Interlife : H ασφαλιστική που “προσφέρει …αλλιώς” και στη Κοινωνία [ Συνέντευξη]

Η Interlife Ασφαλιστική είναι η ασφαλιστική εταιρία με την πιο έντονη δραστηριότητα στο τομέα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που την κάνει να ξεχωρίζει στον κλάδο και κύρια στις εταιρίες με ελληνική μετοχική σύνθεση.
Σχετικά με το πολυδιάστατο έργο της Interlife Ασφαλιστικής , τους στόχους και τις δράσεις της για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και τη προσφορά γενικότερα στη κοινωνία, μας μίλησε η κυρία Έλενα Τοπάλη, Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων INTERLIFE Α.Α.Ε.Γ.Α., με συνέντευξη που παραχώρησε στο asfalisinet.gr και στο Γιάννη Χαρονικολάου.
Ακολουθεί η συνέντευξη :

Ερώτηση : H Ιnterlife είναι μια από τις ασφαλιστικές εταιρίες με έντονες δράσεις στα πλαίσια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Ποια είναι η πολιτική της εταιρίας σας πάνω στο θέμα αυτό και πως υλοποιείται;

Απάντηση: Για την INTERLIFE Ασφαλιστική, η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη αποτελεί θεμελιώδη αξία και έννοια που συνάδει με την επιχειρηματική μας φιλοσοφία και όχι μόνο. Η εταιρία μας έχει ενσωματώσει τις αρχές της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στις επιχειρηματικές της δραστηριότητες και στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί και δραστηριοποιείται. Το Υπεύθυνο Επιχειρείν είναι η σημαντικότερη παράμετρος που καθορίζει την πορεία μας. Στόχος και επιδίωξή μας είναι να “προσφέρουμε … αλλιώς” στους πελάτες που μας εμπιστεύονται, στους συνεργάτες μας, στους εργαζόμενους, στους μετόχους και στην ελληνική κοινωνία ευρύτερα, με στόχο τη δημιουργία και την απόδοση αξίας.

Η πολιτική Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης καθορίζεται από τη Διοίκηση και αντικατοπτρίζει Αξίες της Εταιρίας όπως Υπευθυνότητα, Φερεγγυότητα, Διαφάνεια και Καινοτομία. Επιπλέον, πέρα από τη συμμόρφωση με τη νομοθεσία, η INTERLIFE υπεύθυνα και προπάντων εθελοντικά σχεδίασε και υλοποιεί το Πρόγραμμα Ε.Κ.Ε. “προσφέρω …αλλιώς” που περιλαμβάνει τέσσερεις πυλώνες δράσεων και ενεργειών προς την Κοινωνία, το Ανθρώπινο Δυναμικό, την Αγορά και το Περιβάλλον.

Η υπεύθυνη επιχειρηματικότητά της INTERLIFE προς την Κοινωνία υλοποιείται σύμφωνα με προγραμματισμένη στρατηγική σε συνεργασία με τα ενδιαφερόμενα μέρη όπως νοσοκομεία, φορείς της τοπικής κοινότητας και δημόσιες αρχές. Οι χορηγίες, σε συνδυασμό με τις εθελοντικές δράσεις των εργαζομένων, συμβάλλουν στην υλοποίηση πολιτιστικών, περιβαλλοντικών, αθλητικών και κοινωνικών γεγονότων. Εκδηλώνονται με τη μορφή οικονομικής στήριξης, ενίσχυσης σε είδος ή παροχής υπηρεσιών. Είμαστε περήφανοι που στηρίζουμε το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, την Ελληνική Ομάδα Διάσωσης, την ΕΛΕΠΑΠ, τους Γιατρούς του Κόσμου, το Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας & Παιδιού (για το πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης του σχολικού και διαδικτυακού εκφοβισμού «Live Without Bullying»), το Άλμα Ζωής Θεσσαλονίκης, και άλλους φορείς.

Ιδιαίτερα περήφανοι είμαστε, όμως, για την προτεραιότητα που δίνουμε στην ενίσχυση Κοινωνικών Παντοπωλείων και Συσσιτίων αφού η προσφορά της INTERLIFE, τα τελευταία χρόνια της οικονομικής κρίσης, έφθασε τους 19 τόνους τροφίμων που παραδόθηκαν για την ανακούφιση όσων πλήττονται.

Αξιολογούμε και επιβραβεύουμε το Ανθρώπινο Δυναμικό μας και επενδύουμε στην εκπαίδευση και κατάρτιση του φροντίζοντας για τη Δια Βίου Μάθηση. Επιπλέον, παρέχεται σε όλους τους εργαζόμενους Ομαδικό Πρόγραμμα Ασφάλισης Νοσοκομειακής & Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης. Δημιουργούμε συνεχώς νέες θέσεις εργασίας, παρά την γενικευμένη ύφεση και την αύξηση του Δείκτη Ανεργίας στη χώρα, ενώ η μισθοδοσία διέπεται από μια δίκαιη πολιτική που βασίζεται στην παραγωγικότητα και την εμπειρία. Προωθούμε τη Διαφάνεια, την Αξιοκρατία αλλά και την Ισότητα Ευκαιριών, καθώς 55% των εργαζομένων είναι γυναίκες.

Στιγμιότυπα από δράσεις ΕΚΕ της Interlife Ασφαλιστικής

Προσφέρουμε …αλλιώς στην Αγορά με τη διαφάνεια των εταιρικών δραστηριοτήτων και συναλλαγών, τη δίκαιη μεταχείριση και εξυπηρέτηση των πελατών, την Υπηρεσία Υποβολής Παραπόνων και το Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου που εξασφαλίζει τη συμμόρφωση με τις πολιτικές, πρακτικές και διαδικασίες της Εταιρίας. Εφαρμόζουμε τους κανόνες Δεοντολογίας στο marketing και τη διαφήμιση, διαθέτουμε Πιστοποιητικό Διασφάλισης Ποιότητας κατά ISO 9001:2015 για το σύνολο των εργασιών μας, ενώ δημιουργούμε και προωθούμε συνεχώς στην Αγορά καινοτόμα Ασφαλιστικά Προγράμματα. Επιπλέον, η διατήρηση της οικονομικής μας ευρωστίας, η διασφάλιση της κεφαλαιακής επάρκειας σε συνδυασμό με τη συνέχιση ανόδου του Δείκτη Φερεγγυότητας αλλά και η αύξηση του κύκλου εργασιών συμβάλλουν στη διατήρηση και επαύξηση της ποιότητας εξυπηρέτησης των πελατών και των συνεργατών μας.

Στο πλαίσιο των δράσεων για το Περιβάλλον η INTERLIFE Ασφαλιστική είναι σταθερός χορηγός της περιβαλλοντικής Οργάνωσης για την Άγρια Ζωή και τη Φύση «Καλλιστώ». Σε όλες τις εγκαταστάσεις μας κάνουμε χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας για μείωση στο ελάχιστο της κατανάλωσης χαρτιού, υλοποιούμε πρόγραμμα οργανωμένης ανακύκλωσης, χρησιμοποιούμε στις εγκαταστάσεις μας λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας, ελέγχουμε την κατανάλωση νερού και ηλεκτρικού ρεύματος, εγκαταστήσαμε κάδους συλλογής για ανακύκλωση μπαταριών και, σε καθημερινή βάση, συγκεντρώνουμε σε ειδικούς κάδους ανακύκλωσης υλικά όπως χαρτί, γυαλί και αλουμίνιο.

Ερώτηση : Η εταιρική  υπευθυνότητα απέναντι στη κοινωνία ειδικά στον τομέα της ασφάλισης πόσο σημαντική είναι για την διάδοση του θεσμού αλλά και την καλλιέργεια της ασφαλιστικής συνείδησης;

Απάντηση: Στον τομέα της Ασφάλισης η Εταιρική Υπευθυνότητα απέναντι στην Κοινωνία είναι, ίσως, η σημαντικότερη παράμετρος για τη διάδοση του θεσμού ενώ, παράλληλα λειτουργεί σαν μοχλός ανάπτυξης της Ασφαλιστικής Συνείδησης. Για το σκοπό αυτό, η εταιρία μας σχεδιάζει καινοτόμα ασφαλιστικά προγράμματα με κοινωνικά χαρακτηριστικά, προσιτά ακόμη και σε ανθρώπους που δεν έχουν πρόσβαση στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας. Επιπλέον, τα προγράμματα και η – απαραίτητη στην εποχή μας – συμπληρωματική ασφαλιστική κάλυψη που παρέχουν, ελαχιστοποιούν τις επιπτώσεις που έχει επιφέρει η συρρίκνωση της κοινωνικής ασφάλισης, δημιουργούν ένα κλίμα εμπιστοσύνης και βάζουν τα θεμέλια της Ασφαλιστικής Συνείδησης.

Στιγμιότυπα από δράσεις ΕΚΕ της Interlife Ασφαλιστικής

Θέλω να τονίσω πως η καλλιέργεια της Ασφαλιστικής Συνείδησης εκφράζεται και με δράσεις ευαισθητοποίησης ενημέρωσης και προώθησης της αξίας του θεσμού. Στην INTERLIFE, αξιοποιώντας το ρόλο του Marketing ενημερώνουμε τον καταναλωτή για την αναγκαιότητα της ασφάλισης μέσα από καμπάνιες ενημέρωσης όπως η digital καμπάνια που «έτρεξε» η εταιρία μας με θέμα: Τι σημαίνει Ασφαλιστική Συνείδηση για σένα; Επιπλέον, παρέχουμε συστηματική ενημέρωση στο κοινό με άρθρα που δημοσιεύονται στα ΜΜΕ και σχετικές ομιλίες σε ενημερωτικές εκδηλώσεις.

Ερώτηση : Πρόσφατα δημιουργήσατε και μια ιστοσελίδα για  τις δράσεις σας πάνω στα θέματα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης . Τι ακριβώς είναι αυτή ιστοσελίδα και ποιά μηνύματα θέλετε να περάσετε μέσα από αυτή;

Απάντηση: Η νέα ιστοσελίδα www.prosferoallios.gr σχεδιάστηκε και δημιουργήθηκε από την INTERLIFE Ασφαλιστική με στόχο να προσφέρει σε κάθε επισκέπτη τη δυνατότητα μιας πολυεπίπεδης γνωριμίας με το κοινωνικό έργο και τις δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της εταιρίας. Η ονομασία και το περιεχόμενό της φωτογραφίζουν το πρόγραμμα «προσφέρω …αλλιώς» που υλοποιεί η εταιρία με ιδιαίτερη ευαισθησία.
Στην ιστοσελίδα θα δείτε την ιστορία του προγράμματος όπως εξελίχθηκε τα τελευταία χρόνια, μέσα από δράσεις της εταιρίας που αφορούν την Κοινωνία, την Αγορά, το Περιβάλλον και το Ανθρώπινο Δυναμικό, αντικατοπτρίζοντας την εξέλιξη ενός γόνιμου παρελθόντος σε ένα ελπιδοφόρο μέλλον.

Επιδίωξή μας, μέσα από τη σελίδα αυτή, είναι να προσφέρουμε σε κάθε επισκέπτη τη δυνατότητα μιας πολυεπίπεδης γνωριμίας με το κοινωνικό μας έργο και να στείλουμε το μήνυμα ότι μια κερδοφόρα εταιρία οφείλει να είναι κοινωνικά υπεύθυνη και να επιστρέφει πάντα μέρος των κερδών στην κοινωνία όπου δραστηριοποιείται. Γιατί έτσι, κερδίζουν όλοι.

Ερώτηση : Ποιοί είναι οι στόχοι σας για την περαιτέρω ενίσχυση των δράσεων σας πάνω στο τομέα της  Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης;

Απάντηση: Ένα από τα χαρακτηριστικά της INTERLIFE είναι η διαρκής προσπάθεια περαιτέρω ενίσχυσης των ενεργειών Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Το πρόγραμμα “προσφέρω …αλλιώς” που υλοποιούμε, αφορά σταθερές και όχι αποσπασματικές ενέργειες. Σε ετήσια βάση όμως, πέρα από τις προγραμματισμένες ενέργειες, ερευνούμε νέους τρόπους ανταπόδοσης στην κοινωνία στην οποία δραστηριοποιούμαστε. Στόχος μας είναι, κάθε χρόνο, να αυξάνουμε τις παροχές μας σε Κοινωνικά Παντοπωλεία καθώς, δυστυχώς, οι ανάγκες αυξάνονται και πληθαίνουν οι συμπολίτες μας που καταφεύγουν σε αυτά. Επιπλέον, εστιάζουμε στη διεύρυνση των χορηγικών ενεργειών σε φορείς που στηρίζουν τον Πολιτισμό, την Παιδεία και τον Αθλητισμό αλλά και σε ενέργειες για την προστασία του Περιβάλλοντος.

Κεντρική Φωτογραφία Κορυφής : Αριστερά η κ. Έλενα Τοπάλη, Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων INTERLIFE Α.Α.Ε.Γ.Α., δεξιά στιγμιότυπα απο δράσης ΕΚΕ της InterlifeΠροτεινόμενα Άρθρα

Συντάκτης: News Team

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ *