H EEAE βγάζει στη “σέντρα” την ΔΕΙΑ να πάρει θέση για πρακτικές αθέμιτου ανταγωνισμού στις ασφάλειες

Δύο επιστολές προς την Διεύθυνση Εποπτείας της Ιδιωτικής Ασφάλισης (ΔΕΙΑ) της Τράπεζας της Ελλάδος δημοσιοποίησε η Ένωση Επαγγελματιών Ασφαλιστών Ελλάδος με τις οποίες αναφέρεται σε περιστατικά καταστρατήγησης διατάξεων του νόμου για την διανομή ασφαλιστικών προϊόντων και την καλεί να δώσει απαντήσεις.

Στόχος της δημοσιοποίησης των επιστολών είναι όπως αναφέρει η Ένωση σε ανακοίνωσή της η Ένωσης είναι να ενημερωθούν οι επαγγελματίες του κλάδου για τα σημεία στα οποία η ΕΕΑΕ εστιάζει και ζητάει την παρέμβαση της ΔΕΙΑ από την οποία και διεκδικεί απάντηση.

Ακολουθήστε μας στο Google News

ΕΠΙΣΤΟΛΗ προς ΔΕΙΑ

Θέμα : Ερμηνεία διατάξεων της παραγράφου 4 του άρθρου 27 του Ν.4583/2018

Με αφορμή την προβολή ασφαλιστικών προϊόντων, τα οποία προωθούνται από ασφαλιστικές εταιρείες, που είτε παρέχουν με αυτά ειδική έκπτωση στο ασφάλιστρό τους είτε προσφέρουν με αυτά ειδικά ευεργετήματα/παροχές (πχ. εκπτωτικό κουπόνι εταιρείας πετρελαιοειδών), απευθυνόμενες όμως αποκλειστικά σε συγκεκριμένο κύκλο πελατών, και δη πελάτες άλλης, τρίτης επιχείρησης (εταιρείας κινητής τηλεφωνίας, εταιρείας ΚΤΕΟ κ.α.) απευθυνθήκαμε προς τις εν λόγω ασφαλιστικές εταιρείες και ζητήσαμε διευκρινίσεις σχετικά με τα προσφερόμενα προϊόντα και τον
τρόπο προώθησής τους, προκειμένου να διαπιστώσουμε αν πληρούνται οι διατάξεις του άρθρου 27 παρ. 4 του Ν.4583/2018.
Σύμφωνα με τις απαντήσεις, που λάβαμε από αυτές, η ως άνω προώθηση ασφαλιστικών προϊόντων δεν συνιστά, κατά την ερμηνεία τους, πράξη αθέμιτου ανταγωνισμού και δεν παραβιάζει τις διατάξεις του άρθρου 27 παρ. 4 του Ν.4583/2018, καθώς αφορά παροχές, που ανταποκρίνονται στα ισχύοντα τιμολόγια και δεν οδηγούν σε διάκριση μεταξύ πελατών, που έχουν τις ίδιες προϋποθέσεις ασφάλισης, διότι απευθύνονται σε όλους τους πελάτες των συγκεκριμένων, τρίτων εταιρειών.
Σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 4 του ν.4583/2018 :
4. Οι διανομείς ασφαλιστικών προϊόντων απαγορεύεται να χρησιμοποιούν μεθόδους αθέμιτου ανταγωνισμού, καθώς και αθέμιτες, παράνομες ή παραπλανητικές πράξεις και πρακτικές.
Απαγορεύεται ιδίως να:

α) παρουσιάζουν παραπλανητικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο ως προς το ισχύον τιμολόγιο και τους όρους της ασφαλιστικής σύμβασης,

β) υπόσχονται στον πελάτη καλύψεις που δεν περιλαμβάνονται στο ασφαλιστικό προϊόν που προωθούν, ή αποκρύπτουν κινδύνους που φέρει ο πελάτης ή/και κόστος που τον επιβαρύνει,
γ) δημιουργούν, αναπαράγουν και διαδίδουν δηλώσεις και φήμες που δεν στηρίζονται σε επίσημα δημοσιοποιημένα στοιχεία και που γίνονται ενσυνείδητα και αφορούν την οικονομική κατάσταση ή/και την κατάρτιση και την εν γένει ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχονται από άλλους διανομείς ή άλλες ασφαλιστικές επιχειρήσεις,
δ) προσφέρουν εκπτώσεις ή ειδικά ευεργετήματα με στόχο τη σύναψη ασφαλιστήριου συμβολαίου,
ε) διαφημίζουν εκπτώσεις, ωφελήματα ή και παροχές που δεν ανταποκρίνονται στα ισχύοντα τιμολόγια και όρους των ασφαλιστικών συμβολαίων,
στ) διακρίνουν μεταξύ πελατών που έχουν τις ίδιες προϋποθέσεις ασφάλισης,
ζ) παραποιούν, αλλοιώνουν και με οποιονδήποτε τρόπο παρεμβαίνουν στη μορφή ή στο περιεχόμενο εγγράφων που αφορούν την ασφαλιστική σύμβαση, όπως αιτήσεων,
ασφαλιστηρίων συμβολαίων και αποδείξεων είσπραξης ασφαλίστρου,
η) εισπράττουν ασφάλιστρο χωρίς να προβούν στις αναγκαίες ενέργειες για τη σύναψη σύμβασης ασφάλισης,
θ) παραδίδουν στον πελάτη μη γνήσιο ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

Ως εκ τούτου, θα θέλαμε να σας απευθύνουμε, με την θεσμική σας ιδιότητα του δημόσιου φορέα, που έχει ως σκοπό του, μεταξύ άλλων, την Εποπτεία των δικτύων
και των πρακτικών διανομής των ασφαλιστικών προϊόντων, που διατίθενται από ελληνικές επιχειρήσεις, είτε στην Ελλάδα είτε σε άλλα κράτη-μέλη της ΕΕ, τα ακόλουθα
ερωτήματα:
1. Η προώθηση ασφαλιστικών προϊόντων με την παροχή εκπτώσεων ή με την προσφορά άλλων παροχών, υπηρεσιών, ευεργετημάτων κλπ. είναι θεμιτή και νόμιμη πράξη και πρακτική, όταν απευθύνεται αποκλειστικά σε συγκεκριμένο και δη περιορισμένο κύκλο πελατών, και δη πελάτες άλλης, τρίτης εταιρείας (εταιρείας κινητής τηλεφωνίας, εταιρείας ΚΤΕΟ);
2. Είναι θεμιτή και νόμιμη πρακτική ο αποκλεισμός του καταναλωτικού κοινού, που δεν τυγχάνει πελάτης συγκεκριμένης επιχείρησης, από την ίση πρόσβαση στη λήψη συγκεκριμένου ασφαλιστικού προϊόντος, που περιλαμβάνει εκπτώσεις ή άλλες παροχές;3. Η ιδιότητα του πελάτη συγκεκριμένης επιχείρησης πληροί την έννοια «…ίδιες προϋποθέσεις ασφάλισης…» της παραγράφου στ’ παρ. 4 του άρθρου 27 του Ν.4583/2018;
4. Δύναται ένας διανομέας ασφαλιστικών προϊόντων να κάνει διακρίσεις  μεταξύ του καταναλωτικού κοινού, καθορίζοντας ως «προϋπόθεση ασφάλισης» την ιδιότητα του ως πελάτη μίας επιχείρησης, προσφέροντας μόνο στους πελάτες της επιχείρησης αυτής, ειδικά και αποκλειστικά σε αυτούς, συγκεκριμένο ασφαλιστικό προϊόν με έκπτωση, ωφέλημα ή ευεργέτημα, μη προσφέροντας το εν λόγω προϊόν στους μη έχοντες την συγκεκριμένη «προϋπόθεση ασφάλισης»;
Οι απαντήσεις/διευκρινίσεις σας επί των ανωτέρω ερωτημάτων θα είναι  ιδιαίτερα σημαντική και θα αποτελέσει πολύτιμο εφόδιο στην προσπάθειά μας για ενημέρωση των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, μελών μας και μη, με απώτερο στόχο την τήρηση της νομιμότητας και την εφαρμογή ορθών πρακτικών προς όφελος της ασφαλιστικής αγοράς και του καταναλωτικού κοινού.
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την ανταπόκρισή σας
Με εκτίμηση,
Για το Δ.Σ. της Ε.Ε.Α.Ε.

Δήμητρα – Ιωάννα Λύχρου
Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Βλαχάκης Γεν. Γραμματέας

ΕΠΙΣΤΟΛΗ 2η

Προς: την Τράπεζα της Ελλάδος Αθήνα, 10 Μαΐου 2021
Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης Αρ. Πρωτ. 2026

Θέμα : Ερμηνεία της παρ. 4 του άρθρου 27 του Ν. 4583/2018

Κατόπιν αλλεπάλληλων ερωτημάτων και παραπόνων, που λαμβάνουμε από Μέλη μας, με αφορμή πάγια πρακτική, που ακολουθείται και εφαρμόζεται από Ασφαλιστικές Εταιρείες, και συγκεκριμένα την προβολή ασφαλιστικών προϊόντων, τα οποία προωθούνται από Ασφαλιστικές Εταιρείες, που είτε παρέχουν με αυτά ειδική έκπτωση στο ασφάλιστρό τους είτε προσφέρουν με
αυτά ειδικά ευεργετήματα/παροχές (πχ. εκπτωτικό κουπόνι εταιρείας πετρελαιοειδών), απευθυνόμενες όμως αποκλειστικά σε συγκεκριμένο κύκλο πελατών, και δη πελάτες άλλης, τρίτης επιχείρησης (π.χ. εταιρείας κινητής τηλεφωνίας, εταιρείας ΚΤΕΟ) απευθυνθήκαμε προς τις εν λόγω Ασφαλιστικές Εταιρείες και ζητήσαμε διευκρινίσεις σχετικά με τα προσφερόμενα
προϊόντα και τον τρόπο προώθησής τους, προκειμένου να διαπιστώσουμε αν πληρούνται οι διατάξεις του άρθρου 27 παρ. 4 του Ν.4583/2018. Σύμφωνα με τις απαντήσεις, που λάβαμε από αυτές, η ως άνω προώθηση ασφαλιστικών προϊόντων δεν συνιστά, κατά την κρίση τους, πράξη αθέμιτου ανταγωνισμού και δεν παραβιάζει τις διατάξεις του άρθρου 27 παρ. 4 του Ν.4583/2018, καθώς
αφορά παροχές, που ανταποκρίνονται στα ισχύοντα τιμολόγια και δεν οδηγούν σε διάκριση μεταξύ πελατών, που έχουν τις ίδιες προϋποθέσεις ασφάλισης, διότι απευθύνονται σε όλους τους πελάτες των συγκεκριμένων, τρίτων εταιρειών.
Κατόπιν των ανωτέρω, απευθυνθήκαμε προς τη Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης με την με ΑΠ 2008/11.3.2021 Επιστολή μας, με την οποία σας απευθύναμε συγκεκριμένα ερωτήματα, όσον αφορά την ορθότητα και τη νομιμότητα των ανωτέρω πρακτικών σε σχέση με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο και δη τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν.4583/2018.

Επί της ως άνω Επιστολής μας λάβαμε την με ΑΠ 123/24.3.2021 απάντησή σας με τη λακωνική διατύπωση ότι «….η παροχή γνωμοδοτήσεων για την ερμηνεία του ισχύοντος νομικού πλαισίου δεν εντάσσεται στις εποπτικές αρμοδιότητες της ΔΕΙΑ.».

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΠΡΟΣ ΔΕΙΑ 
Με την με ΑΠ 2008/11.3.2021 Επιστολή μας απευθυνθήκαμε προς τη Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης με τη θεσμική σας ιδιότητα, καθώς κύριο έργο σας είναι μεταξύ άλλων η προληπτική εποπτεία επί των (αντ)ασφαλιστικών επιχειρήσεων με έδρα στην Ελλάδα για το σύνολο των ασφαλίσεων που συνάπτουν στην Ελλάδα και στα κράτη-μέλη της ΕΕ καθώς
και η εποπτεία των δικτύων και των πρακτικών διανομής των ασφαλιστικών προϊόντων που διατίθενται από ελληνικές επιχειρήσεις είτε στην Ελλάδα είτε σε άλλα κράτη-μέλη της ΕΕ, μεταξύ δε των στόχων του συστήματος της εποπτείας ιδιωτικής ασφάλισης είναι η προστασία των ληπτών της ασφάλισης, των ασφαλισμένων και των δικαιούχων απαιτήσεων από ασφάλιση και η ομαλή λειτουργία της αγοράς ιδιωτικής ασφάλισης και η εμπέδωση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών σε αυτήν.
Απευθυνθήκαμε εξάλλου με την ιδιότητα του αρχαιότερου επαγγελματικού σωματείου του κλάδου της ιδιωτικής ασφάλισης εκπροσωπώντας τα Μέλη μας, ενημερώνοντάς σας για πρακτικές προώθησης ασφαλιστικών προϊόντων από Ασφαλιστικές Εταιρείες, τις οποίες προφανώς δεν γνωρίζετε, άλλως είμαστε βέβαιοι ότι θα είχατε προβεί στις δέουσες νόμιμες ενέργειες, και εκφράζοντάς σας τον προβληματισμό και την ανησυχία εκατοντάδων επαγγελματιών του κλάδου σχετικά με αυτές.
Δεν αιτηθήκαμε εξάλλου την παροχή γνωμοδότησης επί των αναφερομένων στην ανωτέρω επιστολή μας πρακτικών προώθησης ασφαλιστικών προϊόντων, αλλά ζητήσαμε να πληροφορηθούμε την επίσημη θέση της ΔΕΙΑ επί των εν λόγω ζητημάτων βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου, με πρωταρχικό σκοπό την ενημέρωση των Μελών μας και του ευρύτερου κλάδου.
Η δήλωσή σας ως Εποπτική Αρχή της Ιδιωτικής Ασφάλισης ότι τα ερωτήματα που θέσαμε σχετικά με τις ακολουθούμενες πρακτικές προώθησης ασφαλιστικών προϊόντων σε συνάρτηση με το ισχύον θεσμικό-νομικό πλαίσιο, χρήζουν «γνωμοδότησης» και «ερμηνείας» του ισχύοντος νομικού πλαισίου, για τα οποία μάλιστα τυγχάνετε αναρμόδιοι, μάς δημιουργεί περαιτέρω
προβληματισμό, καθώς καταδεικνύει την ύπαρξη ασάφειας στο υφιστάμενο νομικό πλαίσιο, ως εκ τούτου δε περιθωρίων πλημμελούς και μη ορθής εφαρμογής του, πολλώ δε μάλλον θα δημιουργήσει στα εκατοντάδες Μέλη μας αίσθημα ανασφάλειας ως προς την άσκηση εποπτείας επί των πρακτικών διανομής των ασφαλιστικών προϊόντων, που διατίθενται από τις ασφαλιστικές
επιχειρήσεις, και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς της ιδιωτικής ασφάλισης.
Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε εκ νέου όπως μας ενημερώσετε για τη θέση σας σχετικά με την ορθότητα και τη νομιμότητα των αναφερομένων στην με ΑΠ 2008/11.3.2021 Επιστολή μας πρακτικών προώθησης ασφαλιστικών προϊόντων, προκειμένου να παρέχουμε ορθή και εμπεριστατωμένη πληροφόρηση προς τα Μέλη μας με απώτερο στόχο την άρση τυχόν αμφιβολιών, την εφαρμογή ορθών πρακτικών και την τήρηση της νομιμότητας προς όφελος της ασφαλιστικής αγοράς και του καταναλωτικού κοινού.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την ανταπόκρισή σας.
Με εκτίμηση,
Για το Δ.Σ. της Ε.Ε.Α.Ε.

Δήμητρα – Ιωάννα Λύχρου
Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Βλαχάκης
Γεν. ΓραμματέαςΠροτεινόμενα Άρθρα

Συντάκτης: News Team

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ *