπτωση είσπραξης από τον εργαζόμενο ποσού πρόωρης εξαγοράς πριν συντρέξουν οι ως άνω προβλεπόμενες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης ή ηλικίας στο ποσό αυτό, κατά το μέρος που αντιστοιχεί σε ασφάλιστρα που έχουν καταβληθεί από την επιχείρηση, ενεργείται παρακράτηση φόρου με συντελεστή 15%, με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης του δικαιούχου για το εισόδημα αυτό 1.
Η υπεραπόδοση των επενδύσεων των μαθηματικών αποθεμάτων, που σχηματίζονται με τις διατάξεις του ν.δ.400/70 (ΦΕΚ Α’-22) για σφαλίσεις ζωής, για την οποία έχει ήδη ενεργηθεί παρακράτηση φόρου από την καταβάλλουσα ασφαλιστική εταιρεία σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία δεν φορολογείται ως ασφάλισμα κατά τις διατάξεις του παρόντος.
Οι ως άνω διατάξεις εφαρμόζονται σε καταβολές ασφαλισμάτων που πραγματοποιούνται ένα μήνα μετά τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου και εφεξής».
Από το υπό κατάθεση φορολογικό σχέδιο νόμου θα πρέπει να απαλειφθεί κάθε διάταξη που προβλέπει έστω και εμμέσως τη φορολόγηση των καταβαλλόμενων από την επιχείρηση ασφαλίστρων ως εισοδήματος από μισθωτές υπηρεσίες του εργαζομένου, προβλέποντας δυνατότητα της επιχείρησης να εκπίπτει πλήρως από τα ακαθάριστα έσοδά της τα καταβαλλόμενα ποσά.
Θα πρέπει να εξετασθεί επιπλέον για κοινωνικούς λόγους η δυνατότητα μείωσης του προβλεπόμενου φορολογικού συντελεστή 15% στο ήμισυ σε περίπτωση λήψης του ασφαλίσματος λόγω ολικής ανικανότητας ή σοβαρών ασθενειών.»Προτεινόμενα Άρθρα

Συντάκτης: News Team

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ *