ACCA- Διοργάνωση διήμερων εκδηλώσεων για το μέλλον του ελεγκτικού και λογιστικού επαγγέλματος

Διοργάνωση διήμερων εκδηλώσεων για το μέλλον του ελεγκτικού και λογιστικού επαγγέλματος με ισχυρή  παρουσία της επιστημονικής και επαγγελματικής κοινότητας

  • Σημαντικά μέλη της ακαδημαϊκής και επαγγελματικής κοινότητας εξέθεσαν τις απόψεις τους κατά την διάρκεια κλειστών συζητήσεων  στρογγυλής τραπέζης
  • Πραγματοποιήθηκε η πρώτη επίσημη παρουσίαση στην Ελλάδα των ευρημάτων της έκθεσης “Professional scepticism and cognitive biases: Lessons learned from inspection findings”  σε ένα ευρύ κοινό επαγγελματιών στελεχών από τον κλάδο της λογιστικής- ελεγκτικής
  • Την επίσημη παρουσίαση άνοιξε με ομιλία του ο Υφυπουργός Οικονομικών, κ. Απόστολος Βεσυρόπουλος ο οποίος αναφέρθηκε σε θεσμικές πρωτοβουλίες όπως η καθιέρωση έκδοσης του φορολογικού πιστοποιητικού από τους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές

Η ACCA  (Ένωση Ορκωτών Εγκεκριμένων Λογιστών) Ελλάδας, διοργάνωσε με επιτυχία σε συνεργασία  με το Σ.Ο.Ε.Λ. (Σώμα  Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών) και την Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ) ένα διήμερο σημαντικών εκδηλώσεων για το μέλλον του ελεγκτικού και λογιστικού επαγγέλματος συγκεντρώνοντας την επιστημονική και επαγγελματική κοινότητα. 

Ακολουθήστε μας στο Google News

Αρχή έγινε  με τη διεξαγωγή  μια υψηλής ακαδημαϊκής συζήτησης στρογγυλής τραπέζης ACCA – Σ.Ο.Ε.Λ Academics Roundtable από εκλεκτούς καθηγητές καλύπτοντας όλο το φάσμα των Ελληνικών πανεπιστημιακών ιδρυμάτων στον κλάδο της χρηματοοικονομικής, ελεγκτικής και λογιστικής επιστήμης. Ενώ συνεχίστηκαν με συζήτηση στρογγυλής τραπέζης ACCA – Σ.Ο.Ε.Λ  Employers Roundtable με σημαντικούς εκπροσώπους εργοδότες από τις μεγαλύτερες ελεγκτικές εταιρείες.

Τα κομβικά θέματα που τέθηκαν κατά την διάρκεια των υψηλών συζητήσεων τόσο σε επίπεδο συμβολής της ακαδημαϊκής αλλά και της επαγγελματικής κοινότητας αφορούσαν την περαιτέρω εξέλιξη και βιωσιμότητα του λογιστικού και ελεγκτικού επαγγέλματος. Οι άξονες της ατζέντας περιλάμβαναν την ανάπτυξη των μελλοντικών ταλέντων στο λογιστικό επάγγελμα, τις αλλαγές των προσδοκιών για τις δεξιότητες των νέων πτυχιούχων τα τελευταία 5 χρόνια, αλλά και τις προσδοκίες των νέων εργαζομένων από τους εργοδότες τους. Ανταλλάχθηκαν επίσης απόψεις σχετικά με τις προκλήσεις της ελκυστικότητας του επαγγέλματος καθώς και τους παράγοντες διατήρησης των νέων στο επάγγελμα. Οι συμμετέχοντες στράφηκαν επίσης στο κομβικό ζήτημα της οικοδόμησης ανθεκτικών οικονομιών σε μακροπρόθεσμο επίπεδο καθώς και στην προσαρμογή και ενθάρρυνση  των  βιώσιμων επιχειρήσεων μέσα από την υποβολή εκθέσεων.

Οι εκδηλώσεις κορυφώθηκαν με τη διεξαγωγή της εκδήλωσης που διοργάνωσαν μαζι η ACCA και η ΕΛΤΕ με την στήριξη του Σ.Ο.Ε.Λ  για την επίσημη παρουσίαση της έκθεσης της Ένωσης με θέμα Professional scepticism and cognitive biasesLessons learned from inspection findings” την οποία τίμησε με την παρουσία του πλήθος μελών αλλά και υποψήφιων νέων μελών επαγγελματιών της Ένωσης.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης έγινε η επίσημη πρώτη παρουσίαση της έκθεσης από τον κ. Αντώνη Διόλα, Head of Audit and Assurance – Policy & Insights του ACCA, η οποία εκπονήθηκε σε συνεργασία,  με την  ΕΛΤΕ και δόθηκαν στην δημοσιότητα ευρήματα της έρευνας για τα θέματα του επαγγελματικού σκεπτικισμού και των γνωστικών μεροληψιών, χρησιμοποιώντας παραδείγματα εμπνευσμένα από ευρήματα ποιοτικών ελέγχων στην Ελλάδα. Η παρούσα κοινή έκθεση η οποία θα είναι διαθέσιμη και στην ελληνική γλώσσα, καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι ελεγκτές πρέπει να συνεχίσουν να βελτιώνουν την προσέγγισή τους στον επαγγελματικό σκεπτικισμό, αξιοποιώντας πλήρως τους κατάλληλους πόρους, τα αναθεωρημένα ελεγκτικά πρότυπα του IAASB και τον αναθεωρημένο Κώδικα Δεοντολογίας του IEBSA. Η έκθεση επίσης υπογραμμίζει τη σημασία μιας εύρωστης άσκησης επαγγελματικού σκεπτικισμού και τονίζει τη σημασία της αναγνώρισης της επιρροής των γνωστικών μεροληψιών στους ελεγκτές καθώς και στα άλλα ενδιαφερόμενα μέρη.

Την επίσημη παρουσίαση της έκθεσης άνοιξε με ομιλία του ο Υφυπουργός Οικονομικών, κ. Απόστολος Βεσυρόπουλος, ο οποίος αναφέρθηκε σε νομοθετικές πρωτοβουλίες που στοχεύουν στην ανάπτυξη ενός λειτουργικού θεσμικού πλαισίου σε καθοριστικούς τομείς για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας καθώς και σε θεσμικές πρωτοβουλίες όπως η καθιέρωση έκδοσης του φορολογικού πιστοποιητικού από τους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές.  Την εκδήλωση επίσης τίμησαν ως προσκεκλημένοι ομιλητές ο κ. Παναγιώτης Γιαννόπουλος, Αντιπρόεδρο της ΕΛΤΕ  και ο κ. Άγγελο Διονυσόπουλο, εκπρόσωπο του  ΣΟΕΛ.

Υφυπουργός Οικονομικών δήλωσε: «Μέσω της φορολογικής πολιτικής, στα πλαίσια του ευρύτερου ψηφιακού μετασχηματισμού και εκσυγχρονισμού της Φορολογικής Διοίκησης, υλοποιείται σταδιακά η κωδικοποίηση και απλούστευση της φορολογικής νομοθεσίας, μια μεταρρυθμιστική προσπάθεια που τα αποτελέσματά της ξεπερνούν τα στενά όρια μιας κυβερνητικής θητείας και δημιουργούν παρακαταθήκη για το μέλλον.»

«Είμαστε εξαιρετικά υπερήφανοι για το αποτέλεσμα της κοινής συνδιαλλαγής απόψεων τόσο σε  ακαδημαϊκό αλλά και σε επαγγελματικό επίπεδο εργοδοτών των προσκεκλημένων συμμετεχόντων μας, κατά την διάρκεια του σημαντικού διημέρου των εκδηλώσεων της ACCA. Η επιτυχία αυτών των διοργανώσεων αποτελεί ακόμη μια απόδειξη πως έχει δημιουργηθεί στην Ελλάδα μια ιδιαιτέρως συμπαγής κοινότητα από κεντρικούς εταίρους της ACCA που οδηγούν με το αποτύπωμα τους πάντα ένα βήμα μπροστά το ελεγκτικό και λογιστικό επάγγελμα. Θέλουμε από καρδιάς να ευχαριστήσουμε όλους όσους συμμετείχαν και μας τίμησαν με τις εξαιρετικές τοποθετήσεις τους. Η Ελλάδα αποτελεί για εμάς μια από τις σημαντικότερες αγορές δραστηριοποίησης με εξαιρετικών ικανοτήτων στελεχιακό δυναμικό, επιφανείς ακαδημαϊκούς αλλά και πολύ επιτυχημένες εταιρίες.» λέει η Andreia Stanciuεπικεφαλής της  ACCA Νότιας Ευρώπης.

Ο Αντώνης Διόλας Head of Audit and Assurance – Policy & Insights της  ACCA δήλωσε: «Για πρώτη φορά παρουσιάσαμε στην Ελλάδα  γνώσεις και συμπεράσματα της έρευνας -θέτοντας τα ανοιχτά μπροστά στην κρίση του σημαντικού μας ακαδημαϊκού και επαγγελματικού κοινού- σχετικά με  τρέχουσα κατάσταση του επαγγελματικού σκεπτικισμού και των γνωστικών μεροληψιών στο επάγγελμα του ελεγκτή λογιστή. Ευχαριστούμε θερμά τους αγαστούς συμμετέχοντες για όλη την συμβολή τους στα roundtables αλλά και κατά την διάρκεια της παρουσίασης. Καταφέραμε να προαχθούν ουσιαστικές απόψεις ερχόμενοι κοντά από δυο διαφορετικές κατευθύνσεις, της επαγγελματικής και της ακαδημαϊκής, οι οποίες χρειάζεται πάντα να συνυπάρχουν και να οδεύουν μαζί για το μέλλον του επαγγέλματος».

Η ACCA ευχαριστεί θερμά τους ακαδημαϊκούς που συμμετείχαν στις εργασίες του “Academics Roundtables” εκπροσωπώντας τα  Πανεπιστημιακά ιδρύματα: Πειραιά – Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και συγκεκριμένα τον κ. Γεώργιο Α. Παπαναστασόπουλο, Αναπληρωτή Καθηγητή Λογιστική, τον κ. Νικόλαο Μπέλεση, Επίκουρο Καθηγητή Λογιστική, τον κ. Βασίλειο Ζήση, Αναπληρωτή Καθηγητή, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου – Τμήμα ΛΟΧΡΗ: τον κ. Βασίλη Γιαννόπουλο, Επίκουρο Καθηγητή Λογιστικής , Παντείου – Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης: τον κ. Ιωάννη Φίλο, Καθηγητή Ελεγκτική, Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος – Τμήμα ΛΟΧΡΗ: τον κ. Αθανάσιο Μανδήλα, Καθηγητή, ΑΣΟΕΕ – Τμήμα ΛΟΧΡΗ, τον κ. Ευθύμιο Δεμοιράκο, Επίκουρο Καθηγητή Λογιστικής, ΑΣΟΕΕ – Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων τον κ. Κωνσταντίνο Καραμάνη, Καθηγητή Λογιστικής.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες και στους επαγγελματίες και μέλη που συμμετείχαν στις εργασίες του ‘Employers Roundtables’ κα Ανάλια Κοκκορής -Deloitte, κ. Ανδρέα Ριρή – PwC, κ. Δημήτριο Αθανασόπουλο – EY, κ. Θέμη Πολίζο – Mazars, κ. Σταμάτη Δρίτσα – SOL Crowe, κα Beate Randulf Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας, κ. Παναγιώτη Βαλαντάσση -Aegean Experts, κ. Ευάγγελο Κοντογιώργη -Coca Cola Hellenic, , κα. Αθηνά Ηλιάδη – Avax Group και κ. Βασίλειο Κατσανάκη απο τον Δημόσιο Τομέα. Ολες οι εκδηλώσεις ολοκληρώθηκαν με δεξιώσεις δικτύωσης για όλους τους συμμετέχοντες.Προτεινόμενα Άρθρα

Συντάκτης: News Team

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ *