Όμιλος Allianz: Λειτουργικά κέρδη €9,5 δισ. το 2012

Ο Γερμανικός ασφαλιστικός Όμιλος Αllianz πέτυχε το στόχο που είχε θέσει τον Οκτώβριο του 2012 για λειτουργικά κέρδη πάνω από € 9.000.000.000. Μέχρι τότε, η Allianz περίμενε λειτουργικά κέρδη ύψους 8,2 δισ. ευρώ, +/- 500 εκατ. ευρώ.
Όπως ανακοίνωσε ο Όμιλος το 2012 τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 2,7% και ανήλθαν στα € 106,4 δις, έναντι €103,6 δις το 2011. Τα λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν κατά 20,8% το 2012, σε € 9,5 δις από € 7,9 δις το 2011.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση ο κλαδος Περιουσίας και Ατυχημάτων επωφελήθηκε από τα βελτιωμένα αποτελέσματα ανάληψης κινδύνων, στα οποία συμπεριλαμβάνονται και οι χαμηλότερες απώλειες από φυσικές καταστροφές. Ο κλάδος Ζωής και Υγείας έμεινε σταθερός και αντιστάθηκε με επιτυχία σε ένα πολύ ανταγωνιστικό και δύσκολο περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων, ενώ η Διαχείριση Κεφαλαίων είχε ένα εξαιρετικό έτος.

Τα καθαρά κέρδη που αναλογούν στους μετόχους υπερδιπλασιάστηκαν το 2012, φτάνοντας τα € 5,2 δις, έναντι €2,5 δις το 2011 (+103,1%) καθώς το 2011 τα αποτελέσματα είχαν επηρεαστεί από τις απομειώσεις των ελληνικών κρατικών ομολόγων και τις επενδύσεις, ιδιαίτερα σε οικονομικά μεγέθη.

Τα ίδια κεφάλαια αυξήθηκαν σε €53,553 δις από € 44,915 δις το 2011. Στο τέλος του 2012, ο δείκτης φερεγγυότητας του ομίλου ήταν 197%, αυξημένος κατά 18 ποσοστιαίες μονάδες από το 179% του προηγούμενου έτους. Το διοικητικό συμβούλιο θα προτείνει στο Εποπτικό Συμβούλιο της Allianz SE μέρισμα € 4,50 ανά μετοχή.

«Παρά τις επιπτώσεις από την καταιγίδα Sandy, που ξεπέρασε τις προβλέψεις μας, τα αποτελέσματά μας δείχνουν πόσο καλά το επιχειρηματικό μοντέλο μας μπορεί να χειριστεί τις διάφορες αναταράξεις από την οικονομική κρίση», δήλωσε, μεταξύ άλλων, ο Michael Diekmann, CEO της Allianz SE.

Μοιραστείτε το !


Post Comment

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ *