Aon Global Risk: Ανησυχητικός ο βαθμός ετοιμότητας των επιχειρήσεων για κινδύνους που τις απειλούν

Ιδιαίτερα δύσκολες εποχές αντιμετωπίζουν οι Υπεύθυνοι Διαχείρισης Κινδύνων των σύγχρονων επιχειρήσεων σε ότι αφορά στην εκτίμηση και διαχείριση των κινδύνων από τους οποίους απειλούνται οι επιχειρήσεις τους.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του Global Risk Management Survey 2013 της Aon plc., παγκόσμιου ηγέτη στη μεσιτεία ασφαλίσεων, αντασφαλίσεων και υπηρεσιών διαχείρισης κινδύνων. Η έρευνα αυτή η οποία διεξάγεται κάθε διετία, αναλύει και καταγράφει τις απόψεις κορυφαίων στελεχών (Risk Managers, Chief Risk Officers, Οικονομικών διευθυντών κα) σχετικά με τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις τους και τις μεθόδους διαχείρισής τους.
Στο φετινό Global Risk Management Survey ανταποκρίθηκαν περισσότερα από 1400 στελέχη επιχειρήσεων, συμμετοχή εντυπωσιακά αυξημένη (κατά 47%) σε σχέση με την προηγούμενη έρευνα του 2011. Στην έρευνα αυτή οι συμμετέχοντες κλήθηκαν, μεταξύ άλλων, να απαντήσουν για το ποιούς θεωρούν ως τους σημαντικούς κινδύνους που απειλούν τη δραστηριότητά τους σήμερα, αλλά και, για πρώτη φορά, να εκτιμήσουν τη βαρύτητα που θα έχουν αυτοί το 2016, καθώς και το βαθμό ετοιμότητας αντιμετώπισης αυτών των κινδύνων.
Σύμφωνα με τη φετινή έρευνα, ο «βαθμός ετοιμότητας» (risk readiness) των υπευθύνων διαχείρισης κινδύνων έχει μειωθεί αισθητά, με το δείκτη ετοιμότητας αντιμετώπισης των 10 πιο σημαντικών κινδύνων να έχει μειωθεί κατά 7 % σε σχέση με την έρευνα του 2011 (από 66 σε 59%). Παράλληλα, οι ζημιές που έχουν προκληθεί από τους κινδύνους αυτούς παρουσίασαν ανησυχητική αύξηση της τάξης του 14%. Συγκεκριμένα από τους εικοσιοκτώ επιχειρηματικούς κλάδους, οι οποίοι συμμετείχαν στην έρευνα, μόνο τρεις, ο Φαρμακευτικός κλάδος/Βιοτεχνολογία, η Βιομηχανία μέσων μεταφοράς εξαιρούμενης της Αεροπορικής βιομηχανίας, και οι Αγροτικές επιχειρήσεις, εμφανίζουν σταθερά ή βελτιωμένα επίπεδα ετοιμότητας σε σύγκριση με την έρευνα του 2011.
Παράλληλα, εντυπωσιακή είναι η ομοιομορφία στην κατάταξη «Βαρύτητας» των κινδύνων σε όλες τις εκπροσωπούμενες στην έρευνα γεωγραφικές περιοχές. Συγκεκριμένα, συμμετέχοντες από την πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων χωρών φαίνεται να συμφωνούν ότι οι τρεις κορυφαίοι επιχειρηματικοί κίνδυνοι σήμερα (αλλά και εκτιμώμενοι για το 2016) είναι κατά σειρά σημαντικότητας: η «Οικονομική κρίση», οι «Ρυθμιστικές και νομοθετικές αλλαγές» και η «Αυξημένη ανταγωνιστικότητα».
Ακολουθούν, κατά σειρά προτεραιότητας, η «Βλάβη στη Φήμη», η «Αδυναμία διατήρησης/προσέλκυσης ανθρώπινου δυναμικού», η «Αδυναμία καινοτομίας και ικανοποίησης πελατών» η «Διακοπή εργασιών», οι «Αλλαγές στην τιμολόγηση καταναλωτικών αγαθών», και «Κίνδυνοι ταμειακών ροών/ρευστότητας». Τέλος, για πρώτη φορά στην ιστορία της έρευνας, εντάχθηκε στη λίστα των δέκα σημαντικότερων κινδύνων (10η θέση) αυτός των «Πολιτικών κινδύνων και αβεβαιότητας», ο οποίος σύμφωνα με τους συμμετέχοντες στην έρευνα, λόγω των αυξημένων κοινωνικοπολιτικών αναταραχών και εμφυλίων πολέμων εκτιμάται ότι θα έχει αναβαθμιστεί στην 6η θέση σημαντικότητας το 2016.

Risk Risk rank – 2013 Risk rank – projected 2016
Economic slowdown/slow recovery 1 1
Regulatory/legislative changes 2 2
Increasing competition 3 3
Damage to reputation/brand 4 8
Failure to attract or retain top talent 5 5
Failure to innovate/meet customer needs 6 4
Business interruption 7 11
Commodity price risk 8 7
Cash flow/liquidity risk 9 10
Political risk/uncertainties 10 6
Ένας ακόμη κίνδυνος, του οποίου η βαρύτητα αναμένεται να αυξηθεί μέχρι το 2016 είναι αυτός των «φυσικών καταστροφών/επικίνδυνων καιρικών φαινομένων». Ο ίδιος στη φετινή έρευνα κατατάσσεται ως 16ος, ωστόσο προβλέπεται να αναβαθμιστεί στην 9η θέση τα ερχόμενα τρία χρόνια, κυρίως λόγω των ασυνήθιστων καιρικών φαινομένων και της ραγδαίας αύξησης φυσικών καταστροφών που παρατηρούνται τελευταία. Επιπλέον, ο κίνδυνος «Αδυναμίας καινοτομίας και ικανοποίησης πελατών» φαίνεται ότι θα απασχολήσει ιδιαίτερα τους Risk Managers τα ερχόμενα χρόνια, καθώς προβλέπεται να αναβαθμιστεί από τη φετινή 6η θέση, στην 4η μέχρι το 2016.
Η έρευνα της Aon αναφέρεται επίσης και σε κινδύνους, η βαρύτητα των οποίων εκτιμάται πως θα μειωθεί, όπως αυτός της «Διακοπής εργασιών». Ο κίνδυνος τα ερχόμενα τρία χρόνια φαίνεται πως θα «αποχωρήσει» από τη λίστα των 10 κορυφαίων κινδύνων, κυρίως εξαιτίας των αυξανόμενων και αξιόλογων προσπαθειών των επιχειρήσεων να τον αντιμετωπίσουν με οργανωμένες στρατηγικές.
Τέλος, το 2013 το Aon Global Risk Management Survey προχωρά ακόμα περισσότερο, προτρέποντας τις επιχειρήσεις να δώσουν ιδιαίτερη σημασία σε συγκεκριμένους ανερχόμενους «κρυφούς» κινδύνους (hidden risks), οι οποίοι αναδεικνύονται από τις απαντήσεις των συμμετεχόντων. Μεταξύ αυτών, οι «Ηλεκτρονικοί/Διαδικτυακοί κίνδυνοι/ Hacking», το «Counter Party Credit Risk», η «Απώλεια δεδομένων και πνευματικής ιδιοκτησίας», τα «Social Media» καθώς και ο κίνδυνος «Χρηματοδότησης Συνταξιοδοτικών προγραμμάτων».
Ο Γιώργος Δαλιάνης, CEO της Aon Risk Solutions Greece δηλώνει: “Είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακή η συμμετοχή στο φετινό Global Risk Management Survey της Aon, η οποία αποδεικνύει την αυξημένη ευαισθησία των στελεχών σήμερα σε ότι αφορά στη διαχείριση κινδύνων. Παράλληλα, η έλλειψη ετοιμότητας για την αντιμετώπισή τους, η οποία εξίσου αναδεικνύεται από τη φετινή έρευνα, έρχεται να τονίσει την αναγκαιότητα υιοθέτησης από τις επιχειρήσεις παγκοσμίως μίας μόνιμης διαδικασίας «Risk Management». Και προσθέτει: «To Global Risk Management Survey 2013, είχε ιδιαίτερα αυξημένο αριθμό ελληνικών συμμετοχών. Το γεγονός αυτό έρχεται να επιβεβαιώσει πως, ενώ μέχρι πρότινος η έννοια της διαχείρισης κινδύνων στη χώρα μας συγχεόταν με τη λογική της απλής μετακύλησής τους, πλέον όλο και περισσότερες επιχειρήσεις αναζητούν νέες ιδέες και λύσεις, οικοδομώντας σταδιακά μία κουλτούρα διαχείρισης κινδύνων».

Μοιραστείτε το !


Post Comment

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ *