Digital Insurer2.0 – Καινοτομία και Ασφάλιση. [Άρθρο του Ξενοφών Λιαπάκη]

Πρόσφατες μελέτες δείχνουν ότι οι μεγαλύτεροι όμιλοι στην Ευρώπη, αναγνωρίζοντας ότι η #Insurtech πρόκληση, αποτελεί για αυτούς μια μοναδική ευκαιρία να καινοτομήσουν, αλλάζοντας το παραδοσιακό business model τους, προχωρούν σε συνεργασίες με πανεπιστήμια και startup εταιρίες προηγμένης τεχνολογίας.

Άρθρο του Ξενοφών Λιαπάκη*
CIO & Services του Oμίλου Interamerican και πρόεδρος του Hellenic CIO forum

Τα αποτελέσματα πρόσφατων μελετών σχετικά με το εάν και κατά πόσο οι ασφαλιστικές εταιρίες έχουν ήδη ανταποκριθεί στην πρόκληση αυτή, δείχνουν ότι:

Ακολουθήστε μας στο Google News

 • Έχει ήδη προχωρήσει σε συνέργεια ή αποκλειστική συνεργασία το 45%.
 • Δεν έχει προχωρήσει καθόλου το 40%.
 • Ενώ έχει κάνει ήδη set-up την δική του θυγατρική ή τον δικό του incubator/accelerator διαθέτοντας το αντίστοιχο budget ή προχωρήσει σε εξαγορά μιας τέτοιας startup εταιρίας, το 15%.

Οι μετρήσεις επίσης δείχνουν ότι η στρατηγική τους στις περισσότερες περιπτώσεις είναι πολυδιάστατη, δεν περιορίζονται δηλαδή στην αξιοποίηση ενός τύπου #Insurtech πρωτοβουλίας, αλλά συχνά συναντώμαι εταιρίες οι οποίες έχουν δημιουργήσει τον δικό τους incubator ή έχουν εξαγοράσει μια startup εταιρία και ταυτόχρονα συνεργάζονται με άλλη startup για κάποια νέα δραστηριότητα κλπ.

Για να επιτύχει όμως ένας οργανισμός να αξιοποιήσει την καινοτομία, πρέπει να καταφέρει να την εισάγει στο DNA του, να την κάνει μέρος των αξιών του, της κουλτούρας και της στρατηγικής του. Πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι η καινοτομία αποτελεί μία οριζόντια δράση, μέσα στον οργανισμό, και όχι αρμοδιότητα ενός τμήματος ή προσώπου, εφαρμόζοντας τον νόμο των 5Fs, που τον διαφοροποιεί από τους παραδοσιακούς ανταγωνιστές του, και είναι:

 • Focused: Ξεκάθαρους σκοπούς, προτεραιότητες και στρατηγική
 • Flat: Όχι σύνθετες δομές και πολυπλοκότητα
 • Fast: Ταχύτητα
 • Flexible: Ευελιξία
 • Fearless: Ενθαρρύνει την αλλαγή χωρίς να φοβάται την αποτυχία

Οι πραγματικά καινοτόμοι οργανισμοί ξεκινούν ενθαρρύνοντας και προάγοντας την καινοτομία εσωτερικά, εισάγοντας μια από κάτω προς τα πάνω (bottom-up) διαδικασία, δημιουργώντας τον κατάλληλο χώρο για σκέψη και δημιουργία, παρουσιάζοντας το συνολικό πλαίσιο λειτουργίας καθορίζοντας με σαφήνεια όλα τα στάδια της διαδικασίας, από την υποβολή μιας ιδέας έως την αξιολόγηση και την επιβράβευση της, επιτυγχάνοντας το προσωπικό τους να την αγκαλιάσει και να συμμετέχει. Οι ιδέες που κατατίθενται αξιολογούνται με βάση την δυνατότητα υλοποίησης, τα τυχόν ρίσκα και τους πόρους που απαιτούνται και χαρακτηρίζονται ως:

 • Now: Έχουν αξία, δεν απαιτούν ιδιαίτερους πόρους, άρα πρέπει να προχωρήσει άμεσα η υλοποίηση τους.
 • How: Δεν είναι για σήμερα, αλλά θα πρέπει να τις ξαναδούμε στο μέλλον
 • WoW: Καινοτόμες ιδέες, απαιτούν πόρους, είναι υλοποιήσιμες και πρέπει να δρομολογηθούν γιατί κάνουν την διαφορά.
 • Never: Δεν έχουν αξία ή πιθανότητα υλοποίησης ή έχουν μεγάλο ρίσκο και απορρίπτονται.

Σημαντικό ρόλο στην όλη διαδικασία έχει ο πειραματισμός και η δοκιμή της ιδέας, μέσω της ανάπτυξης ενός minimum viable product (MVP), βασισμένο σε lean startup και agile μεθοδολογίες και ελάχιστο κόστος, και στόχο την διερεύνηση του εάν και κατά πόσο είναι κάτι που πρέπει η εταιρία να επενδύσει ή όχι. Όλες αυτές οι μεθοδολογίες ακολουθούν συνήθως τρία απλά βήματα που επαναλαμβάνονται συνεχώς και είναι τα Build – Measure – Learn (δηλαδή χτίζω και δοκιμάζω, μελετώ το αποτέλεσμα, προσαρμόζω και δοκιμάζω ξανά). Σε περίπτωση που προκριθεί μια ιδέα για υλοποίηση, τότε θα ενταχθεί στο business plan της εταιρίας, διασφαλίζοντας παράλληλα το budget που απαιτείται. Εάν όχι τότε διακόπτεται ή αναβάλλεται η εφαρμογή της ιδέας, χωρίς να έχει δαπανηθεί πολύ προσπάθεια, χρόνος και χρήμα. Άλλωστε η fail fast προσέγγιση είναι ένα από τα πλεονεκτήματα της μεθοδολογίας αυτής.

Ο ρόλος της πληροφορικής στην καινοτομία είναι πολύ σημαντικός αφού οι περισσότερες αλλαγές που συμβαίνουν γύρω μας συνδέονται άμεσα με την ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας. Υπάρχουν ήδη σήμερα παραδείγματα ασφαλιστικών εταιριών στην Ευρώπη όπου αναθέτοντας την ευθύνη στον CIO και τον τομέα πληροφορικής τους, προχωρούν ένα βήμα παρακάτω, κάνοντας spin off καινοτόμες τεχνολογικά δραστηριότητες που αναπτύχθηκαν εσωτερικά ακολουθώντας τις παραπάνω μεθοδολογίες, ανεξαρτητοποιώντας τες δηλαδή από την core δραστηριότητα τους, δημιουργώντας την δική τους #insurtech startup θυγατρική.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα καινοτομίας αποτελεί το «R3», μια κοινοπραξία η οποία δημιουργήθηκε και ασχολείται με την τεχνολογία blockchain, , η οποία ξεκίνησε από το ψηφιακό νόμισμα bitcoin, ως ένα πρωτόκολλο που επιτρέπει οποιαδήποτε εμπορική συναλλαγή (χρήματα, συμβόλαια, IP, κ.α.), οποιουδήποτε με οποιονδήποτε, on-line real time, με ασφάλεια, διαφάνεια χωρίς μεσάζοντες, στοχεύοντας να αποτελέσει το κυρίαρχο μέσο συναλλαγών στη μελλοντική παγκόσμια ψηφιακή οικονομία, στην οποία συμμετέχουν οι μεγαλύτεροι τραπεζικοί και ασφαλιστικοί κολοσσοί στην Ευρώπη.

Παρόμοια παραδείγματα έχουμε στο χώρο του Internet of Things όπου μεγάλες ασφαλιστικές εταιρίες συνεργάζονται από κατασκευαστές αυτοκινήτων έως εταιρίες startup σύγχρονης τεχνολογίας, στο χώρο των αυτό-κινούμενων οχημάτων, επενδύοντας στην τηλεματική και τα BigData που παράγονται από αυτή. Το ίδιο συμβαίνει και στον ευαίσθητο χώρο της υγείας, με συνεργασίες που βασίζονται στην πληθώρα των smart devices, digital platforms και προηγμένων Artificial Intelligence μηχανών η χρήση των οποίων συνεχώς αυξάνει.

Στην Ελλάδα τα παραδείγματα καινοτομίας μέχρι σήμερα είναι σαφώς περιορισμένα, κυρίως λόγω της κρίσης. Τα σημαντικότερα από αυτά έχουν παρουσιασθεί από την Interamerican, η οποία σε αντίθεση με τον ανταγωνισμό επενδύει επί σειρά ετών σημαντικά ποσά στην ψηφιακή τεχνολογία και την καινοτομία, ξεκινώντας πριν από αρκετά χρόνια με το Anytime, το οποίο είναι μια από τις μεγαλύτερες αν όχι η μεγαλύτερη καινοτομία μέχρι σήμερα στην Ελληνική ασφαλιστική αγορά, συνεχίζοντας με μια σειρά από digital προϊόντα, υπηρεσίες και συνεργασίες (όπως η πώληση ασφαλιστικών προϊόντων στο ράφι σε super market, ταξιδιωτικά γραφεία, πρατήρια καυσίμων κ.α. ) φθάνοντας στο “buy-the-mile”, το πρώτο προϊόν τηλεματικής στην Ελλάδα, το οποίο αναπτύχθηκε αξιοποιώντας την τεχνολογική της υπεροχή και αποδεικνύοντας για μια ακόμη φορά ότι η καινοτομία είναι στο DNA της.

Αξίζει να σημειωθεί ότι όλες οι προβλέψεις δείχνουν ότι η αξιοποίηση των #Insurtech προκλήσεων βρίσκεται παγκοσμίως μέσα στα top insurance trends, κάτι που σημαίνει ότι αναμένεται να δούμε ακόμη περισσότερες και σημαντικότερες «καινοτόμες συνεργασίες & υπηρεσίες» μέσα στο 2017.

*Ο κ. Λιαπάκης είναι απόφοιτος του Μαθηματικού Τμήματος στο Πανεπιστήμιο Πατρών, υποψήφιος διδάκτορας του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών με ερευνητικά ενδιαφέροντα σε τομείς όπως των Business Intelligence, Big data, Project management, Lean methodologies, Business operational excellence κ.ά.Προτεινόμενα Άρθρα

Συντάκτης: News Team

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ *