Cyber Insurance: Οι μεγάλες προσδοκίες για την ασφαλιστική βιομηχανία.Τι λένε τρία εξειδικευμένα στελέχη της Ελληνικής Αγοράς

Οι ασφαλιστικές καλύψεις και των κινδύνων του διαδικτύου γίνονται υπόθεση της ασφαλιστικής βιομηχανίας. Μία νέα αναδυόμενη αγορά ανοίγει για τον κλάδο της ασφάλισης και όλες οι εκτιμήσεις συνηγορούν, ότι τα επόμενα χρόνια αυτός ο νέος κλάδος θα παρουσιάσει μεγάλη ζήτηση.

Για το θέμα αυτό, ζητήσαμε την άποψη τριών εξειδικευμένων στελεχών από την Ελληνική Ασφαλιστική Αγορά και μας απαντούν στην ερώτηση που τους θέσαμε : Πόσο έτοιμη είναι η ελληνική ασφαλιστική αγορά για τις ασφαλιστικές καλύψεις των κινδύνων του διαδικτύου?

Ακολουθήστε μας στο Google News

Κώστας Βούλγαρης, Financial Lines and Casualty Manager, AIG Greece

 

Η ασφάλεια έναντι των ηλεκτρονικών και διαδικτυακών κινδύνων είναι ένας μεγάλος κίνδυνος που παραμένει ανασφάλιστος. Η έκθεση στον κυβερνοχώρο, αν και αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες ανησυχίες των υπεύθυνων διαχείρισης κινδύνων, είναι από τις λιγότερο ασφαλισμένες. Το παραπάνω υποδεικνύει ένα ασφαλιστικό κενό και σημαίνει ότι οι επιχειρήσεις πρέπει άμεσα να ενδιαφερθούν να συζητήσουν την έκθεσή τους στον κυβερνοχώρο και τις πιθανές ασφαλιστικές λύσεις.
Η εμπειρία μας έχει διδάξει ότι παρά την ανησυχία τους, οι εταιρείες δεν έχουν αντιληφθεί πλήρως τους συγκεκριμένους κινδύνους που αντιμετωπίζουν από την έκθεση στον κυβερνοχώρο. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 80% των πελατών πιστεύει ότι είναι δύσκολο να παρακολουθήσουν τις απειλές στον κυβερνοχώρο επειδή εξελίσσονται πολύ γρήγορα
. Όμως, ο συνδυασμός της τεχνολογίας που εξελίσσεται διαρκώς και γεννά νέους κινδύνους, με τη νέα νομοθεσία για την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων που σύντομα θα εφαρμοστεί στη χώρα μας, καθιστά την προστασία των συστημάτων και των δεδομένων ως μια βασική προτεραιότητα για κάθε επιχείρηση.
Εδώ την λύση μπορούν να δώσουν συγκεκριμένες εταιρίες της ασφαλιστικής αγοράς, μέσω εξειδικευμένων προγραμμάτων που καλύπτουν τις διαδικτυακές και ηλεκτρονικές απειλές. Οι κίνδυνοι αυτοί μπαίνουν στην καθημερινή ατζέντα των Ελληνικών ασφαλιστικών εταιριών, που καλούνται σήμερα να ακούσουν τις ανάγκες τις αγοράς και να επεκτείνουν τα χαρτοφυλάκιά τους με προϊόντα διαφορετικά από τους παραδοσιακούς κινδύνους όπως το αυτοκίνητο και το σπίτι.
Ωστόσο, η πολυπλοκότητα των συγκεκριμένων κινδύνων αλλά και οι διαφορετικές ανάγκες της κάθε επιχείρησης, δημιουργούν την ανάγκη για εξατομικευμένες λύσεις που απαιτούν ιδιαίτερη τεχνογνωσία. Στην AIG η λύση που προσφέρουμε μέσα από το Cyber Edge, μετράει 5 χρόνια παρουσίας στον Ελληνικό χώρο. Η διαρροή και η απώλεια δεδομένων μπορεί να έχουν ως συνέπεια οικονομικές απώλειες, καθώς και διακινδύνευση της εταιρικής φήμης. Στην AIG κατανοούμε πως ένας ηλεκτρονικός ή διαδικτυακός κίνδυνος μπορεί να προκαλέσει μία αλυσιδωτή αντίδραση συνεπειών. Γι’ αυτό τον λόγο δημιουργήσαμε ένα πρόγραμμα που περιλαμβάνει τόσο ασφάλιση όσο και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών από εμπειρογνώμονες που μπορούν να ανταποκριθούν σε μια κρίση και να βοηθήσουν τους ασφαλισμένους πελάτες μας να ακολουθήσουν την καλύτερη πορεία δράσης. Το προϊόν μας καλύπτει – μεταξύ άλλων – τόσο τα πρόστιμα αλλά και τις παράπλευρες οικονομικές συνέπειες της απώλειας ή λανθασμένης χρήσης δεδομένων, τα έξοδα αποκατάστασης, εκ νέου συλλογής ή αναδημιουργίας δεδομένων μετά από διαρροή ή παραβίαση, τα νομικά έξοδα που θα προκύψουν αλλά και την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, τόσο σε τεχνικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο δημοσίων σχέσεων.
Ως ασφαλιστική εταιρία, καλύπτοντας ηλεκτρονικούς και διαδικτυακούς κινδύνους, η δουλειά μας είναι να γίνουμε ειδικοί σύμβουλοι αντιμετώπισης εξειδικευμένων κινδύνων και να εκπαιδεύσουμε τους πελάτες μας τόσο για το μέγεθος του προβλήματος αλλά και να προτείνουμε την ολοκληρωμένη αντιμετώπισή του. Η AIG στην Ελλάδα, δηλώνει απόλυτα έτοιμη, με αποδεδειγμένη τεχνογνωσία τόσο στην ανάληψη κινδύνων όσο και στη διαχείριση απαιτήσεων να προσφέρει για άλλη μια φορά μια καινοτόμα και πρωτοποριακή ασφαλιστική λύση, παραμετροποιημένη για τις ανάγκες των ελληνικών επιχειρήσεων.

 

Γιάννης Παπαγεωργίου Senior Risk Consultant, Aon Greece

Η ετοιμότητα της τοπικής αγοράς δεν είναι στα ίδια επίπεδα που βρίσκονται οι αγορές άλλων χωρών. Αυτό αποτυπώνεται στον μικρό αριθμό εταιρειών που παρέχουν καλύψεις έναντι κινδύνων διαδικτύου.
Για την ανάπτυξη και την προώθηση των σχετικών καλύψεων απαιτείται μια σειρά δράσεων που θα επιτρέψει την ομαλή ένταξη τους στο σύνολο των παρεχόμενων ασφαλιστικών λύσεων. Βασική προτεραιότητα πρέπει να αποτελέσει η δημιουργία μεθόδων και εργαλείων επαρκούς αποτύπωσης, κατανόησης και ποσοτικοποίησης των κινδύνων.
Το τρίπτυχο αυτό θα βοηθήσει τα τμήματα ανάληψης κινδύνου των Ελληνικών Ασφαλιστικών Εταιρειών να λειτουργήσουν αποτελεσματικά, με τρόπο που θα δώσει μεγάλη ώθηση στις παρεχόμενες καλύψεις αλλά κυρίως ικανοποίηση στους ασφαλισμένους. Ένα ακόμα σημείο ειδικού ενδιαφέροντος είναι και η μεθοδική συγκέντρωση και οργάνωση πληροφοριών σχετικών με ζημιές, στοιχείο που θα διευκολύνει τόσο την κατανόηση του κινδύνου όσο και στην ανάπτυξη του προϊόντος.

 

Νίκος Γεωργόπουλος, cyRM, MBA Cyber Privacy Risks Advisor Cromar Coverholder at Lloyd’s Co-Founder of The DPO Academy

Ο σημαντικότερος παράγοντας για την προώθηση λύσεων cyber insurance είναι ο άνθρωπος, σε αυτό τον τομέα πρέπει να γίνει αρκετή δουλειά και από τις ασφαλιστικές εταιρίες και από τους διαμεσολαβητές γιατί δεν απαιτείται μόνο γνώση του ασφαλιστικού προϊόντος αλλά και του Γενικού Κανονισμού Προστασίας των Δεδομένων (GDPR) και των ευθυνών που δημιουργούνται στις εταιρίες από την εφαρμογή του και των κατάλληλων υποδομών που πρέπει να διαθέτουν οι εταιρίες για να είναι ασφαλίσιμες.

Η ασφαλιστική αγορά σε συνεργασία με άλλους φορείς οι οποίοι εμπλέκονται στην εφαρμογή του κανονισμού θα πρέπει να δώσει έμφαση στην ενημέρωση των εταιριών για τα νέα δεδομένα.Πρόβλημα στην κατανόηση των κινδύνων υπάρχει τόσο στους πελάτες και στους διαμεσολαβητές.Στο παρακάτω διάγραμμα μπορούμε να δούμε ποιοί είναι οι λόγοι που εμποδίζουν τις πωλήσεις των λύσεων αυτών.

 


Ο πρώτος παράγοντας είναι η μη κατανόηση των κινδύνων (70%) και μετά ή μη κατανόηση των ασφαλιστικών καλύψεων (58%). Αλλοι σημαντικοί παράγοντες είναι το κόστος ή διαδικασία ασφάλισης και τα πολλά διαφορετικά συμβόλαια που υπάρχουν στην αγορά. Στον τομέα της απλοποίησης των διαδικασιών ανάληψης κινδύνου και των ασφαλιστηρίων συμβολαίων πρέπει να βοηθήσει η ασφαλιστική αγορά για καταλάβουν καλύτερα οι πελάτες τις δυνατότητες που τους προσφέρονται και να αυξηθούν οι πωλήσεις.

Στην Ελληνική αγορά προσφέρονται λύσεις από ορισμένες πολυεθνικές εταιρίες και από την αγορά των Lloyd’s.

Εμείς σαν Cromar Coverholder at Lloyd’s κλείνουμε φέτος 5 έτη παρουσίας στην συγκεκριμένη αγορά, προσφέροντας λύσεις cyber insurance σε συνεργασία με τα μεγαλύτερα συνδικάτα της αγοράς των Lloyd’s, σε διαμεσολαβητές που θέλουν να επενδύσουν σε ένα τομέα με αναμενόμενους μεγάλους ετήσιους ρυθμούς ανάπτυξης.
H Ευρωπαϊκή αγορά αναμένεται να φθάσει τα €900εκ το 2020 σύμφωνα με στοιχεία της AONPoint.Προτεινόμενα Άρθρα

Συντάκτης: News Team

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ *