8,5 εκατομμύρια πληρώθηκαν μέχρι σήμερα από ALPHA και QUDOS

Με  υποδειγματική,  άμεση   και  αποτελεσματική  διαχείριση, μοναδική για τα μέχρι τώρα δεδομένα της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς, η Eurostatus  Ασφάλειες Α.Ε. και η Qudos Ελλάς Ε.Π.Ε., ειδικοί αντιπρόσωποι ζημιών στην Ελλάδα των αλλοδαπών ασφαλιστικών εταιρειών Alpha  Insurance  A/S και Qudos Insurance A/S αντιμετώπισαν την αιφνίδια παύση εργασιών των δύο εταιρειών, στις 8 Μαΐου και στις 20 Δεκεμβρίου του 2018 αντίστοιχα.

Από καιρού εις καιρόν παρατηρείται ένας επίπλαστος προβληματισμός αναφορικά με τη λειτουργία ασφαλιστικών εταιριών με τη μορφή Ελεύθερης Παροχής Υπηρεσιών στην Ελλάδα.

Ένας «προβληματισμός» με βασικό επιχείρημα την επαρκή εποπτεία και τον τρόπο λειτουργίας αυτών των εταιριών, που όμως βασίζεται στην ελλιπή πληροφόρηση, την παραπλανητική γνώση και πιθανώς τη μεθοδευμένη δημιουργία εντυπώσεων.

Πρέπει να καταστεί σαφές ότι οι θεσμοί, οι κανόνες και οι νόμοι σε Ευρωπαϊκό και Εθνικό πλαίσιο και κατ’ επέκταση η Εποπτεία αυτών διέπει ολόκληρη τη δραστηριότητα των ασφαλιστικών επιχειρήσεων ανεξάρτητα από τη μορφή άσκησης αυτής.

Στη διάθεση του καταναλωτικού κοινού υπάρχουν πάντοτε οι δείκτες φερεγγυότητας, τα οικονομικά μεγέθη των ασφαλιστικών εταιριών και φυσικά κάποια από αυτά μπορεί και θα πρέπει να προβληματίζουν.

Όχι όμως για τη μορφή άσκησης δραστηριότητας, αλλά για τους δείκτες αυτούς καθαυτούς. Και φυσικά ανεξάρτητα αν οι εταιρίες αυτές είναι ημεδαπές, αλλοδαπές, με εγκατάσταση ή με Ελεύθερη παροχή.

Επειδή η εκπροσώπηση ή η συνεργασία με μια ασφαλιστική / αντασφαλιστική επιχείρηση πρέπει να γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή και με βαθιά γνώση με γνώμονα το σεβασμό στο θεσμό της ιδιωτικής ασφάλισης, η διοίκηση και τα στελέχη των εταιρειών των Eurostatus και Qudos Ελλάς, έχουν φροντίσει οι εκπροσωπήσεις αυτές να είναι από χώρες με προηγμένη ασφαλιστική συνείδηση, κανόνες και νόμους διασφάλισης του καταναλωτή.

Οι αρνητικές λοιπόν εξελίξεις αντιμετωπίσθηκαν με απόλυτο επαγγελματισμό και συνέπεια  και σε συνεργασία και συντονισμό με τις Εποπτικές Αρχές της Δανίας και της Ελλάδας και το Ταμείο Εγγυήσεων της Δανίας, τέθηκε βασική προτεραιότητα η έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση και η προστασία των ασφαλισμένων, με τη διασφάλιση και ικανοποίηση στο ακέραιο των ζημιωθέντων.

Η άμεση καταβολή των αποζημιώσεων τόσο στην περίπτωση της Alpha Insurance όσο και στην περίπτωση της Qudos Insurance μόλις τρεις (3) μήνες μετά από την αιφνίδια υπαγωγή τους σε καθεστώς ασφαλιστικής εκκαθάρισης, είναι το πιο σημαντικό στοιχείο που καταδεικνύει το υψηλό αίσθημα ευθύνης και την ικανότητα διαχείρισης κρίσεων που διέπει τους διοικούντες προκειμένου να πετύχουν τη μέγιστη δυνατή διασφάλιση τόσο για τους συνεργάτες τους όσο και για τους ασφαλισμένους των εταιριών τους και θέτει πολύ υψηλά τον πήχη του πραγματικού ορισμού της έννοιας της ασφάλειας που με ευσυνειδησία εδώ και χρόνια υπηρετούν.

Από την 23η Αυγούστου, 2018 έως και σήμερα έχουν καταβληθεί συνολικά αποζημιώσεις ύψους 8,5 εκατ. ευρώ για απαιτήσεις από συμβόλαια των Alpha Insurance A/S και Qudos Insurance A/S .

Ουδέποτε, στην ελληνική αγορά, στο χώρο της ασφάλισης, έχουν λάβει χώρα παρόμοιες ενέργειες  με αυτές που ακολουθήθηκαν από την Eurostatus Ασφάλειες Α.Ε. και στη συνέχεια από την Qudos Ελλάς, σε χρόνο, συνέπεια, διαφάνεια και με απώτερο σκοπό πάντα την εξυπηρέτηση του καταναλωτικού κοινού και τη διασφάλιση των δικαιωμάτων του.

Οι μέτοχοι,  με τη συνέπεια, την ευσυνειδησία  και την υπευθυνότητα που τους διέπει, ενεργώντας με επιτυχία σε ιδιαίτερα κρίσιμες καταστάσεις και ατενίζοντας το μέλλον με αισιοδοξία, έχουν προχωρήσει σε νέες σημαντικές αποκλειστικές  συνεργασίες με πολύ ισχυρούς ασφαλιστικούς και αντασφαλιστικούς οργανισμούς του εξωτερικού, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή στη σύγχρονη ασφάλιση, όπως διαμορφώνεται στο παγκόσμιο στερέωμα.

Έχοντας αποδείξει ότι τιμούν τη σχέση που έχουν δομήσει όλα αυτά τα χρόνια τόσο με το συνεργάτη όσο και με τον ασφαλισμένο, μια σχέση η οποία ενδυναμώνεται συνεχώς και αποτελεί εχέγγυο αμοιβαίας εμπιστοσύνης και ασφάλειας, εγγυώνται μια νέα κοινή πορεία δυναμικά αναπτυσσόμενης συνεργασίας.

Το Χρονικό της κρίσης

Alpha Insurance A/S

 • Την 4/3/2018  η Εποπτική Αρχή της Δανίας (Danish Financial Supervisory Authority), αποφασίζει την αναστολή νέας παραγωγής εργασιών της Alpha Insurance
 • Την επομένη (5/3/2018) η Τράπεζα της Ελλάδος, ενημερώνει την Eurostatus για το καθεστώς και αυτή εκδίδει Δελτίο Τύπου και αναλυτικό οδηγό με ερωταπαντήσεις, ώστε να μην μείνει κανείς ασφαλισμένος ανενημέρωτος, συνεχίζοντας να διαχειρίζεται κανονικά στο σύνολό τους τα υφιστάμενα και σε ισχύ συμβόλαια.
 • Παράλληλα, η Eurostatus αποστέλλει επιστολές στους συνεργάτες της, ενημερώνοντάς τους για όλες τις διαδικασίες και τις συστημικές αλλαγές.
 • Ακολουθούν Δελτία Τύπου στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο προκειμένου να γίνει άμεση ενημέρωση και να αποφευχθούν παρανοήσεις, παραπληροφόρηση, αλλά κυρίως ανασφάλεια στην αγορά.
 • Tην 8η Μαΐου 2018 η Alpha Insurance A.S. κηρύσσεται σε ασφαλιστική εκκαθάριση. Με ηλεκτρονικό μήνυμα οι συνεργάτες ενημερώνονται για την απόφαση της Εποπτικής Αρχής της Δανίας, βάσει της οποίας η Alpha Insurance τέθηκε σε καθεστώς ασφαλιστικής εκκαθάρισης.
 • Η διοίκηση της Eurostatus Α.Ε., ενεργώντας άμεσα και αποτελεσματικά με τους νομικούς συμβούλους της στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και το Ταμείο Εγγυήσεων της Δανίας,  κατορθώνει να διασφαλίσει τη συνέχιση της ασφαλιστικής κάλυψης των ασφαλισμένων για 3 (τρεις) επιπλέον μήνες μετά τη λήξη των εργασιών της ασφαλιστικής και μάλιστα όχι μόνο για την αστική ευθύνη, αλλά και για τις συμπληρωματικές καλύψεις, κάτι που συνέβη για πρώτη φορά στην ελληνική ασφαλιστική αγορά.
 • Η Eurostatus  Α.Ε., έχοντας όλο αυτό το διάστημα άμεση και στενή επικοινωνία  με την Τράπεζα της Ελλάδος, παρέχει συνεχώς ορθή, έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση σχετικά με τις εξελίξεις και  αρχές Ιουνίου οι συνεργάτες της Eurostatus έχουν εκ νέου πλήρη και αναλυτική ενημέρωση για την ισχύ των συμβολαίων.                                          Επιπλέον, πλήρες ενημερωτικό υλικό από την Alpha Insurance A/S, αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα της για τα δικαιώματα σε σχέση με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο και το εύρος των καλύψεων.
 • Στις 11/6/18 αποστέλλεται ταχυδρομικά από την Eurostatus  Α.Ε μεταφρασμένη από το Ελληνικό Προξενείο στη Δανία, επίσημη επιστολή προς όλους τους Ασφαλισμένους στην Ελληνική Επικράτεια ενημερώνοντάς τους για την ισχύ του Συμβολαίου τους και τη διαδικασία των αποζημιώσεων.
 • Στις 20/8/18 έπειτα από συντονισμένες ενέργειες και αφού επωμίστηκε ένα ιδιαιτέρως  σημαντικό κόστος διαθέτοντας τα απαιτούμενα μέσα και πόρους, η Eurostatus  Ασφάλειες Α.Ε. συνάπτει με το Ταμείο Εγγυήσεων της Δανίας σύμβαση με την οποία της ανατίθεται η διαχείριση των ζημιών, αλλά και η καταβολή των αποζημιώσεων στους δικαιούχους στην Ελλάδα.
 • Τρεις ημέρες αργότερα  ξεκινάει σε εβδομαδιαία βάση η καταβολή των αποζημιώσεων, η οποία συνεχίζεται απρόσκοπτα έως σήμερα. Είναι αξιοσημείωτο ότι η έναρξη της καταβολής των αποζημιώσεων (23/8/18) έγινε μέσα σε διάστημα ενός μηνός από τη λήξη της ισχύος των ασφαλιστηρίων συμβολαίων (22/7/18).

Qudos Insurance A/S

 • Στις 19 Οκτωβρίου 2018 και ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η διεκπεραίωση της καταβολής των αποζημιώσεων της Alpha Insurance, η Qudos Insurance A.S. αιφνιδίως ανακοινώνει παύση παραγωγής νέων εργασιών. Η Qudos Ελλάς, ως ειδικός αντιπρόσωπος ζημιών της Qudos Insurance στην Ελλάδα εξακολουθεί να διαχειρίζεται στο σύνολό τους τα υφιστάμενα και σε ισχύ συμβόλαια.
 • Από την πρώτη στιγμή οι διοικούντες την Qudos Ελλάς βρίσκονται σε διαρκή επικοινωνία με στελέχη της Qudos Insurance , για το μέλλον της εταιρείας και στις 27 Νοεμβρίου 2018 ενημερώνονται ότι η Qudos Insurance υπέβαλλε αίτηση εκούσιας ασφαλιστικής εκκαθάρισης, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία Solvency II  όπως έχει ενσωματωθεί στο Δανικό Δίκαιο.
 • Μετά από τις άμεσες ενέργειες των μετόχων της Qudos Ελλάς, το νομικό τμήμα της Qudos Insurance ενημερώνει στις 19/12/2018 για το Νομικό Πλαίσιο περί πτώχευσης και τις υποχρεώσεις του Ταμείου Εγγυήσεων της Δανίας. Η Qudos Insurance μπαίνει σε καθεστώς εκκαθάρισης την 20/12/18 και η επίσημη δημοσίευση της απόφασης της πτώχευσης της εταιρίας γίνεται στις 28/12/18.
 • Η διοίκηση της Qudos  Ελλάς ενεργώντας άμεσα, κατορθώνει να διασφαλίσει τη συνέχιση της ασφαλιστικής κάλυψης των ασφαλισμένων για 3 (τρεις) επιπλέον μήνες μετά τη λήξη των εργασιών της ασφαλιστικής. Έτσι και πάλι το Ταμείο Εγγυήσεων της Δανίας μετά από τις κατάλληλες ενέργειες της Qudos  Ελλάς, αναλαμβάνει να καλύψει όλες τις ζημιές τόσο στην υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης όσο και στις συμπληρωματικές καλύψεις.
 • Στις 11/2/2019 αποστέλλεται ταχυδρομικά από την Qudos Ελλάς μεταφρασμένη από το Ελληνικό Προξενείο στη Δανία, επίσημη επιστολή προς όλους τους Ασφαλισμένους στην Ελληνική Επικράτεια ενημερώνοντάς τους για την ισχύ του Συμβολαίου τους και τη διαδικασία των αποζημιώσεων, καθώς και για τις συνέπειες της ασφαλιστικής εκκαθάρισης, ενώ αναρτώνται οι αναλυτικές διαδικασίες στην ιστοσελίδα της Qudos Ελλάς για την πλήρη ενημέρωση του καταναλωτικού κοινού.
 • Στις 18/2/2019 μετά από συντονισμένες ενέργειες και αφού εκ νέου επωμίστηκε η διοίκηση ένα πολύ  σημαντικό κόστος, υπογράφεται συμφωνητικό μεταξύ της Qudos Hellas και του Ταμείου Εγγυήσεων της Δανίας (Danish Guarantee Fund ), για τη διαχείριση ζημιών και καταβολή αποζημιώσεων για λογαριασμό του Ταμείου Εγγυήσεων της Δανίας. Η καταβολή των αποζημιώσεων ξεκινάει σε εβδομαδιαία ροή τις αμέσως επόμενες ημέρες και συνεχίζεται σε σταθερή βάση έως σήμερα.


Προτεινόμενα Άρθρα

Συντάκτης: News Team

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ *